Se buddene på en ny trosbekendelse

Hein Heinsen, Kathrine Lilleør og Suzanne Brøgger er blandt dem, der i P1's 'Tidsånd' har givet et nyt bud på trosbekendelsen i anledning af 500-året for reformationen.

Forfatteren Suzanne Brøgger er blandt andet kommet med sit bud på en trosbekendelse (Foto: © ERik Refner, Scanpix)

”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”.

Sådan lyder det om søndagen, når den apostolske trosbekendelse, som mange kender, bliver fremsagt. Men hvordan kunne en trosbekendelse ellers lyde? P1-programmet ’Tidsånd’ har den seneste tid ladet lyttere, præster og forfattere give et bud på en ny trosbekendelse. Det er der kommet vidt forskellige nye bud ud af fra blandt andet Ida Auken, Hein Heinsen, Simon Grotrian, Suzanne Brøgger og Kathrine Lilleør.

Markering af 500-året for reformationen

’Tidsånd’s idé med de nye trosbekendelse er en del af programmets markering af 500-året for Reformationen.

Christoffer Emil Bruun, der er vært på programmet ’Tidsånd’ på P1, fortæller om tankerne bag:

”I stedet for kun at kigge tilbage på, hvad der skete dengang, og hvordan det har påvirket os, tager vi udgangspunkt i, at Luthers idéer om en fornyelse af kirkens virke er en stadig bevægelse. Blandt de faste elementer i kirkelivet faldt vores blik på trosbekendelsen, som i sit sprog kan virke ret gammeldags og derfor måske også fremmed, hvilket jo ikke er meningen – tværtimod er bekendelsen til troen noget, som skal være med til at klargøre, hvorfor man tror,” siger han.

Christoffer Emil Bruun fortsætter:

”Vi håber, at initiativet vil bidrage til diskussionen om sproglig vedligeholdelse og vedvarende fornyelse af budskabet om den kristne tro. Eftersom trosbekendelsen er bygget op over treenigheden, er det også hensigten at reflektere over dens betydning og forholdet mellem Gud, Søn og Helligånd,” siger værten på ’Tidsånd’.

Han har lagt mærke til, at fælles for de forskellige nye bud på en ny trosbekendelse er en stor og kreativ gnist, som viser en sproglig rigdom og en stor vilje til at give troen en moderne sproglig klædedragt.

Ikke en erstatning

Christoffer Emil Bruun understreger, at det ikke er programmets hensigt at erstatte den apostolske trosbekendelse med en ny, men at den store interesse fra præster og menigheder rundt om i landet for ’Tidsånds’ fokus på trosbekendelsen peger på, at mange gerne vil have muligheden for en mere moderne trosbekendelse.

I programmet onsdag den 25. oktober diskuterede biskop Marianne Christiansen, forfatteren Jens Smærup, professor i teologi Niels Henrik Gregersen og P1-vært Christoffer Emil Bruun de forskellige bud på trosbekendelse. De besluttede at anbefale Simon Grotrians tekst, som deres bud på en ny trosbekendelse. Samtidig var der hædrende omtale til buddene fra Suzanne Brøgger, Ida Auken og Mette Kathrine Grosbøll.

Bud på ny trosbekendelse

Digter Simon Grotrian. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Af Simon Grotrian, forfatter:

Vi tror på Jesus Kristus, vores bror og frelser, som vil samle os alle i Paradis, når dette liv er forbi,

og som har vundet over Djævelen, vores værste fjende. Vi tror, at al lidelse og smerte vil forsvinde,

og at Dommedag vil rense os for enhver tvivl og synd. Vi tror på Gud, vores far i Himlen, som har

skabt os og alt det gode, vi ser, han som mætter os og er kærlighed. Vi tror på Helligånden, der

giver os vort åndedræt og holder den levende samtale i gang. Vi tror på Folkekirken som et ståsted

og hjem for alle fortabte. Vi tror på, at verden er begyndelse, og at alt skal blive nyt. Amen.

Suzanne Brøgger er medvært i ’Bagklog’ på P1 lørdag klokken 10.03 – og igen om aftenen klokken 21.03. (Foto: © DR Radio Drama)

Af Suzanne Brøgger, forfatter:

JA, vi forsager hjertens gerne djævlen og hans lillesøster, som man fx kan møde i Paris, på hjørnet af rue Mouffetard. Og JA, vi forsager ved samme lejlighed ubevidsthedens fantastiske påfund og fascinerende forklædninger - velvidende at vi dermed risikerer at blive fejede og prydede og som følge deraf - inderligt fortabte.

