Status på undersøgelsen af forhold tilbage i tiden i Pigekoret

DR iværksatte tidligere i år en ekstern advokatundersøgelse af forhold tilbage i tiden i Pigekoret. Nu er indberetningsfristen for vidneudsagn nået og advokaten arbejder i den kommende tid videre med fokus på de centrale aktører og færdiggørelse af undersøgelsen.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen)

I kølvandet på anden bølge af Metoo opfordrede DR sidste år personer, der måtte have oplevet krænkende handlinger tilbage i tiden, til at komme med disse, så man kunne komme til bunds i sager, også selvom de lå mange år tilbage.

Efterfølgende modtog DR to henvendelser om forhold for ganske mange år siden i Pigekoret og på den baggrund iværksatte DR tidligere i år en ekstern advokatundersøgelse. Den skal både afdække forhold tilbage i tiden og afdække håndteringen, herunder ansvarsforhold.

Gennem to måneder har tidligere medlemmer af koret samt andre, der måtte have relevante oplysninger, kunnet indberette til den eksterne advokat. Fristen for indberetninger af vidnesbyrd og oplysninger var 1. juli.

Advokaten har nu oplyst DR, at der er kommet indberetninger fra en lang række tidligere medlemmer af koret og andre med kendskab til koret. Der er både tale om personer, der er kommet med egne vidneudsagn og personer, der er kommet med oplysninger, der ikke vedrører dem selv. Antallet er henvendelser er således ikke lig med antallet af forhold eller episoder, da en lang række henvendelser omhandler samme forhold og episoder. Konkret er der tale om omkring 120 henvendelser.

”På den ene side er det trist, at advokaten oplyser, at der er tale om det omfang af indberetninger. For det underbygger, hvad vi har forventet, nemlig, at der er tale om en alvorlig sag. På den anden side er vi meget taknemmelige for, at mange har valgt at komme til advokaten med deres udsagn. Vi ved, at det ikke er uden store overvejelser at gøre det, så en stor anerkendelse af det. Det høje antal henvendelser skal medvirke til, at advokatens undersøgelse giver os et dækkende billede af, hvad der er foregået”, siger kulturdirektør i DR Henrik Bo Nielsen.

Advokaten oplyser, at antallet af indberetninger betyder, at der er meget materiale, der skal bearbejdes og analyseres. I den kommende tid er der ligeledes fokus på de centrale aktører i forhold til deres position, ansvar og ageren i forhold til Pigekoret tilbage i tiden. Undersøgelsen skønnes på den baggrund at være klar til offentliggørelse ved udgangen af tredje kvartal eller indgangen til fjerde kvartal i år.

”Ingen ønsker mere end os, at undersøgelsen snarest muligt ligger klar. Ikke mindst af hensyn til de berørte kvinder, vil vi naturligvis gerne kunne konkludere så hurtigt som muligt, så vi kan række ud til dem på baggrund af det samlede billede. De har ventet længe og det skylder vi dem. Men antallet af henvendelser betyder en større mængde materiale og dermed mere arbejde for advokaten. Desuden er det vigtigt, at alle elementer behandles seriøst, til bunds og på en ordentlig måde”, siger Henrik Bo Nielsen.

Når undersøgelsen er klar, vil DR række ud til tidligere medlemmer af Pigekoret. De vil som de første på et møde blive præsenteret for undersøgelsen og dens konsekvenser, ligesom DR dér på en ordentlig måde vil adressere institutionens ansvar og rolle i sagerne direkte over for de tidligere medlemmer.

Derpå vil DR fremlægge undersøgelsen, undtaget personfølsomme oplysninger, samt egne konklusioner og konsekvenser bredt til offentligheden.

Efter dette vil tidligere medlemmer af Pigekoret få mulighed for gennem deres viden og erfaring at hjælpe i arbejdet med trivsel og rammer for kor. Dette vil ske på særskilt møde. Der vil således også være fokus på kultur fremadrettet udover afklaringen af ansvarsforhold og kultur tilbage i tiden.

De, der har bidraget med vidnesbyrd, er orienteret om processen for undersøgelsen. Når undersøgelsen er klar til offentliggørelse, vil der komme mere information her om disse arrangementer.

Facebook
Twitter