Pausesignal får nyt liv i Koncerthuset

DRs pausesignal, der har været i brug siden august 1931, kommer på nyt arbejde med at kalde koncertgæsterne sammen i Koncerthuset efter pausen.

Pausesignalet vil blandt andet lyde i foyeren i Koncerthuset fremover. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

DRs efterhånden 77-årige pausesignal har udsigt til at få et nyt liv i Koncerthuset i DR Byen. Efter at signalet med melodien ’Drømte mig en drøm i nat’ de seneste år mest har været brugt en sjælden gang på P1 og som ventemelodi i DRs telefoner, bliver stort set alle koncertgæster mødt af melodien fremover.

Når pausen er ved at være slut, og anden del af en koncert venter forude, bliver melodien spillet tre gange. De første to gange er det de første fem toner, der lyder, mens det til slut er de sidste fem toner, der lyder, før musikken atter spiller i salen.

DRs historie bringes ind i forestillingen

"Koncerthuset er Jean Nouvels bud på informationsalderens "kommunikerende arkitektur". Nouvel ønsker, at hans hus fortæller historier. Og pausesignalet bringer DRs historie med ind i fortællingen på en elegant måde," siger DRs koncerthuschef Leif Lønsmann.

Koncerthusets driftschef Niels Erik Lund fra DR Musik fortæller, at man oprindeligt havde planer om en helt særlig klokkelyd til Koncerthuset.

"Derfor bad vi solojanitshar Gert Sørensen fra DR Symfoniorkestret om at hjælpe med opgaven. Og det var ham, der foreslog, at vi benyttede pausesignalet og lavede en ny version af det."

Benyttet siden august 1931

Det lille stykke mellemlægsmusik blev taget i brug af DR den 28. august 1931, og siden har det udfyldt adskillige tomrum. Ideen om at DR skulle have en kendingsmelodi blev rejst i et dagblad allerede i 1929, fordi flere andre landes statsradiofonier havde en sådan. To år senere - i 1931 - tog Radiorådets forretningsudvalg sagen op, og allerede i sensommeren samme år var melodien i æteren første gang.

Det var musikhistorikeren Jens Peter Larsen, der foreslog, at man benyttede den ældste danske folkevise med tilhørende melodistrofe, man kender - nemlig ’Drømte mig en drøm i nat’. Strofen er at finde i et gammelt lovhåndskrift fra cirka 1300, der bliver omtalt som ’Codex runicus’.

Bruges stadig på mellembølge

Pausesignalapparatet - for et sådan findes - blev for øvrigt fremstillet af tårnursfabrikant F. Bertram-Larsen. Og da pausesignalet fyldte 75 år for to et halvt år siden, fejrede DR det med en hel koncert med navne som Bazaar, Vokalorkestret og Butch Lacy & The Funny Band, hvor den gamle melodi kom i ny musikalsk klædedragt. Samtidig havde folk mulighed for at downloade pausesignalet i en uge som ringetone.

DRs mellembølgekanal, P5, bliver pausesignalet også fortsat brugt inden vejrmeldingerne og morgengymnastikken.

FacebookTwitter