DR – kort fortalt

DR Byen set udefra. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, (c) DR)

Lyd og levende billeder fra DR har været en del af danskernes hverdag og fælles historie i snart 100 år.

Helt præcist har DR eksisteret siden 1. april 1925, og kernen i DR’s opgave er at bringe danskerne ’sammen om det vigtige’ og give alle lyst til at vide mere om demokratiet, kulturen og fællesskaberne i Danmark.

DR har en ambition om at nå hele befolkningen i Danmark med viden og perspektiver samt troværdige, upartiske, væsentlige og relevante nyheder fra ind- og udland. Samtidig vil DR være et kritisk, uafhængigt og fair medie, som faciliterer en national samtale på tværs af befolkningen. For DR er netop for alle, uanset alder medievaner eller indkomst.

En anden vigtig opgave for DR er at bidrage til dansk kultur. DR vil være samlingspunkt for dansk kultur, kunst og kulturelle fællesskaber for hele befolkningen. DR vil både udfordre danskerne og gøre dem nysgerrige på både brede og mere nicheprægede kulturtilbud, ligesom DR tilbyder og skaber kulturoplevelser, der gør os bevidste om vores rødder, sprog og historie.

Det er samtidig vigtigt for DR at være med til at styrke sammenhængskraften, ved at vi ved noget om hinanden, samfundet og os selv. DR vil samle danskerne om det, der er vigtigt – både i de daglige små fællesskaber, og når der sker store begivenheder, som bevæger og optager os alle.

11 medlemmer i bestyrelsen

DR bliver ledet af en bestyrelse på 11 medlemmer. Den udpeges hvert fjerde år af kulturministeren og har blandt andet det overordnede programansvar, ansvaret for at DR overholder de regler, der er fastsat i loven og for at ansætte DR’s direktion.

DR’s direktion – anført af generaldirektøren, står for den daglige ledelse og består af fem direktører.

En selvstændig, offentlig institution

DR er en selvstændig, offentlig institution, der skal sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til hele befolkningen via tv, radio, internet og andre relevante platforme. Udbuddet skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning, og der må ikke indgå reklamer i DR’s programmer.

DR består i dag af følgende:

Radiokanaler: P1, P2, P3, P4 (herunder P4 Bornholm, P4 Esbjerg, P4 Fyn, P4 København, P4 Midt & Vest, P4 Nordjylland, P4 Sjælland, P4 Syd, P4 Trekanten og P4 Østjylland), P5, P6 Beat og P8 Jazz.

Flow-tv-kanaler: DR1, DR2 og DR Ramasjang

Digitale kanaler: DRTV, DR Ultra, P3, Minisjang, DR Lyd

Net og mobil: Dr.dk og apps

Orkestre og kor: DR Symfoniorkestret, DR Big Band, DR Vokalensemblet, DR Koncertkoret, DR Pigekoret, DR Juniorkoret, DR Børnekoret og DR Spirekoret.

'I folkets tjeneste'

DR’s virksomhed er primært reguleret i radio- og fjernsynsloven, bekendtgørelse om vedtægt for DR og i DR’s public service-kontrakt med kulturministeren.

Kontrakten præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde i perioden, og udstikker generelt rammerne for DR’s public service-virksomhed. Public service betyder på godt dansk, at DR skal arbejde ’i folkets tjeneste’, og at DR skal påtage sig en række samfundsmæssige og kulturelle opgaver og ikke mindst sikre et stort og alsidigt udbud af kvalitetsudsendelser. DR’s public service-kontrakt lige nu gælder for perioden 2022-2025.

Sådan er DR finansieret

DR har til og med 2018 været offentligt finansieret af indtægter fra medielicensen.

I perioden 2019-2021, hvor medielicensen var under afvikling, finansieredes DR af både licensmidler og finanslovsmidler, mens den offentlige finansiering fra 2022 sker over finansloven.

Øvrige indtægter udgør en meget lille del af de samlede indtægter. Her er der for eksempel tale om billetsalg til koncerter, salg af programmer til udlandet og lignende.