DR-medarbejderes bibeskæftigelse 2023

(Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, DR)

For at skabe fuld åbenhed omkring DR medarbejderes bibeskæftigelse, og dermed understøtte DRs troværdighed, har DR valgt at offentliggøre listen med de enkelte medarbejderes bibeskæftigelser. Listen udgør bibeskæftigelser, som afvikles i løbet af indeværende år. Listen vil løbende blive opdateret.

For spørgsmål til listen, kontakt HR Service på HR-Service@dr.dk

DR-medarbejdernes bibeskæftigelse