Aldrig mere mor

13. januar kl. 20.30 på DR1: DR1 Dokumentar følger to familier, der kæmper for at undgå, at deres børn bliver bortadopteret ved tvang.

Nina Petersen og Michael Christensen fra Tinglev i Sønderjylland. Forældrene står nu overfor en tvangsbortadoption af deres søn Speedy. (Foto: Framegrab © Type 2)

I 2009 indførte man i Danmark en ny lov, der i højere grad gør det muligt for sociale myndigheder ikke blot at tvangsfjerne et barn fra sine biologiske forældre, men at gå skridtet videre og tvangsbortadoptere det. Siden loven blev vedtaget er 12 børn af mentalt handikappede, psykisk syge og misbrugere blevet adopteret væk med tvang. Nye regler på området har nu åbnet for, at flere børn potentielt kan blive bortadopteret mod forældrenes vilje.

Fra tvangsfjernelse til tvangsbortadoption

I dokumentaren ’Aldrig mere mor’ følger vi to familier, hvor børnene indtil nu har været anbragt i en plejefamilie, men stadig har haft kontakt til den biologiske familie. I den ene familie har moderen gennem flere år haft samvær med sin datter en eller to gange om måneden. Men de sociale myndigheder har nu besluttet at gennemføre tvangsbortadoptioner, hvilket betyder, at al kontakt til de biologiske forældre stopper. De biologiske forældre mister alle deres rettigheder til at se børnene og følge med i deres liv, og er i juridisk forstand ikke længere børnenes forældre. For de biologiske forældre opleves tvangsadoptionen på samme måde, som hvis de helt har mistet deres barn.

Michelle, der er mentalt handicappet efter en hjerneskade, hun fik som følge af sygdom i den tidlige barndom, kæmper for retten til fortsat at være mor for sin datter Freja på otte år. Michelle og hendes forældre ved godt, at Michelle ikke vil være i stand til at være fuldtidsmor for Freja, men samtidig mener de, at Freja har krav på at kende sin biologiske familie og have samvær med dem.

Nina og Michael havde allerede fået tvangsfjernet deres første barn, da de blev gravide med Speedy. Myndighederne beslutter allerede under graviditeten, at Speedy også skal fjernes fra sine forældre. De kæmper dog stadig for at få lov til at være en del af deres børns liv.

Hvad er i barnets tarv?

I dokumentaren følger vi familiernes kamp for at undgå bortadoption, men taler også med de sociale myndigheder om, hvorfor det overhovedet kan være nødvendigt at benytte et så voldsomt indgreb som bortadoption er. Myndighederne erkender, at bortadoptioner ved tvang er et af de mest alvorlige indgreb, de sociale myndigheder kan foretage i en familie. Men myndighederne mener, at det nogle gange kan være nødvendigt af hensyn til barnets tarv.

I programmer møder vi også en voksen kvinde, der har tilbragt hele sin barndom i en plejefamilie. Vi hører hendes historie, om den splittelse hun oplevede ved ikke at være en ’rigtig’ del af familien, men ’bare’ et plejebarn. Som voksen siger hun nu, at hun ville ønske, at det havde været en mulighed, at hun var blevet adopteret, så hun kunne have fået en rigtig familie i stedet for en plejefamilie og en biologisk familie, hvor hun ikke følte hun hørte til nogle af stederne.

Institut for Menneskerettigheder advarer om udviklingen, og er gået aktivt ind i en af de to sager, der behandles i dokumentaren. Instituttet mener, at sagen kan få vidtrækkende konsekvenser for handikappedes ret til at være forældre i Danmark, og at den bør prøves ved Højesteret.

I ’Aldrig mere mor’ ser vi også udover Danmarks grænser til England, der er det land i Europa, der er gået længst med brugen af tvungen adoption. I Irland møder vi en højgravid kvinde, der er på flugt fra England, fordi hun frygter, at myndighederne vil bortadoptere hendes barn.

DR1 Dokumentar: ’Aldrig mere mor’ sendes 13. januar kl.20.30 på DR1.

FacebookTwitter