Regler for P2 Kammermusikkonkurrence 2017

Den 1.-4. november inviterer P2 for 12. gang kammermusikere til konkurrence i DR Koncerthuset. Unge musikere kan melde sig nu.

Trio Vitruvi vandt konkurrencen tilbage i 2014. (Foto: Kirsten Ellebæk © Type 1)

Konkurrencens formål

Konkurrencen skal sætte fokus på kammermusik som kunstart, og DR ønsker gennem konkurrencen at skabe større opmærksomhed om unge danske kammermusikensembler.

Krav til deltagende ensembler

 • Alle ensembletyper er mulige, dog ikke rene vokalensembler.

 • Der skal være mindst 2 og højst 8 medvirkende i hvert ensemble.

 • Ingen deltager må være med i mere end ét ensemble i konkurrencen.

 • Ensembler, hvor klaver, orgel eller guitar indgår som rent akkompagnementsinstrument, accepteres ikke.

 • Hver af ensemblets medlemmer må højst være 34 år ved konkurrencens begyndelse den 1. 11. 2017.

 • Ensemblets medlemmer skal enten være danske statsborgere eller have fast bopæl i Danmark. Dog kan det accepteres, at 1 medlem ikke opfylder foranstående krav om bopæl og/eller statsborgerskab.

 • Ensembler der har vundet 1. pris i de tidligere års konkurrencer kan ikke deltage.

Repertoire

Ensemblet vælger mindst 4 værker af forskellig karakter. Hvis det findes for besætningen, skal disse afspejle forskellige, væsentlige musikhistoriske perioder. Der skal være et værk af en dansk komponist, såfremt det findes for besætningen. I kompositioner af traditionel cyklisk karakter må der ikke overspringes satser. Samlet varighed skal være mindst 80 minutter.

Tilmelding til konkurrencen

Senest 1. juni 2017 kl. 12.00 skal DR have modtaget tilmeldingen med samtlige bilag og lydfil. Tilmeldingen foretages på mail mrrb@dr.dk og skal indeholde følgende oplysninger:

 • Ensemblets navn og besætning

 • Navn på kontaktperson til ensemblet samt dennes telefonnummer og e-mail

 • Samtlige deltageres fulde navn og adresse

 • Ensemblets valg af repertoire til konkurrencen. For hvert værk skal angives spilletid for de enkelte satser.

 • CV for det samlede ensemble (ca. 150 ord).

 • Foto af ensemblet, som egner sig til pressefoto.

 • Dokumentation for alder og dansk statsborgerskab/fast bopæl i Danmark.

 • En uredigeret optagelse af ensemblet med 2 værker af forskellig karakter. Max. 30 minutter - gerne koncertoptagelser. Filnavnet skal indeholde ensemblets navn og hvilke værker der spilles. Optagelser kan være lyd eller video, og WeTransfer el. lign kan benyttes til overførsel.

 • Indsendes værker komponeret efter 1960 skal partitur afleveres i 2 eksemplarer i DR Byens Reception, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Att. P2 Kammermusikkonkurrence, opgang 5-3.

På baggrund af det indsendte udvælges deltagerne til den indledende runde. Den 15. juni 2017 udsendes resultatet af udvælgelsen til de tilmeldte ensembler. De udvalgte ensembler vil endvidere få oplysning om, hvilke værker eller dele af værker, der skal opføres i den indledende runde. Senest 1. september afleverer hvert ensemble partiturer i 5 eksemplarer af de værker der spilles i konkurrencen i DR Byens reception, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Att. P2 Kammermusikkonkurrence, opgang 5-3.

Konkurrencen finder sted i DR Koncerthuset, og der er offentlig adgang under hele konkurrencens forløb.

Øvrigt

Ved tilmeldingen overdrager deltagerne alle rettigheder til DR for radio- og TV-transmission samt præsentation via Internettet i lyd og billede af deres præstationer under konkurrencen. Deltagerne står desuden til rådighed for interviews og reportager i løbet af konkurrencen.

Juryens afgørelser er definitive og inappellable. Arrangørerne tager forbehold for evt. aflysninger og har ret til ikke at uddele priser samt til at ændre konkurrencens forløb.

Har du spørgsmål kan du kontakte Marie Rørbech

P2 Kammermusikkonkurrence 2017 støttes af Wilhelm Hansen Fonden

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk