8 ud af 10 skoler er med i ultra:bit

ultra:bit oplever overvældende tilslutning. 1300 skoler har ved skolestart 2019 tilmeldt deres elever i 4., 5. og 6. klasse læringsindsatsen for børns digitale dannelse.

(Foto: Bjarne B. Hermansen / DR)

Både lærere, forældre men frem for alt børnene har taget så godt i mod DRs læringsindsats om digital dannelse, ultra:bit, at indsatsen nu bliver udvidet, så børn i både 4., 5. og 6. klasse kan deltage. ultra:bit, der blev lanceret sidste år til 4. klasserne, har til formål med programmer på DR Ultra og læringsaktiviteter at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning.

Som del af indsatsen kan børn prøve at få en mikrocomputer på størrelse med en tændstikæske mellem fingrene og skabe alt fra fugtighedsmålere og mini-vindmøller til skridttællere eller slik-alarmer ved brug af kodning og kreativitet. Det tilbud har flere end 8 ud af 10 grundskoler valgt at gøre brug af her ved skolestart.

1300 skoler har således tilmeldt deres 4., 5. og 6. klasser ultra:bit og modtager netop nu fra CFU – Center for Undervisningsmidler ved professionshøjskolerne (CFU) ultra:bit-sæt med ’BBC micro:bits’, finansieret af Industriens Fond, som skolerne beholder og frit kan bruge til undervisning fremadrettet. Det er forventningen at 100.000 børn bliver en del af ultra:bit.

ultra:bit er udviklet af DR, Industriens Fond og CFU sammen med store dele af undervisningsverdenen. Den tre-årige indsats består af en hel række børneprogrammer på DR Ultra om digital dannelse, undervisningsmaterialer på DR Skole samt en hel række forskellige læringstilbud, som skal inspirere børn til at gå fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi og samtidig tage kritisk stilling til den teknologi, vi omgiver os med.

Knæk Klimakoden

Børnenes egen kanal DR Ultra sætter fokus på digital dannelse i løbet af efteråret. Børnene vil opleve, at nogle af deres yndlingsprogrammer kommer til at handle om teknologi og digital dannelse i børnehøjde.

Et af de nye tiltag i ultra:bit, er den store innovationskonkurrence ”Knæk Klimakoden”, som bliver lanceret torsdag den 29. august 2019 i samarbejde med bl.a. FN's Børnefond UNICEF og ASTRA – det nationale naturfagscenter. Konkurrencen sætter fokus på FN's Verdensmål og opfordrer børn, der går i 4., 5. og 6. klasse, til at bruge kreativitet og teknologi til at finde på de mest fantastiske, anderledes og sjove teknologi-idéer, der kan gøre forældre mere klimavenlige.

Stor opbakning over hele landet

Sidste år tilmeldte skolerne 60.000 børn i 4. klasse til ultra:bit, og allerede efter mindre end ét år har børn og lærere haft udbytte af indsatsen. 9 ud af 10 børn, der deltager i ultra:bit, synes, det er lettere at kode, end de troede. Og 8 ud af 10 lærere oplever, at ultra:bit har klædt dem på til at undervise i at bruge teknologi til kreative løsninger. Det viser en evaluering fra Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC).

På den baggrund bliver ultra:bit nu udvidet til både 4., 5. og 6. klasser fremover.

- Vi har oplevet en overvældende opbakning til ultra:bit, og er glade for at endnu flere børn nu får mulighed for selv at bruge skaberkraft og kritisk sans, når de prøver kræfter med teknologi og programmering gennem leg og undervisning i skolen. Digital dannelse og gode digitale kompetencer vil være værdifulde for både børnene selv, men også for det danske samfund og den danske konkurrenceevne i mange år frem, siger adm. direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang.

CFU – Center for Undervisningsmidler ved professionshøjskolerne tilbyder ultra:bit-kurser for undervisere og har lige nu travlt med at levere ultra:bit-sæt til de mange tilmeldte skoler. Peter Bak-Jensen fra VIA CFU i Midtjylland glæder sig over tilslutningen:

- Det er jo helt fantastisk med det store engagement i ultra:bit over hele landet. Vi har flere kommuner, hvor samtlige skoler er tilmeldt, og det vidner om, at ultra:bit har ramt plet både hos børnene og lærerne, siger Peter Bak-Jensen, der er CFUs tværgående projektleder for ultra:bit.

Både i skolen og i fritiden er ambitionen, at ultra:bit-indsatsen kan bidrage til, at børnene både prøver at kode og ikke mindst afkode teknologien, de omgiver sig med i hverdagen.

Det sker i ultra:bit

Knæk Klimakoden

Vær med i ultra:bits landsdækkende konkurrence om at finde på de mest fantastiske, anderledes og sjove teknologi-idéer, der kan gøre forældre mere klimavenlige. Ingen idéer er for skøre eller for fantasifulde til Knæk Klimakoden. Præmierne for ’Bedste Idé’ og ’Bedste Løsning’ er 15.000 kr. til en oplevelsestur med klassen. Desuden går vinderne direkte videre i ASTRAs konkurrence ’Min vildeste idé’ og får tilbudt faglig sparring med en ASTRA-konsulent, så de får endnu mere inspiration til at arbejde videre med idéen. Læs mere på www.dr.dk/klimakoden og find inspiration på DR Skoles digitale læringsportal www.dr.dk/ultrabit

Nyt undervisningsmateriale

DR Skole tilbyder en masse nyt ultra:bit-undervisningsmateriale, der giver inspiration til at bruge BBC micro:bit i undervisningen i bl.a. dansk, matematik og natur og teknologi. Undervisningsmaterialet følger fælles mål og klæder læreren på til at gå i gang med forløb med teknologi. Find undervisningsforløb på www.dr.dk/ultrabit

Læringstilbud

CFU – Center for Undervisningsmidler ved professionshøjskolerne tilbyder undervisere på mellemtrinnet kompetenceudvikling, og 8000 børn og deres lærere deltager i ultra:bit camps, ligesom landets biblioteker og en hel række samarbejdspartnere laver arrangementer om digital dannelse.

Deltagere i ultra:bit

En hel række aktører støtter og bidrager på forskellig vis indsatsen heriblandt: CFU – Center for Undervisning Danmark ved professionshøjskolerne, BBC og non-profit-organisationen The Micro:bit Educational Foundation, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, ITU, Styrelsen for IT og Læring, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Aarhus Universitets Institut for Kommunikation og Kultur, KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, IT-vejlederforeningen, IT Branchen, Bibliotekerne, ASTRA – det nationale naturfagscenter, DI, DI Digital, DA Åben Virksomhed, FNs Børnefond UNICEF, Børns Vilkår, NEUC – Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter, Københavns Universitet, Engineer the Future, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, Coding Pirates, DigiPippi og mange flere.