Læs svarene på hvad klasserne kan gøre for unges trivsel

Hvad mener de unge selv, klasserne kan gøre for deres trivsel? Læs deres svar her.

(© DR)

Mental trivsel.

Det har P3 fokus på i hele 2023 med Operation Ha' det godt.

Torsdag den 9. marts har eleverne på landets ungdomsuddannelser haft fokus på, hvordan vi sammen kan skabe bedre trivsel for os selv og hinanden.

Herunder kan du læse svarene på, hvad klasserne selv kan gøre.

Vi opdaterer løbende, med de svar I sender ind.

FGU Nord i Ballerup

 • Styrke fællesskabet ved at spille spil, spille bordtennis og spørge om andre er okay.

 • Tale pænt til hinanden og spørge ind til hinanden.

 • Sige godmorgen og farvel.

 • Hjælpe hinanden. For eksempelhvis nogen kommer for sent, kan man hjælpe med at sætte personen ind i, hvad vi laver.

 • Respektere hinanden. For eksempel ved at være søde over for hinanden, respektere private samtaler og være opmærksom på andres grænser.

 • Tale pænere om og til hinanden.

 • Betænksomme handlinger. For eksempel hjælpe med en opgave og hente kaffe til hinanden.

Jordbrug, Skovbrug og fiskeri, FGU Vest Ribe

 • Sørge for at alle er trygge ved at være fleksible, hjælpsomme, vente på hianden, være tålmodige, lave aftaler og have forståelse for vores forskelligheder.

 • Sige hej til hinanden.

 • Tænke, at alle mennesker gør det bedste, de kan.

 • Flere af lærernes hunde skal med i skole.

AGU Mennesker, FGU Trekanten

 • Lave noget aktivt i klassen såsom mad.

 • Spille Uno i frikvartererne.

 • Ture ud af huset.

Tekstil, FGU Aarhus

 • Tjekke ind og ud med hinanden hver morgen og eftermiddag.

 • Give komplementer, kram og sige hej.

 • Kageordning.

 • Flere sociale arrangementer uden for skoletiden.

F16, FGU Aarhus

 • Fælles kreative aktiviteter.

 • Bedre spørgsmål, når vi tjekker ind med hinanden om morgenen.

 • Flere sociale arrangementer.

 • Workshops.

Tømrer GF2, ZBC Slagelse

 • Hilse pænt og smilende.

 • Sige godmorgen og farvel.

Køkken+Omsorg, FGU Faxe afdeling

 • Sige godmorgen til hinanden.

 • Spise morgenmad sammen.

 • Inviterer nye elever med efter skole.

FGU, Nykøbing Falster

 • Flere fællesture ud af huset.

 • Fast afsat tid i ugeskemaet til spil og hygge.

 • Mere bevægelse og aktivitet i undervisningen.

AGU, FGU Faxe afdeling

 • Sige godmorgen til hinanden.

 • En elev vælger en aktivitet hver uge på 10-15 minutter.

 • Inviter nye elever ind i fællesskabet.

FGU Skejby

 • Spise frokost sammen.

 • Kageordning.

 • Fællesskab uden for skolen.

 • Give komplimenter, sige hej og give kram.

Hold 10+11, FGU

 • Sige godmorgen til hinanden.

 • Flere fællesaktiviteter.

 • Give hinanden komplimenter.

 • Spørge medstuderende, om de har det godt.

MakerSpace holdet, FGU Aarhus

 • Ugentlig klassens time med kageordning og spilhygge.

 • Tjekke ind og ud med hinanden i løbet af dagen.

 • Arrangere flere spændende aktiviteter for klassen, der har fokus på fællesskabet.

  TEC Hvidovre

  • Bedre og mere relevant undervisning.

  • Bedre madudvalg samt ændring af priser.

  • Give hinanden plads.

  • Møde senere.

  • Mere bordtennis.

  • Flere værkstedsdage.

  • Tre pauser af 20 minutters varighed hver.

  • Mere aktiv undervisning.

  • Brain breaks.

  • Billigere mad i kantinen.

  • At hele klassen er interesseret i at gøre hinandens forståelse af undervisningen bedre.

  • Følge op på hinanden i forhold til trivsel.

  • Bemærke hvordan andre har det.

  • Række hånden ud til de andre.

  • Sørge for at være hydreret og veludhvilet.

  • Sukkerordning.

  • Hjælpe og samarbejde med dem, der har det svært i undervisningen.

  • Positiv indstilling og tilgang om morgenen.

  • Kom med et smil på og fyr en morgenjoke af.

  • Spørge ind til kollegaernes dag.

  • At rydde op efter sig selv ved den pågældende lift.

  • Smide oliefiltre ud og ikke efterlade dem i olietønden.

  • Blive bedre til affaldssortering.

  • Prøve at holde os vågne.