Men JA, vi tror ganske givet og erfarer uafladeligt, at livet skabes hvert øjeblik, både Natlys, charms og quarks, at der er mere, hvor det kommer fra, og at det overvælder og overgår vores vildeste fantasi.

Og ligesom vi forelsker os i næsten og elsker de nærmeste tror vi simpelt hen på livets lys som vejen og sandheden.

Vi må tro, og derfor tror vi med glæde, at livets barn er undfanget af den ubegrænsede kærlighed og ved den moderlige afmagt født af en piv-åben, himmelråbende, godtroende kvinde i uendelig ømhed.

Og vi tror gerne, at dette barn blev pint og plaget, da vi kender menneskene fra os selv. Og vi tror stensikkert, at han

ulykkeligvis blev slået ihjel og begravet, men at han rejste sig gennem døden, og at kærlighedens stærkeste tegn er livets overvindelse af al død og forrædderi.

Og JA vi tror, at vejen, sandheden og livet regerer og altid vil fortælle os den sidste historie, selvom vi aldrig ved, hvordan den vil ende eller hvordan kærligheden vil vise sig.

For JA, vi tror på kærligheden i mellem os, og at kirken opstår ethvert sted, hvor der viser sig et sandt, uselvisk fællesskab mellem mennesker.

Vi tror på den helt grundløse tilgivelse og på kødets opstandelse, hvad enten det sker i form af et fløjlsblad, frugtkød, en farvet fjer, stribet pels, finner eller vinger. Og vi tror på det evige liv, fordi alt hvad vi husker af hjertet genopstår og lever videre i erindringen, inklusive myrer og molekyler.

Og JA, med al vor passion - godt ude på de 70.000 favne - gør vi det vildeste vovestykke og samler al vores mod i troen på, at livet er stærkere end døden. Nu og hvert øjeblik i løbet af dagen - og også dér, hvor tiden ikke findes. Amen.

Af Per Lund-Rasmussen, lytter:

Vi forsager alt det onde i verden.

Vi tror på, at der er noget større end os selv,

Selv om vi ikke kan vide, hvad det er.

Vi tror på, at vi ikke har skabt os selv.

Vi tror på, at livet er helligt, så ingen må tage en andens liv.

Vi tror på, at Jesus var ét af mange visionære mennesker

Med en intuitiv fornemmelse af, at der vitterlig findes ngt., der er større end én selv og alle ens medmennesker.

Vi tror på, at livet er en gave, som vi skal forvalte vel,

Idet vi bestræber os på ikke at snyde på vægten over for næsten og på at være ordentlige og anstændige over for hinanden samt at elske vor næste, så godt vi kan.

Vi tror på, at kærlighed er mulig og absolut, når den er.

Vi tror på, at vi har brug for megen overbærenhed.

Vi tror på, at døden ikke er livets modsætning,

Men et aspekt af livet, som vi intet véd om, før vi selv dør.

Af Allan Haagen Petersen, lytter:

Jeg tror på en Guddommelig kraft i alt og over alt.

Jeg tror på Jesus Kristus, som bragte os kærlighedens budskab.

Jeg tror på Helligånden, Guds kreative side, som rummer alle former.

Amen.

Ida Auken, MF Radikale talte ved morgenmøde "kvinder på toppen" på Berlingske. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Af Ida Auken, cand.theol. medlem af Folketinget for Radikale Venstre:

Død, mørke og ondskab - bliv os fra livet.

Vi tror på Gud Fader, som har skabt verden og formet os i sit billede. Gud som har givet livet skønhed og mening. Gud, hvis hænder vi kan læne os tilbage i og give slip. Gud, som omslutter os med sin kærlighed og tænder lys i vores mørke.

Vi tror på Guds søn Jesus Kristus, som hver dag giver os en ny chance. Jesus, som har sagt god for os og holder hånden over vores hjerter, når vi går til angreb på os selv. Jesus som har ofret sig for, at vi altid skal kunne leve vores liv frit og taknemmeligt uden skam og skyld.

