DR’s bestyrelse

Marianne Bedsted er formand for DR’s bestyrelse fra 1. januar 2019-31. december 2024. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen)

DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som vælges for en periode på fire år. Senest er DR’s hidtidige bestyrelse blevet forlænget med to år med virkning fra den 1. januar 2023.

Tre medlemmer, heriblandt formanden, bliver udpeget af kulturministeren, seks af Folketinget og to af medarbejderne i DR.

Bestyrelsen er DR's øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for DR's virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, bliver overholdt. Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for DR's virksomhed og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR's direktion.

I parentes står her, hvem bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af.

DR’s bestyrelse for perioden 2019-2024 er:

 • Marianne Bedsted (formand)

 • Erik Bjerager

 • Arne Mariager

 • Dennis Nørmark (indstillet af Liberal Alliance, næstformand)

 • Christine Antorini (indstillet af Socialdemokratiet)

 • Helge Sander (indstillet af Venstre)

 • Poul-Henrik Jensen (indstillet af Enhedslisten)

 • Zakia Elvang (indstillet af Alternativet)

 • Katrine Winkel Holm (indstillet af Dansk Folkeparti)

 • Ricki Morey (medarbejderrepræsentant)

 • Jens Ringberg (medarbejderrepræsentant)