Sådan er reglerne for at vise VM i fodbold 2018 på storskærm

Se hvilke regler, du skal overholde, hvis du for eksempel pønser på at vise Danmarks kampe på storskærm til sommer.

Sådan så det ud, da der var EM på Bryggen i København i 2016. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen.)

I den seneste tid har DR fået en række henvendelser om muligheden for at vise VM-fodbold til sommer ved arrangementer på storskærme.

Situationen er den, at DR og TV2 ejer rettighederne og kan give tilladelser til visninger på barer, pubber, cafeer og restauranter i Danmark. Alle arrangementer, som ikke er på barer, pubber, cafeer, restauranter og lignende (eksempelvis i biografer, på stadioner, skibe, uddannelsesinstitutioner eller på udendørs pladser) skal godkendes af FIFA.

Da DR laver sit VM-studie og storskærmsarrangement i Aarhus, og TV 2 laver sit i København, vil der fra FIFA’s side være begrænsninger på, hvilke arrangementer i disse to byer, der gives tilladelser til.

For storskærmsarrangementer på barer, pubber, cafeer og restauranter fordrer DR dog kun, at følgende regler overholdes:

 1. 1

  Der må ikke opkræves betaling for adgang til storskærmsvisningen, hverken som entrébetaling eller anden form for indirekte betaling, fx. at der stilles krav om køb af øl eller andet.

 2. 2

  Arrangøren må ikke anvende DRs logo eller lade arrangementet fremstå som et samarbejde med DR.

 3. 3

  Visningen af DR-kampe skal ske samtidigt og uændret (programmet må ikke optages og udsendes forskudt).

 4. 4

  Arrangøren skal selv sørge for opstilling af storskærm og fremføring af DRs signal, DRs logo og lyd.

 5. 5

  Sponsorering af storskærmsvisningen kan kun finde sted under særlige betingelser og kun efter særskilt aftale med DR. Det samme gælder opsætning af reklame eller anden produktpromovering rundt om storskærmen.

 6. 6

  Arrangøren skal selv afregne afgifter for evt. musik indeholdt i produktionen direkte til KODA og Gramex.

 7. 7

  DR er uden ansvar for opstilling af storskærm, signalforstyrrelser, afbrydelser, støjgener og lignende.

Overholdes disse regler, er det ikke nødvendigt med en skriftlig ansøgning til DR. Ved behov for yderligere oplysninger fra DR - kontakt Jan Rosendal, jrd@dr.dk

Ovenstående regler gælder kun DRs kampe – ikke TV2’s: TV 2’s tilladelse skal man have hos dem. Kontaktpersonen er Jeanette Schmeltz, jeas@tv2.dk

Ansøgninger til FIFA foretages på følgende webadresse: https://publicviewing.fifa.com/2018. Alle arrangementer skal overholde såvel FIFA’s som den pågældende tv-stations regler. FIFA’s regler er her

2018 FIFA regulations for public viewing events

Facebook
Twitter