Ny undersøgelse: ultra:bit har stor virkning

9 ud af 10 børn, der deltager i ultra:bit, synes, det er lettere at kode, end de troede. Det viser første evaluering af ultra:bit foretaget af Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC).

9 ud af 10 børn, der deltager i ultra:bit, synes, det er lettere at kode, end de troede. Og 8 ud af 10 lærere oplever, at ultra:bit har klædt dem på til at undervise i at bruge teknologi til kreative løsninger. Det er blandt resultaterne i den første eksterne evaluering af ultra:bit foretaget af Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC).

Allerede efter mindre end ét år med DRs ’ultra:bit’ har børn og lærere haft meget stort udbytte af det landsdækkende læringsprojekt.

Det viser evalueringen fra Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC). 85 procent af lærerne oplever således, at ultra:bit har klædt dem på til at undervise i at bruge teknologi til kreative løsninger.

Lærerne melder også om, at deres elever har taget ultra:bit til sig. 95 procent af lærerne oplever således, at eleverne synes, det er lettere at kode, end de troede før ultra:bit, mens 96 procent af lærerne oplever, at eleverne gerne vil lære mere om kodning og teknologi.

Samarbejde med undervisningsverdenen

DR har i sommeren 2018 iværksat det 3-årige projekt ultra:bit. ultra:bit er udviklet af DR sammen med store dele af undervisningsverdenen i tæt partnerskab med Centre for Undervisningsmidler (CFU) og er støttet af Industriens Fond. ultra:bit har til formål at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning, så de går fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi.

Den 3-årige indsats består af en hel række børneprogrammer på DR Ultra, undervisningsforløb på DR Skole, uddeling af en mikrocomputer på størrelse med en tændstikæske til hvert tilmeldt barn i 4. klasse, kompetenceudvikling til undervisere samt en række forskellige læringstilbud.

60.000 børn fra 1450 skoler

Ved indgangen af 2019 deltager mere end 60.000 børn i 4. klasse fra 1450 skoler over hele landet (ud af ca. 1600 skoler) i ultra:bit, 4000 lærere har været på ultra:bit-kurser, 10.000 børn har været på ultra:bit KreaKodeCamps – og tusindvis af børn har fulgt ultra:bit på DR Ultra og DR Skole.

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) har foretaget den første evaluering af projektets skolerettede del, som blandt andet er lavet på baggrund af besvarelser fra 330 lærere fra hele landet.

Olga Trolle, der har foretaget undersøgelsen fra NEUC, er imponeret over de markante resultater:

- Det er meget overbevisende resultater, der er tale om. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har set så markant positive tilbagemeldinger på et læringsprojekt efter så kort tid. Der er ingen tvivl om, at ultra:bit har en meget stor opbakning og gennemslagskraft blandt både lærere og elever, siger Olga Trolle, der præsentererde hovedkonklusionerne i delevalueringen ved en konference for ultra:bits mange samarbejdspartnere i DR Byen den 30. januar 2019.

Sekretariatsleder for ultra:bit, Camilla Laudrup, er glad for den flotte modtagelse af projektet:

- Vi har oplevet en fuldstændig vanvittig tilslutning og et kæmpe engagement blandt både lærere og børn over hele landet. Det glæder mig, for jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi klæder vores børn på til ikke bare at være storforbrugere af teknologi. Vores børn skal selvfølgelig være kreative skabere med teknologi og formå at tage kritisk stilling til den. Det skal vi voksne bidrage til – for eksempel med et stort projekt som ultra:bit, siger hun og understreger, at ultra:bit bliver udviklet og forankret i samarbejde med mere en 30 samarbejdspartnere, som er med til at sikre projektets gennemslagskraft.

Evalueringen foretaget af NEUC har til formål at undersøge ultra:bits første resultater og gennemslagskraft med henblik på at kunne videreudvikle projektet. Således vil ultra:bit over de næste år med baggrund i den store tilslutning og de positive tilbagemeldinger blive et tilbud til hele mellemtrinnet på landets skoler, hvis de ønsker at deltage.