  • Tage det mere seriøst.

  • Bajere om fredagen.

  • Mere værksted og mere værktøj.

  • Mindre snak og mere arbejde.

  • Hjælp hinanden.

  • Spille fodbold sammen.

  • Alle skal være aktivt deltagende.

  • Sige godmorgen til folk.

  • Kun kalde hinanden pæne ting.

  • Kage- eller morgenmadsdag.

  • Inkludere hinanden.

  • Være respektfulde og høflige over for hinanden.

  • Være mere sociale med dem, der er ensomme.

  • Vi skal på vandpibecafé med alkohol sidste skoledag.

  • Flere fællesøvelser.

  • Tidligere fri.

  • Flere ture ud af huset.

  • Bedre stole.

  • Drikke kaffe sammen.

  • Spise frokost sammen.

  • Giv komplimenter for godt arbejde.

  Køkken og Metal, FGU Aarhus

  • Vi vil respektere hinanden og tale ordentligt til hinanden.

  • Vi vil huske at spørge ind til hinanden og snakke om hverdagen uden for skolen.

  • Vi vil bruge humor og have en let stemning sammen, så det er sjovt at gå i skole.

  • Vi vil huske, at vi er en del af et fælleskab og derfor møde op til timerne, da fælleskabet er afhængigt af os hver især.

  Teater- og musiklinjen, FGU Aarhus

  • Videreudvikling af klassens tjek ind-model.

  • Socialudvalg med fællesaktiviteter både i og uden for skolen.

  • Kageordning

  Tømrerafdeling, CELF

  • Sige godmorgen.

  • Have en radio på værkstedet.

  • Sige farvel og tak for i dag.

  Kommunikation og medie, FGU Horsens

  • Flere konkurrencer.

  • Rydde op efter sig selv.

  Kommunikation og medie, FGU Sydøstjyland

  • Være fysisk.

  • God kommunikation.

  FVH - GF2PAU-2301F1, Social- og Sundhedsskolen

  • Have respekt for hinanden i klassen. For eksempel ved fremlæggelser og aktiv lytning.

  • Gåture.

  • Flere lege-aktiviteter. For eksempel med bold.

  • Tage kage med til hygge og fællesskab.

  GF2 PAU Hold 1, SOSU H, Brøndby

  • Være positiv og imødekommende ved for eksempel at sige godmorgen eller give et kompliment.

  • Være hjælpsom og tålmodig. Både fagligt og socialt. Inviter andre ind i fællesskabet.

  • Lave sociale ting sammen både i skolen og udenfor. For eksempel pauseaktiviteter, spise sammen, tage te, kaffe eller kage med osv.

  • Vise respekt for klassekammerater og lærere. For eksempel ved at være stille, når andre taler.

  • Være positiv og åben over for andres ideer, meninger og forskellighed.

  • Deltage, tage initiativ og hjælpe hinanden.

  • Motivere hinanden. For eksempel lave lektier sammen og forberedelse.

  AGU Sundhed, FGU Østjylland, Engboulevarden

  • Motivere hinanden.

  • Hjælpe hinanden.

  • Være tilgivende.

  HTX, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Flere fællesaktiviteter i spisefrikvarteret.

  • Lave fælles ikke-online aktiviteter.

  • Kom i gang med fællesaktiviteter i pauser.

  HTXQS20, Aalborg Tekniske Gymnasium

  • Alle siger godmorgen til alle, når de kommer om morgen.

  • Spørger ind til hinandens mentale/psykiske tilstand.

  • Hjælp hinanden med noter/opgaver, man selv har svært ved.

  • Smil, når du møder en i klassen eller på gangen.

  • Husk at have det sjovt! Skolen er ikke alt, fællesskabet er lige så vigtigt.

  • Husk at snakke med alle, selvom det er nemt og trygt at snakke med sin egen lille bobbel.

  • Husk på, hvis du smiler først, så smitter det sikkert. For hvis jeg er glad, så kan det også være mine medmennesker bliver glade. Hvis de ikke er glade, så kan man måske høre hvad grunden er til det, og hvad man kan gøre for eventuelt at hjælpe.

  • Traditionerne for vores studieretning (for eksempel hyttetur og juleoppyntning) bringer os sammen. Det er vigtigt, at vi holder ved dem, selvom det kan være svært at overskue i den travle hverdag.

  • Vi skal have indført endnu flere aktiviteter (ud at spise, fester, bowling, mm.) i klassen, så vi sikrer os at vi har et stærkt sammenhold.

  Byg og Bolig, FGU MidtVest Herning

  • Være bedre til at rydde op efter sig selv.

  • Mere aktive i undervisning og hjælpe hinanden.

  • Respektere regler og aftaler.

