Tweens foretrækker tablets frem for tv

Børn helt ned til 3-års alderen vælger i højere og højere grad tv’et fra til fordel for en tablet. Og blandt de 7-12-årige vil flere have sværere ved at undvære tabletten end fjernsynet.

Børn helt ned til 3-års alderen vælger i højere og højere grad tv’et fra til fordel for en tablet. (Foto: DR)

Tv har længe været det mest indflydelsesrige medie blandt børn. Men i dag er børn vant til at kunne se, hvad de vil, når de vil, og de tilpasser ikke længere deres hverdag efter programoversigten. Det kommer blandt andet til udtryk i et faldende forbrug af klassisk broadcast-tv.

Fra 2013 til 2014 er tidsforbruget af broadcast-tv blandt de 3-12-årige nemlig faldet med 11 procent, hvilket er et langt større fald end de fire procent, som gør sig gældende for befolkningen som helhed. Det viser rapporten ’Medieudviklingen 2014’, som er udarbejdet af DR Medieforskning.

”Årsagen til det voldsomme fald skal i høj grad findes i de muligheder, som tablets og smartphones giver. Op mod 90 procent af de danske børn har adgang til en tablet i hjemmet, og flere end 90 procent har adgang til en smartphone,” siger medieforsker Tina Skov Gretlund, som har kigget på emnet sammen med kollegaen Lene Heiselberg.

Tweens foretrækker bærbare enheder

Tv fylder dog stadig mest for de 3-6-årige, hvor 53 procent af deres skærmtid foregår foran fjernsynet, mens tabletten kommer ind på en andenplads med 27 procent. Ser man derimod på de 7-12-årige – i daglig tale kaldet tweens – tegner der sig et andet billede.

De 7-12-årige bruger nemlig tilsammen mere tid på smartphone, tablet og computer, end de bruger foran tv’et. Og på spørgsmålet om, hvilket apparat de vil savne mest, er det kun 26 procent af alle tweens, der vælger tv’et, mens 35 procent siger, at de vil savne deres tablet mest.

Generelt kan man sige, at jo ældre børnene bliver, jo mere foretrækker de deres bærbare enheder frem for fjernsynet og klassisk broadcast-tv.

Knap hver tredje 3-6-årige har en tablet

Tabletten er som nævnt blevet meget populær i den yngre del af befolkningen, og en stor del af børnene mellem 3 og 12 år har deres egen tablet. Ifølge ’Medieudviklingen 2014’ har 30 procent af de 3-6-årige deres egen tablet, mens tallet for de 7-12-årige er helt oppe på 53 procent.

Men hvad bruger børnene så tiden på, når de er på deres bærbare enheder?

Hos de ældste børn er svaret ret klart: De er på YouTube. 38 procent af de 7-12-årige bruger YouTube dagligt eller næsten dagligt, mens hele 73 procent besøger videotjenesten på ugebasis. YouTube indtager samtidig førstepladsen på de 7-12-åriges liste over favoritapps, hvor 14 procent peger på YouTube som deres foretrukne app.

Hos de mindste børn fylder YouTube noget mindre, og kun knap hver femte bruger YouTube dagligt eller næsten dagligt. Til gengæld er der et noget klarere billede, når det kommer til deres forbrug af apps, hvor dem fra DR Ramasjang og LEGO dominerer.

Børnefamilier viser os fremtidens mediebrug

I disse år sker der store forandringer i den yngste del af befolkningens medieforbrug, og de nye enheder præger i stort omfang både de helt små og de lidt størres dagligdag. Ifølge DR Medieforskning kan det være et tegn på, hvor den generelle befolkning er på vej hen.

”Det er svært at spå om fremtiden, men vi tør godt spå om, at de store forandringer i danske børnefamiliers mediebrug varsler markante ændringer for den øvrige del af den danske befolknings mediebrug,” siger Lene Heiselberg.

Langt de fleste børn har adgang til digitale og mobile enheder, og danske børnefamilier ligger forrest i feltet sammenlignet med resten af Norden, når det gælder adgang til digitale enheder. Ifølge rapporten kan man derfor aflive bekymringen om, at en stor del af landets børn risikerer at blive tabt på gulvet i forhold til at komme med på den digitale bølge som følge af manglende adgang til de dyre digitale enheder.

Se flere tal og læs hele rapporten ’Medieudviklingen 2014’ på dr.dk/publikationer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk