’Børn under jorden’ på DR1

4. april kl. 20.45 på DR1: DR sætter fokus på skilsmisser, der ender i højkonfliktssager, hvor forældrene ikke kan blive enige om, hvad der er bedst for børnene.

Lisbeth og Rico har siden de blev skilt sloges om Ricos ret til samvær med sine tre børn. Myndighederne har afgjort, at Rico har krav på at se børnene, men Lisbeth mener, at det er til skade for dem at være sammen med deres far. (Foto: Doceye © Type 2)

Fra den 4. april sætter DR fokus på skilsmisser, der ender i højkonfliktssager, hvor forældrene ikke kan blive enige om, hvad der er bedst for børnene. DR følger to af de sager, mens de sker, for at se på hvilke valg og beslutninger de stridende parter træffer efter, at myndighederne har truffet deres afgørelser. Hvilke konsekvenser har deres valg? Og hvad betyder det for børnene?

Bortførelsen

Forældreparret Rico og Lisbeth har tre børn sammen. Efter deres skilsmisse kan forældrene ikke blive enige om, hvilke regler der skal gælde for samvær med børnene. Sagen ender derfor i Statsamtet, som skal hjælpe familien med at definere reglerne for samvær. Men det lykkes ikke at lave en aftale, som begge parter kan acceptere, og det er baggrunden for konflikten mellem Rico og Lisbeth.

Under dække af at moderen skal på fem ugers sommerferie forsvinder hun ud af landet med sine tre børn. Et kamerahold følger med noget af vejen, men forlader Lisbeth og børnene inden de fem uger er omme.

"Rico og Lisbeths historie er en blandt mange skilsmissesager, der får fatale følger for børnene, forældrene og deres familier. Det er en skildring af den psykologi, der hersker, når et forældrepar slet ikke kan samarbejde efter et brud, men i stedet bliver overmandet af voldsomme følelser som vrede, sorg og angst – og hvor børnene bliver ofre," siger redaktør på DR1 Erling Groth.

Hjemme i Danmark er Ricos eneste fokus at få sine børn at se igen. Men hvilke rettigheder har den tilbageværende part, når først den ene part og børnene har forladt Danmark? DR følger både Lisbeths og Ricos kamp for at varetage det, de hver især mener, er deres børns tarv.

I to programmer er DR er med, når Lisbeth rejser ud i verden uden at kende hende og børnenes fremtid, og når Rico prøver at få hjælp fra myndighederne til at få sine børn hjem igen.

Fængslingen

Sascha og Mohammed har siden de blev forældre kæmpet om Mohammeds ret til samvær med sin datter. Myndighederne har afgjort, at Mohammed har krav på at se sin datter, men Sascha nægter at udlevere barnet, da hun mener, at Mohammed har udsat hende for vold og truet med at kidnappe datteren til udlandet. Når datteren skal udleveres til sin far, vælger Sascha at lade sig fængsle, mens andre holder datteren skjult for myndighederne og hendes far. I 82 dage holder myndighederne den 24-årige Sascha i forvaring, fordi hun nægter at fortælle dem hvor parrets fireårige datter opholder sig. I mens kæmper hendes advokat for at få hende ud af fængslet og Mohammed kæmper for at få sin datter at se.

‘Børn under jorden’ er i alt tre programmer, som sendes den 4., 11. og 18. april klokken 20.45 på DR1.