Fremtidens digitale eksperter kaster sig over ultra:bit

80 studerende fra IT-Universitetet giver deres bud på, hvordan læringsprojektet ultra:bit kan fange børns interesse i fritiden og fastholde pigernes lyst til at udforske teknologi.

Ulrik Bernskov præsenterer projektet 'Ultra Knap', som er et af projekterne, som 80 kandidatstuderende på IT-Universitetet har udviklet med ultra:bit som case og sparringspartner. (Foto: © Katrine Holst, (c) DR)

Et nyt samarbejde mellem DR’s læringsprojekt ultra:bit og IT-Universitetet har givet 80 studerende muligheden for at udvikle it-projekter, der tager afsæt i konkrete udviklingspotentialer for ultra:bit.

De studerende lægger lige nu sidste hånd på deres idéer til, hvordan ultra:bit kan få endnu bedre fat i pigerne og blive et uundgåeligt tilbud i børnenes fritid.

- Samarbejdet mellem IT-Universitetet og ultra:bit er en god illustration af, hvad vi kan sammen. Både DR og IT-Universitet har et ansvar for at have et blik for samfundsmæssige problemstillinger, som for eksempel hvordan vi hjælper børn med at blive digitalt dannede, fortæller Gitte Bang Stald, som er lektor, PhD i Digital Design Department på IT-Universitetet.

Gitte Bang Stald er ansvarlig for kurset, der hedder Cross Disciplinary Teamwork, og det tages af alle kandidatstuderende fra Computer Science, Digital Design, Business og Games og er det sidste obligatoriske fag inden specialeskrivningen. 320 studerende er i gang med kurset, og 80 af dem arbejder med ultra:bit.

ultra:bit som sparringspartner

De studerende har undervejs fået feedback på deres projekter af ultra:bits projektleder Camilla Balslev Nielsen og hendes kolleger fra ultra:bits sekretariat i DR.

- Det har både været spændende og inspirerende at følge de studerende i deres proces og opleve, hvordan de har brugt deres indsigt om målgruppen og projektet ultra:bit til skabe nye tekniske løsninger til børnene, siger Camilla Balslev Nielsen.

At have en konkret case at arbejde ud fra giver også de studerende ekstra motivation.

- De studerende føler, at de bliver taget alvorligt, når samarbejdspartnerne kommer udefra og tager sig tid til at give feedback på de studerendes projekter. De studerende viser, at de kan noget, og de ved noget, som samarbejdspartnerne kan bruge, siger Gitte Bang Stald.

  • Ulrik Bernskov, studerende på IT-Universitetet, præsenterer konceptet 'Ultra Knap'. (Foto: © Katrine Holst, (c) DR)
  • Maximos Malevitis, studerende på IT-Universitetet præsenterer projektet 'Avabit', hvor børn leger med teknologi gennem avatarer, de selv skaber. (Foto: © Katrine Holst, (c) DR)
1 / 2

En gruppe studerende har for eksempel udviklet en prototype på en app, der hedder ’Ultra Knap’. Den skal ramme børnene i deres fritid og lære børnene at blokprogrammere, samtidig med at den integrerer børnenes yndlingsplatforme, som fx Spotify, i kodeprocessen.

Andre grupper har bl.a. kastet sig over at udvikle prototyper på computerspil og digitale læringsplatforme.

På tværs af faggrænser

Alle grupperne er sat sammen på tværs af studieretninger på IT-Universitetet, så gruppearbejdet har også budt på udfordringer i valget af arbejdsmetoder og finde en fælles forståelse.

- Det specielle er, at de studerende kommer fra forskellige linjer på IT-Universitetet. I projektet skal de finde en fælles måde at arbejde på. Når det lykkes, giver 1+1+1+1 ikke bare 4. Vi vil gerne vise, at vi kan tilbyde og levere noget helt særligt på IT-Universitetet gennem integration af de meget forskellige fagligheder, vi har i huset. Vi ser dette tydeligt i de bedste studenterprojekter, siger Gitte Bang Stald.