Og vi tror på Helligånden, den stærke kraft der binder os sammen og skaber fællesskab blandt mennesker. Helligånden, der giver os inspiration, opfindsomhed og mod på tilværelsen. Helligånden, der ånder sin sandhed ind i hver af os og holder os i live.

Af Barbara Lyster, lytter

vi afviser ondskab og alt dens væsen.

vi tror på een gud,som er tilstede overalt, hvor der findes kærlighed mellem mennesker.

vi tror på Jesus kristus, fyldt med helligånden og af samme væsen som gud; der til vor frelse blev menneske,

blev korsfæstet og begravet og på 3.-dagen vendte tilbage til det guddommelige, evige lys.

vi tror på helligånden,som udgår fra det guddommelige og som levendegør.

vi tror på syndernes forladelse og på det kristne fællesskab.

Katarina Lewkovitch (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, Type 1)

Af Katarina Lewkovitch, radiovært, organist, lytter:

Vi tror på Sandheden, Jesus Kristus, der mætter vores sjæle, bærer vores smerte og bader os i

kærlighedsdråber.

Vi forviser det onde og alt, der adskiller og alt, der blænder med sin falskhed.

Vi tror på Gud Fader, der genopretter alt, genskaber balance og hjælper os mod lyset.

Vi tror på den gennemtrængende, Hellige Ånd, der står som en stille sø i den urolige verden og som vækker

vores sovende hjerter og sind og leder os mod opstandelsen i det himmelske lys.

Vi tror på Kirken, en ø af fred, der skal samle alt hvad der er spredt til evig tid.

Amen.

Af Mette Kathrine Grosbøll, præst:

I vores uophørlige kamp mod alt ondt i og uden for os sætter vi vores lid til og bekender vor tro på

Gud, som ved skabelsen har givet os livet som gave og ansvar, har kaldt os sine børn og sig selv for vores Far

og på Jesus Kristus, hans søn, som med sit komme til verden ved Jomfru Maria og med sit liv, sin korsdød og opstandelse forbandt himlen med jorden og os med hinanden

og på Helligånden, kærlighed(en)s og sandhed(en)s Ånd, der bevarer denne forbindelse, holder os fast på tilgivelsens fornyende mulighed, gør mod og håb levende i os og gør os til kirke af levende sten, til fællesskab og hinandens næste nu og til verdens ende. AMEN

Portræt af sognepræst Kathrine Lilleør hjemme hos hende i Bornholmsgade i anledning af 100-året for kvinders ligestilling. (Foto: © Simon Skipper, Scanpix)

Af Kathrine Lilleør, præst:

Vi vender os fra ondskab, der kommer fra andre og fra os selv.

Vi tror på Gud, der skaber, hvad Han nævner, og holder, hvad Han lover.

Vi tror på Jesus Kristus, Guds og Marias søn, der i sin forkyndelse, død og opstandelse viste os, at Gud er lys,

og der intet mørke er i Ham.

Vi tror på Helligånden, Guds nærvær, der binder os til hinanden ved at lade kærlighed, trøst og tilgivelse gå fra

hjerte til hjerte og fra hånd til hånd, indtil den dag døden sænker sig over os, og vi bæres ind i Guds evige lys.

Af Hein Heinsen, billedhugger

1

Vi tror på een sand Gud

lys af lys

plastisk og trefoldig

som var, er og bliver.

2

Vi tror på

Gudfader, Gudsøn og Gudhelligånd,

der udfolder Gud

sammen og forskelligt.

3

Vi tror på

Jesus fra Nazareth, sand Gud, og sandt menneske.

Vi tror, at

Gud viser kærligheden til de mislykkede og urene som mening med livet.

4

Vi tror,

at Gudsøn i sin død på korset og i sin opstandelse af graven skaber et nyt liv fri for død og ondskab.

5

Vi tror på

Gudfader, der før universet, tiden og sproget

skaber himmel og jord

som en kiasme i rummet

det største i det mindste og det mindste i det største

i uendelig skønhed

6

Vi tror på

Helligånden, der udspringer af Gudfader og Gudsøn,

og som glæder, trøster og fornyer ethvert menneske hver eneste dag

og skaber samtale mellem mennesker over hele jorden.

7

Vi tror,

at Gud bliver til igen og igen i sin Helligånd og skaber nyt sprog og

kristne kirker i en verden opfyldt af penge og viden, men uden fælles horisonter