Vibeke gør DR’s indhold ’ligetil’ for usikre læsere

Mindst 600.000 danskere har i en eller anden grad svært ved at læse. DR Ligetil arbejder for at gøre indholdet på dr.dk tilgængeligt for usikre læsere, og man har netop relanceret dr.dk/ligetil.

Vibeke Mikkelsen er redaktør på DR Ligetil og arbejder for at gøre DR's indhold tilgængeligt for usikre læsere. (Foto: Dr)

Vibeke Mikkelsen arbejder for at gøre indholdet på dr.dk tilgængeligt for usikre læsere og har været redaktør på DR Ligetil siden 2017. På dr.dk/ligetil kan brugere, der har svært ved at læse, få særligt udvalgt indhold.

- Der er omkring 600.000 usikre læsere i Danmark. De skal også kunne være en del af den offentlige debat, og som redaktør er det mit ansvar at arbejde med, hvordan vi kan blive bedre til at skrive på en måde, der gør indholdet tilgængeligt for så mange som overhovedet muligt, og at prøve at fortælle om for eksempel ordblindhed og læsevanskeligheder internt i DR, siger Vibeke Mikkelsen.

Overblik og nyhedspakker

Netop nu sker en relancering af DR Ligetil, hvor man fremadrettet udkommer med såkaldte nyhedspakker eller forståelsespakker.

- På forsiden af DR Ligetil får læseren serveret nogle af de mest væsentlige emner, der er oppe i tiden. Det kunne for eksempel være debatten om barsel, situationen i Afghanistan eller det tyske valg. Inde i nyhedspakken har vi så 4-5 elementer, der kan give læseren et overblik over nyheden. Det kan være en overbliksartikel, en explainer, en billedserie eller en podcast, der opsummerer sagen, siger Vibeke Mikkelsen.

Med nyhedspakkerne forsøger DR Ligetil at skabe ro i nyhedsstrømmen og at samle nogle af de sager, der spiller en stor rolle i samfundet.

- Det vigtigste er, at de usikre læsere skal have mulighed for at tale med om de ting, der rører sig, uden at de nødvendigvis behøver at læse sig gennem en lang række artikler eller kunne overskue forskellige nyhedsmedier. Det er nemlig ikke bare alle, der har forudsætningerne for det, siger redaktøren.

Artiklernes format spiller en stor rolle, og særligt kan listeartikler med en klar struktur være en god måde at skabe overblik over en nyhed, da fem konkrete nedslag i konflikten i Afghanistan eksempelvis kan være nemmere at overskue end en længere analyse.

- Jeg håber, at nyhedspakkerne kan være med til, at man som usikker læser ret hurtigt og nemt finder ro i historien, og at det kan samle trådene i en sag på en god måde. Det, at der er nogle faste formater i pakken, kan forhåbentligt være med til at skabe noget hold og struktur i nyheden, siger Vibeke Mikkelsen.

At omfavne sin læser

DR Ligetil arbejder også internt i DR for at skabe større bevidsthed omkring tilgængelighed og mangfoldighed. Hovedpointen i det arbejde er, at DR skal være mere opmærksom på, hvordan kan man tage hensyn til alle læsere uden at gå på kompromis med et godt og levende sprog.

- Den her hjælpetjeneste på dr.dk, der hedder ’Ordbog’, består af en stor database på over 2000 ord. Det kan være ord som Kriminalforsorgen – altså et ord, hvor man ikke bare kan forvente, at en ordblind kan læse det, eller at en tosproget person kender det, og derfor er det vigtigt at kunne komme med en præcis ordforklaring, siger hun.

Det sidste stykke tid har Vibeke Mikkelsen gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til ordbogen og at opfordre kollegaer til at bidrage med ord til databasen. Det seneste års tid er blandt andet gået med at besøge en række redaktioner for at hjælpe journalisterne med at omfavne endnu flere usikre læsere.

- Nogle oplever, det kan være de helt små ting, der spiller en afgørende rolle for forståelsen af en artikel. Hvis man for eksempel nævner, at der skal være OL i en eller anden hovedstad, så bør man måske også nævne, hvilket land den hovedstad ligger i, da det ikke nødvendigvis er viden, som alle ligger inde med, siger hun.

Motiver, inspirer, involver

Med en relancering af indholdet på DR Ligetil og en ny runde workshops på tapetet er der mange bolde i luften for Vibeke Mikkelsen.

- Mit største ønske ville være, at vi alle sammen knækker koden til at skrive på en måde, hvor vores tekster er tilgængelige for usikre læsere, men på en måde hvor stærkere læsere også sætter pris på den direkte og klare formidling. Jeg synes egentlig, at vi har fundet en ret god løsning med de her hjælpefunktioner.

I anledning af den nationale ordblindeuge i uge 40 og premieren på den nye serie om ordblindhed, ’Vi er ordbildne’, holdt DR Ligetil for nyligt en forpremiere på de første afsnit i serien for sprogskoler og andre samarbejdspartnere på ordblindeområdet.

- Vi vil gerne motivere, inspirere, involvere og bidrage til, at alle der sidder med læsevanskeligheder i en eller anden grad kan udvikle sig og måske endda overkomme den via oplysning og undervisning på området, hvilket den nye serie også sætter fokus på, siger Vibeke Mikkelsen.

Facebook
Twitter