  AGU Nykøbing afd., FGU Lolland-Falster

  • Fortsætte med at spille UNO i pauserne og genoptage kongespil, når vejret tillader det.

  • Fælles hygge med pizza og film efter undervisning en gang i mellem.

  • Fortsætte med at hilse både morgen og aften.

  2i2, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Kageliste.

  • Flere aktiviteter uden for skolen.

  • Tie stille, når læreren snakker.

  Tønder Gymnasium

  • Sig godmorgen og hils. Også udenfor skolen.

  • Del noter og lav grupper til afleveringer.

  • Flere klassearrangementer såsom bowling, at spise sammen mm.

  GF2 Bygningsmaler, Syddansk Erhvervsskole

  • Ikke bagtale hinanden.

  • Løs konflikterne uden for klassen.

  • Lave noget sammen uden for klassen.

  • Lytte og respektere hinanden.

  Hold omsorg og sundhed, FGU Øresund i Helsingør

  • Snakke pænt til hinaden.

  • Hjælpe hinanden.

  • Deltag i undervisningen.

  BBA og Motor, FGU Sydøstjylland Horsens

  • Sige både godmorgen og farvel til hinanden.

  • Holde pauser sammen, så alle er med.

  • Komme med komplimenter.

  • Lave fyraftensmøde om fredagen og slutte ugen af sammen.

  • Læg telefonen væk i morgenbånd.

  • Sende søde og sjove Tik Tok-videoer til hinanden.

  3C, Tønder Handelsskole

  • Man skal sørge for at hilse på alle om morgenen.

  • Hjælpe hinanden. Både med at tage noter og når andre har det fagligt svært.

  • Være bedre til at give hinanden ros og komplimenter.

  1b, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Lave kagedag.

  • Mere initiativtagning.

  • Dele noter med hinanden.

  Omsorg & pædagogik + Kommunikation & medier, FGU Midt-Vest

  • Vi skal huske at hilse.

  • Vi skal tilbyde at hjælpe hinanden og huske at spørge om hjælp.

  • Vi skal være opmærksomme på hinanden.

  Kommunikation & Medier, FGU Kolding & Vejen

  • Mindre brok og flere komplimenter.

  • Mere bevægelse, en ekstra gåtur om ugen

  • Smile lidt mere til hinanden. Også i bussen og på gaden.

  • Lave en positiv runde en gang imellem, hvor man må sige noget positivt om de andre i klassen.

  FGU Slagelse

  • Lave nogle aktiviteter sammen i- og uden for skolen.

  • Styrke fællesskabet.

  • Giv en meningsfuld kompliment.

  • Giv noget til verden, og så får du noget igen.

  • Give kompliment. Men ikke bare for at give en, men fordi der er noget at komplimentere, hvilket der altid er.

  • Sige godmorgen og farvel.

  • Vise at man har set hinanden.

  • Kage.

  Webudvikler, Viden Djurs

  • Sig godmorgen og farvel til hinanden hver dag.

  • Vær mere social i klassen.

  • Spørg ind til hinanden.

  • Hjælpe hinanden fagligt i hverdagen.

  2p, Frederiksværk gymnasium og HF

  • Spørge ind til folks dag.

  • Man skal være mere tolerant overfor forskelligheder.

  • Bedre sammenhold.

  • Være mere social og imødekommende.

  1. DI, H.C. Ørsted

  • Klassen kan lave ture sammen. For eksempel tage i biograffen eller tage ud at spise sammen.

  • Når det er sommer, kan man tage på stranden eller forlystelsespark.

  Empowerment, Kbh-syd

  • Smile og sige godmorgen og farvel.

  • Lytte til hinanden.

  • Anerkende hinanden - både som mennesker og i skolesituationer for eksempel via ros og komplimenter.

  GF2, SOSU H

  • Vi skal have en fredagskageordning.

  • Smile mere til hinanden.

  • Sige hej og godmorgen til hinanden.

  EUX hold, SOSU Fyn

  • Vi skal sige godmorgen til hinanden.

  • Vi skal være enige om, at vi kan være uenige.

  • Vi skal kunne snakke mere åbent om konflikter.

  B24, Alssund Gymnasium

  • Mere kage.

  • Flere fester.

  • Flere sociale pauser.

  1D, Det Blå Gymnasium Tønder

  • Dele noter.

  • Alle inviteres med til fester, frokostspisning osv.

  • Man fjerner sit eget affald.

  • Man holder en ordentlig tone.

  • Man har hinandens ryg.

  1. a,Tønder Handelsskole

  • Vi vil lave flere ting sammen hele klassen uden for skolen. For eksempel mødes og spise sammen på en restaurant, hvor en pige fra klassen arbejder, så vi får 20 procent rabat.

  • Vi vil lave grupper på de forskellige sociale medier, hvor alle i klassen skal være med. Her kan man både minde hinanden om lektier og fremlæggelser, men også bare sende sjove memes og lignende.

