Unge hører radio ude de ældre hører det hjemme

Vi hører lidt mere radio inden for hjemmets fire vægge, end vi gjorde for et år siden. Også podcasts bliver tit hørt hjemme, viser status fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Der er forskel på, hvor unge og ældre hører radio.

Hvor hører du selv mest radio? Gør du det, når du er på farten, eller gør du det, når du er hjemme i køkkenet eller i stuen?

Dit svar vil formentlig i høj grad afhænge af, hvor gammel du er, og en opgørelse, som Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør i rapporten ’Mediernes udvikling i Danmark’, viser, at der stort set er dødt løb mellem, hvor meget radio, der bliver hørt ude og hjemme.

I 2019 foregik 49 procent af al radiolytning uden for hjemmet, mens 51 procent foregik inden for hjemmets fire vægge. Året forinden var tallet præcis 50-50.

- Med undtagelse af de 12-18-årige er der en tydelig sammenhæng mellem alder og radiolytningen lokation. Jo ældre aldersgruppe, desto større andel af radiolytningen foregår i hjemmet, noterer Slots- og Kulturstyrelsen i sin rapport, der er udkommet her i sommer.

Ikke mindst de 19-34-årige er begyndt at høre mere radio hjemme det seneste år. I 2019 er 26 procent af radiolytningen foregået hjemme, mens de har hørt 74 procent ud. Året forinden var det 23 procent, de hørte hjemmefra.

De øvrige tal er:

  • Blandt de 35-54-årige foregår 36 procent af radiolytningen hjemme og 64 procent ude. Det er to procentpoint mere hjemme sammenlignet med 2018.

  • Blandt de 55-70-årige foregår 56 procent af radiolytningen hjemme og 44 procent ude. Her har stigningen i hjemmelytningen været 1 procentpoint.

  • Blandt de 71+-årige foregår 80 procent af radiolytningen hjemme og 20 procent. Det er samme fordeling som i 2018.

Podcast høres også tit hjemme

Særligt blandt de 12-18-årige har der været opbrud i radiolytningen i 2019 i forhold til 2018. Hvor de i 2018 lagde ører til 49 procent af deres radiolytning hjemme, var tallet 42 procent sidste år.

I rapporten fra Slots- og Kulturstyrelsen er der også tal for, hvor vi lytter til podcast. Her er det mest populære sted at høre dem også derhjemme. 26 procent af de danske internetbrugere angiver, at de typisk lytter til podcasts derhjemme, mens 10 procent gør det i bilen, og ni procent svarer, at de gør det i bussen/toget. Ni procent gør det, når de cykler fra A til B, mens seks procent siger, at de typisk lytter til podcast på arbejdet. Tre procent lytter til podcast under træning, mens 11 procent angiver andre steder, de hører dem.

- Ser man på de højfrekvente podcastlyttere – og det vil sige dem, der lytter til podcasts mindst ugentligt, angives hjemmet ligeledes af flest. Her er det 58 procent af alle, der angiver, at det er her, de oftest hører podcast, noterer Slots- og Kulturstyrelsen i sin rapport.

Facebook
Twitter