'Usynligt syg' - DR sætter fokus på psykiske lidelser

Ca. 500.000 danskere har en psykisk lidelse. I uge 14 sætter DR fokus på emnet for at skabe en åben og fordomsfri debat.

Ca. 500.000 danskere har en psykisk lidelse. Alligevel er det de færreste, der taler åbent om det. I uge 14 sætter DR fokus på psykiske lidelser for at skabe en fordomsfri og åben debat om emnet.

Med temaet 'Usynligt syg' sætter DR i uge 14 fokus på psykisk sygdom i en række programmer på DR1, DR3, DR Ultra og på dr.dk. I programmerne følger vi en række meget forskellige danskere, der alle har det til fælles, at de lever et liv med psykisk sygdom.

Kanalchef på DR1 Pil Gundelach Brandstrup håber, at programmerne kan være med til at gøre op med tabuet og i stedet skabe en åben debat om emnet:

- Desværre er det stadig sådan, at rigtig mange mennesker synes, det er langt lettere at tale om en brækket arm end om det at have en psykisk lidelse. Vi håber, at vi med temaet kan skabe grobunden for en åben debat om emnet og give danskerne en større indsigt i, hvad det vil sige for både den syge og de pårørende at leve et liv med psykisk sygdom, siger Pil Gundelach Brandstrup.

Personlige og samfundsmæssige omkostninger

I programmerne hører vi om personlige erfaringer fra både kendte og ikke kendte, unge og ældre, meget syge og mindre syge, der lever med den skrøbelighed, som en psykisk lidelse er forbundet med. Men emnet lægger også op til debat om systemets håndtering af de psykisk syge. Det er nemlig ikke kun de personlige omkostninger, som kan være voldsomme ved psykisk sygdom. Også samfundet lider store økonomiske tab i form af tabt arbejdsevne, sygemeldinger og pensioneringer.

En temauge på tværs af DRs kanaler

I temaugen indgår både enkeltstående programmer og seriestart på tværs af DRs kanaler. Sendeplanen for uge 14 ser således ud:

  • 'Gal eller normal - til jobsamtale' - enkeltstående program på DR1 I et DR-eksperiment tester tre danske erhvervsledere otte danskere i et jobsamtale-forløb. Fem af testpersonerne har en psykisk sygdom - de sidste tre er helt raske. Hvilke tre 'ansøgere' vil panelet helst ansætte? Og vælger cheferne de tre raske frem for de psykisk syge? Sendes mandag den 31. marts kl. 20.00

  • 'Sådan er det skøre sind' - en serie på seks afsnit på DR1 Kendte danskere fortæller om deres tidligere og/eller nuværende sindslidelse - eller om deres pårørendes sindslidelse. Blandt de medvirkende er Flemming Enevold, Søren Gericke, Poul Nyrup Rasmussen, Jørgen Leth og Pernille Rosenkrantz-Theil. Sendes første gang mandag den 31. marts kl. 21.00

  • 'Sindssygehospitalet med Anders Lund Madsen' - en serie på fire afsnit på DR1 Anders Lund Madsen besøger patienter på den lukkede afdeling på Hvidovre Hospital. Vi følger patienterne på afdelingen, og når de bliver udskrevet. Sendes første gang torsdag den 3. april kl. 21.00

  • 'Syg i hovedet' - en serie på 8 afsnit på DR3 En række psykisk syge unge filmer sig selv og deres hverdag, og fortæller ærligt om op og nedture. Sendes første gang mandag den 31.marts kl. 21.30

  • 'De angste børn' - enkeltstående dokumentar på DR1 I programmet følger vi tre børn med angst og deres forældre igennem et 10 ugers terapiforløb på Århus Universitet, som skal lære børnene at overvinde angsten. OBS: sendes først i uge 17 onsdag den 23. april kl. 20.40

  • 'Ultra Nyt Special: Min anderledes hjerne' - Sendes torsdag den 3. april kl. 18.10 på DR Ultra.

  • 'Unik - Tourette Syndrom' - Sendes onsdag den 2. april kl. 18.10 på DR Ultra. 

  • Temaet vil desuden blive behandlet i en række af DRs aktualitets-programmer som DR Nyheder, Aftenshowet, Sundhed på P1, Tværs på P3 m.fl.

Kilde: Psykiatrifonden, Sundhedsstyrelsen/Den nationale Sundhedsprofil, DST 2010 m.fl.