Salg bliver samlet i én DR-afdeling

DR Multimedie og DR Internationalt Salg bliver nu samlet i DR Salg, så alle former for videreudnyttelse og salg af rettigheder bliver varetaget af én afdeling.

DR samler nu alle dele af sin salgsvirksomhed i én afdeling med Anders Kjærsgaard Sørensen som chef.

Han har siden foråret 2008 været chef for DR Multimedie, som indgår i den nye afdeling, DR Salg. De øvrige medarbejdere i afdelingen kommer fra DR Internationalt Salg, herunder også DR Arkivsalg.

Allerede tilbage i april besluttede DRs direktion at lægge afdelingerne sammen, og det er dét, der nu er sket i praksis. Formålet er at samle de medarbejdere, der har viden og erfaring med salg af rettigheder og med at videreudnytte dem. I alt drejer det sig om 28 personer.

”Vi vil være den allerbedste partner for eksterne producenter og DRs afdelinger i forbindelse med salg og videreudnyttelse af rettighederne til DRs produktioner. De får ét sted at henvende sig,”  siger Anders Kjærsgaard Sørensen, der tilføjer:

”Når vi kommer til at fungere som en enhed, vil synergien ved fusionen for alvor blive synlig. Vi bliver bedre til at tilrettelægge den optimale timing, når det gælder om at udnytte rettighederne til et format. Det kan for eksempel være på dvd, cd, merchandise, bog, events, apps, booking, formatsalg, visningssalg, remake-salg og så videre. Vi kalder det en ”strategisk 360 graders udnyttelse” af rettigheder,” siger han.

Flotte resultater

Anders Kjærsgaard understreger, at det er to afdelinger med succes, der nu bliver samlet i én – og at det bliver Danmarks mest betydningsfulde afdeling for udnyttelse af programrettigheder.

Helene Aurø, som hidtil har været chef i DR Internationalt Salg, bliver souschef i DR Salg, og hun skal primært fastholde og udvikle de pæne resultater, som det internationale salg har skabt over de sidste par år.

”Vi har haft hvert vores fokus, men gennem en samling af aktiviteterne kommer vi til at stå stærkere. Samlingen kommer til at ske i en rolig og fornuftig proces, hvor vi vil være fokuserede på at holde gang i forretningen, samtidig med at vi samler kræfterne i én afdeling,” siger Anders Kjærsgaard Sørensen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk