Ny bevilling giver ultra:bit vokseværk

Bred opbakning fra børn, lærere og forældre til ultra:bit gør, at indsatsen for børns digitale dannelse bliver forlænget og fremover også inviterer børn i 7. og 8. klasse med.

Ultra:bit-indsatsen bliver udvidet og forlænget, så 7. og 8. klasser også får tilbud om lærings-aktiviteter om teknologisk innovation og digital dannelse. Se videoen om ultra:bit-indsatsen.

Otte ud af 10 skoler deltager allerede i læringsindsatsen ultra:bit, som vil inspirere børn til at blive mere end teknologibrugere, nemlig til selv kreativt at kunne skabe med teknologi – og tage kritisk stilling til den. Nu kan de flere end 100.000 deltagende børn fra 4., 5. og 6. klasse glæde sig til endnu mere digital dannelse både i fritiden og i undervisningen.

Indsatsen bliver nemlig udvidet og forlænget, så 7. og 8. klasser også får tilbud om læringsaktiviteter om teknologisk innovation og digital dannelse.

Alt sammen sideløbende med masser af børneindhold på DR Ultra om digital dannelse, teknologi og kreativitet.

Astra, det nationale naturfagscenter, træder ind som ny partner og skal sammen med Center for Undervisningsmidler (CFU), som har været med fra projektets start, være med til at forankre ultra:bit i undervisningsverdenen.

Større børn får også glæde af ultra:bit

1.300 skoler har tilmeldt sig ultra:bit siden lanceringen i 2018, og skolerne har fået mikrocomputere på størrelse med en tændstikæske, (BBC micro:bit), som børnene selv kan prøve at kode og skabe kreative løsninger med. De kan blive inspireret af DR Skoles digitale læringsmateriale og opleve en række børneprogrammer på DR Ultra om digital dannelse med vidt forskellige vinkler.

En bevilling på 17,5 millioner kroner fra Industriens Fond gør det muligt at udvide og forlænge ultra:bit, så børnene fortsat vil få en perlerække digitale læringstilbud, tilbud om læringsevents ’ultra:bit camps’ og ’ultra:bit hackathons’ samt en række nye målrettede initiativer, når de kommer op i 7. og 8. klasse.

Samtidig kan lærere og pædagogisk personale over hele landet deltage i CFU’s kompetenceudviklingskurser til lærere og pædagogisk personale.

Den administrerende direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang, glæder sig over udvidelsen og forlængelsen af indsatsen:

- Vi er glade for at videreudvikle ultra:bit og give også de større børn mulighed for at lære at kode og være kreative med teknologi. Der er ingen tvivl om, at Danmark vil få gavn af, at børn og unge bliver teknologikyndige og på sigt kan blive kreative skabere af gode produkter og løsninger i danske virksomheder. ultra:bit gør en positiv forskel, og det vil vi fortsat gerne bidrage til, siger Thomas Hofman-Bang.

Samarbejde sikrer gennemslagskraft

Henrik Bo Nielsen, DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, glæder sig over, at ultra:bit har mødt så stor og bred interesse og opbakning:

- Jeg er stolt af, at ultra:bit på godt et år er blevet et så stærkt tilbud for børn uanset køn, baggrund og teknologiske kompetencer. Jeg oplever, at vi netop opnår så stor en gennemslagskraft, fordi så mange vidt forskellige samarbejdspartnere er gået sammen om at ville inspirere vores børn til at få bedre forståelse for den teknologi, der er en del af deres hverdag, siger Henrik Bo Nielsen.

En lang række samarbejdspartnere bidrager til projektet på forskellig vis for at sikre synergi og gennemslagskraft.

Astra, det nationale naturfagscenter, er ny partner i ultra:bit. Direktøren for Astra, Mikkel Bohm, ser frem til at bidrage med at sikre forankringen af læringsindsatsen:

- Som nationalt center er det vores mål, at alle børn og unge får handlekompetencer inden for naturvidenskab, så de kan udfolde sig som kreative og kritiske samfundsborgere. Visionen ligger i direkte tråd med formålet for ultra:bit, siger Mikkel Bohm.

Det er slet ikke ukendt for Astra at samarbejde med ultra:bit, da der allerede er skabt synergier mellem Astras årlige Naturvidenskabsfestival og ultra:bit.

Formand for Center for Undervisningsmidler Danmark (CFU-Danmark) Bjørn Ilsøe ser frem til fortsat at kunne tilbyde kompetenceudvikling til lærere og pædagogisk personale:

- Over hele landet har omkring 4000 lærere og pædagogisk personale deltaget i ultra:bit-kurser, som de regionale CFU-centre har stået for. Det er jo skønt, at vi nu kan fortsætte det tilbud til glæde for endnu flere undervisere, siger Bjørn Ilsøe.

Det er CFU, der har uddelt mikrocomputere, BBC micro:bit, til de skoler, der har tilmeldt sig ultra:bit. Fremover udlåner CFU supplerende udstyr og relevante læremidler til skoler som led i ultra:bit-indsatsen, og skoler, der endnu ikke er en del af indsatsen, vil kunne tilmelde sig.

Kombinationen af DR's brede formidling om digital dannelse til børn – uanset køn, geografi, baggrund og teknologiske kompetencer – samt muligheden for at børnene selv har teknologien mellem hænderne, er inspireret af lignende og velafprøvede initiativer i blandt andet England og Island. DR har videreudviklet indsatsen, så den er målrettet danske børns hverdag og dansk undervisningstilgang.

Læs mere om ultra:bit her.

Om ultra:bit

ultra:bit er en storstilet fælles lærings- og undervisningsindsats udviklet af DR i samarbejde med store dele af undervisningsverdenen og er støttet af Industriens Fond. ultra:bit udføres i samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU Danmark) under professionshøjskolerne samt det nationale naturfagscenter Astra.

ultra:bit startede ved skolestart i 2018 og fortsætter nu til 2023. Ambitionen er at inspirere børn mellem 9-14 år til at blive mere end teknologibrugere, nemlig til selv kreativt at kunne skabe med teknologi – og tage kritisk stilling til den. Indsatsen består af en kombination af DR-børneindhold, læringsevents og en hel række undervisningstilbud fra aktører i undervisningsverdenen.

Om målgruppen

Indsatsen er målrettet alle børn i 4.-6. klasse og fra 2021 også 7. og 8. klasse. DR Ultra ændrer sin målgruppe pr. 1. januar 2020 til 9-14 år og kan dermed ramme hele målgruppen for ultra:bit. Ni ud af 10 børn, der deltager i ultra:bit, synes, det er lettere at kode, end de troede. Og otte ud af 10 lærere oplever, at ultra:bit har klædt dem på til at undervise i at bruge teknologi til kreative løsninger. Det er blandt resultaterne i den første eksterne evaluering af ultra:bit foretaget af Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC). Læs mere her.