Vedligehold af sendenettet kan give radiotavshed i Midt- og Vestjylland

Af hensyn til flysikkerheden skal såkaldte hindringslys i radiosendemaster udskiftes. Fra den 25. til 27. september kan FM- og DAB-radioer, der modtager signal fra Mejrup-senderen ved Holstebro opleve radiotavshed.

Fra søndag den 25. september til tirsdag den 27. september er det Mejrup-senderen ved Holstebro, der vedligeholdes. Det betyder, at der i perioder lukkes for radiosignalet. (Foto: Agnete Schlichtkrull)

Hindringslys er sikkerhedslys, der sidder i radio-sendemaster, som er over 100 meter høje, så fly kan se masterne og undgå at flyve ind i dem.

De nuværende hindringslys har siddet der i cirka 30 år og er begyndt at have driftsmæssige udfordringer. Derfor har Trafikstyrelsen, som har ansvaret for hindringslysene, bestilt Cibicom, som ejer sendemasterne og drifter DR’s radiosendenet, til at udskifte lysene i ni radiosendemaster placeret rundt om i hele landet. Der arbejdes på én mast ad gangen, og mens arbejdet pågår, kan FM-radioer miste signalet.

Fra søndag den 25. september til tirsdag den 27. september er det Mejrup-senderen ved Holstebro, der vedligeholdes. Det betyder, at der i perioder lukkes for radiosignalet. Det vil berøre FM-dækningen i store dele af Midt- og Vestjylland samt DAB-dækningen i og omkring Holstebro.

Du kan stadig høre radio

Bliver din FM- eller DAB-radio tavs, anbefales det i stedet at lytte til radio via dr.dk/lyd. Du kan også downloade DR's radio-app DR Lyd.

Har man ikke mulighed for at lytte til internetradio, så kan man forsøge at modtage fra FM-sender en række andre FM-sendere. Radioen skal i så fald tunes ind på følgende frekvens:

Vedligehold på sendemasten ved Holstebro fra 25.-27. september foregår i følgende tidsrum:

Søndag den 25. september fra 9.05-15.00

Mandag den 26. september fra 10.15-11.45 samt 16.05-17.15

Tirsdag den 27. september fra 10.15-11.45 samt 16.05-17.15

Dagene op til udskiftningen udsendes spots på DR’s flader, som indeholder information om, hvem der vil blive berørt samt henvisning til DR Lyd for fortsat at kunne lytte med.

Udover spots i radioen kan man hele tiden få information på tekst-tv side 745 samt på dr.dk/hjælp.

I tilfælde af behov for at udsende meddelelser af beredskabsmæssig karakter, afbrydes arbejdet på masten, og i løbet af ganske kort tid vil signalet igen være tilbage.