Søg støtte fra Giro 413

Vil du søge støtte? Se hvem der kan søge, hvordan du gør, og hvornår vi har åbent for ansøgninger.

(Foto: © Cd-cover, DR)

Det ugentlige radioprogram 'Giro 413' på P5 samler hver søndag penge ind til velgørende formål. Indsamleren kvitteres med et lytterønske, det vil sige et musikstykke.

Hvad går pengene til?

Midlerne tilfalder aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år i Danmark.

Hvem kan søge?

Giro 413-udvalget har nedsat følgende overordnede regler for, hvem der kan søge støtte.

Der ydes støtte til:

  • Projekter og foreninger, som hjælper børn og unge under 18 år, i Danmark, der er socialt dårligt stillede.

  • Projekter og foreninger, som laver et klart forbyggende arbejde.

  • Organisationer/foreninger, som aflægger regnskab.

  • Aktiviteter, som afvikles i Danmark.

  • Events, aktiviteter og projekter.

Der ydes ikke støtte til:

  • Individuelle behov eller til familier.

  • Deltagelse i kongresser, møder, uddannelse o.l.

  • Driftsudgifter, for eksempel vedligeholdelse, løn, mad, o.l.

  • Offentlige institutioner.

  • Andre fonde.

Er der lighed mellem ansøgningerne kommer førstegangsansøgere/nye modtagere før tidligere modtagere.

I tilfælde hvor flere ansøgere opfylder kriterierne, vil ansøgere, der har modtaget støtte de seneste 3 år, blive nedprioriteret.

Ved selve uddelingen skeles der ligeledes til ligelig geografisk fordeling og pris per deltager/barn i eventet/aktiviteten/projektet.

Det er en forudsætning, for at kunne ansøge om og modtage støtte, at der laves og vedlægges et udspecificeret budget for det projekt der søges midler til. Såfremt efterspurgte bilag ikke vedlægges, vil ansøgningen ikke blive medtaget og regnes for ugyldig.

Udvalget vil på baggrund af ovenstående kriterier træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage støtte.

Hvordan skal man ansøge?

I perioden 1. december til og med 31. januar kan man ansøge om midler via et elektronisk ansøgningsskema her på siden.

Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes. Man skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde vil være nødvendigt at opdatere Adobe for at udfylde ansøgningsskemaet på siden.

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, gemmes dokumentet og sendes herefter direkte på mail til Giro413legat@dr.dk.

HUSK at vedhæft alle de ønskede bilag direkte i mailen med ansøgningen. Der skal ikke vedhæftes bilag elektronisk i ansøgningsskemaet – blot i mailen med ansøgningen. Bilagene er en forudsætning for at ansøgningen kan blive taget i betragtning.

Bilag omfatter: 1) Kopi af foreningens/organisationens vedtægter, 2) årsberetning, 3) seneste godkendte regnskab samt 4) udspecificeret budget for de enkelte aktiviteter, der søges.

Hvornår uddeles midlerne?

Udvalget, der består af DR med assistance fra Socialministeriet, uddeler midlerne i marts måned hvert år.