Pressenævnet udtaler kritik af tre programmer i serien ’Ellen imellem’

Pressenævnet har udtalt kritik af DR for at bringe tre udsendelser af ’Ellen imellem’ uden samtykke fra de medvirkende Anja C. Andersen, Morten Elsøe og Peter C. Kjærsgaard.

Pressenævnet udtaler kritik af DR's 'Ellen Imellem'-programmer. (Foto: © Christian Børsmose Trip)

I maj og juni 2022 bragte DR programmet ’Ellen imellem’ for at skabe en dialog om en række emner, der vinder frem på sociale medier. Rammen for dialogen var mellem på den ene side skeptikerne, der er stemmerne bag disse holdninger, og på den anden side fagligt kompetente og medievante personer, der kan svare for sig og give emnerne de nuancer, der mangler på de sociale medier.

Sidenhen klagede Dansk Magisterforening på vegne af tre medvirkende i programmerne ’Ellen imellem’: Anja C. Andersen, Morten Elsøe og Peter C. Kjærgaard til Pressenævnet.

Klagen angik tre afsnit i DR’s programserie ’Ellen imellem’ med undertitlerne ’ Er jorden flad?’, ’Spiser tykke mennesker for meget slik og kage?’ Og ’Har Darwin taget fejl?’ bragt på DR’s YouTube-kanal og på DRTV henholdsvist den 18. maj 2022 og 1. juni 2022.

Klager gjorde gældende, at de tre medvirkende ikke har samtykket til at medvirke i den kontekst, de optræder i, i programmerne. Det kritiserer Pressenævnet nu DR for.

Tager det til efterretning

- Pressenævnet har udtalt kritik af tre af programmerne i programserien ’Ellen imellem’. Det tager DR til efterretning og efterkommer Pressenævnets pålæg om offentliggørelse af kritikken. Når vi har nærlæst kendelsen, vil vi foretage de nødvendige justeringer af praksis således, at proceduren for fremtidige indslag med forvarslede satiriske elementer er i overensstemmelse hermed, siger DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen og fortsætter:

- Formålet med programmerne har alene været – på en humoristisk og karikeret måde – at skabe en anderledes og sjælden dialog om en række emner, der vinder frem på sociale medier: nemlig en dialog mellem på den ene side skeptikerne, der er stemmerne bag disse holdninger, og på den anden side fagligt kompetente og medievante personer, der kan svare for sig og give emnerne de nuancer, der mangler på de sociale medier, og dermed gøre målgruppen klogere. Vi valgte en ny og anderledes måde at gå til emnerne, hvor vi benyttede satire som et greb i et forsøg på at nå ungemålgruppen. Jeg noterer mig, at 'Pressenævnet lægger til grund, at klagerne overordnet må anses for at være medievante, og at udsendelserne ikke indeholder 'private, følsomme eller på anden måde krænkende oplysninger om klagerne'. Imidlertid finder nævnet jo ikke, 'at kravet om et frivilligt, specifikt og informeret samtykke af disse årsager kan fraviges i den konkrete sag'. Og det tager vi naturligvis til efterretning.

- Det ærgrer mig selvfølgelig, at Pressenævnet med sin kendelse lægger linjen for forvarsling af satire et andet sted, end vi havde gjort, men vi respekterer afgørelsen. Vi oplever, at de medvirkende på kompetent og velargumenteret vis fik lejlighed til at skyde de forskellige konspirationsteorier og påstande ned i debatter, der ellers sjældent finder sted, men jeg beklager selvfølgelig, at de medvirkende ikke har følt sig ordentligt informeret, siger Henrik Bo Nielsen.