  • Hver fredag morgen vil vi uddele "Ugens elev", en titel til én fra klassen, som har gjort noget godt i løbet af ugen, noget godt for en anden eller noget godt for fællesskabet.

  Virtuel, FGU Vest

  • Alle får en makker, så vi kan hjælpe hinanden med fysisk fremmøde, opfølgning på hvad man har lavet i løbet af dagen, skrive til hinanden, hvis makkeren ikke er i skole for at høre om man er ok.

  • Vi opretter en gruppechat på snap med alle fra klassen, så vi kan høre, hvor mange der kommer til social fredag (fysisk fremmøde) og gennerelle spørgsmål.

  • Vi har fokus på at give hinanden komplimenter.

  • Meld ud i gruppen, hvis man har en dårlig dag, så alle ved, hvis der skal tages hensyn.

  2e, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Sige hej om morgenen og svare igen.

  • Forsøg med fælles Onenote – notedeling i klassen.

  • Lave et klassearrangement i denne måned.

  3. B, Det Blå Gymnasium Sønderborg

  • Sige godmorgen.

  • Tale ordentligt til hinanden.

  • Prioritere hinanden i fritiden.

  2H, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Lave en fælles sneboldkamp.

  • Sige godmorgen og give svar hver morgen.

  Omsorg og Sundhed, FGU Boulevarden

  • Mere motion og bevægelse.

  • Mindfullness og meditation.

  • Fællesaktiviteter på skolen og holdene.

  Omsorg/sundhed, FGU Vest

  • Sige godmorgen.

  • Brætspil hver fredag for at forbedre de sociale relationer.

  • Huske på, vi alle er forskellige.

  • Tjek ind og ud med humørskala.

  X31, Thisted HTX

  • Hilse på hinanden og sige tak for i dag.

  • Tale pænt til hinanden.

  • Mere opbygning til argumenter.

  • Stil gerne spørgsmål.

  • Rydde op, når man forlader et lokale eller fællesrum.

  C25, Alssund gymnasiumet

  • Kageordning.

  • Hils på hinanden.

  • Tequila.

  • Sociale aktiviteter.

  • Dansepause.

  • Bajer.

  • Ikke lave lektier.

  • Fællestræning.

  • Bowle og biograftur.

  • Kaffe- og temaskine.

  • Tage på café.

  • Få alle med.

  • Vinterbadning.

  Pædagogik og Omsorg, FGU Midt-Vest Herning

  • Vi skal spørge ind til hinanden hver dag.

  • Vi skal få alle med i pauserne

  • Vi skal sige godmorgen til hinanden hver morgen.

  19D, FGU Trekanten

  • Gøre noget for sin søvn/døgnrytme.

  • Inviter venner til at mødes eller komme i UngeUniverset (Vejle).

  • Gøre noget aktivt (i stedet for en eftermiddagslur, så man ikke kan sove om natten).

  • Drik noget vand (generelt fokus på næring - socialt måltid)

  • Gøre noget, man godt kan lide.

  • Tage presset lidt af sig selv.

  • Rose (anerkende) andre og sig selv.

  • Opmuntre hinanden og sig selv. Have positive samtaler og udtale sig positivt om hinanden.

  • Skære ned på uvaner.

  • Kigge efter sine blinde vinkler og brug hinanden.

  • Vær modig. Turde sige noget og have reflektion med andre.

  • Give sig selv egen omsorg. For eksempel det rum du er i, det du spiser, sådan som du taler osv.

  GF2 hold 2, SOSU-skolen i Brøndby

  • Indføre klassens time. Cirka hver anden uge.

  • Husk at tie stille, når andre taler. Husk at række hånden op.

  • Vær lyttende og forstående.

  MS25, Alssundgymnasiet Sønderborg

  • Positiv kommunikation. For eksempel ved at sige godmorgen og smile.

  • Engagere sig i arrangementer.

  • Være hjælpsom i forhold til afleveringer og skolearbejde som for eksempel lektier og dele noter.

  2i1, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Hilse og tage afsked med hinanden. Specielt godmorgen med tilbagesvar samt at takke hinanden og læreren for en god time.

  • Tidligere pause med fem minutter hver gang.

  • Sørge for, at fraværende elever kommer med i grupper.

  AGU Horsens, FGU Sydøstjylland

  • Morgenmøde om mandagen på McDonald's.

  • Give komplimenter til hinanden. Man kan have en plakat med påmindelse på døren.

  • Mere seriøsitet i timerne. Larme mindre og mere ro i klassen.

  Kommunikation og Medier, FGU Syd- og Vestsjælland

  • Vi foreslår at have ja-hatten på om morgenen og sige godmorgen til hinanden.

  • Melde ind om morgenen på en skala fra 1-5, hvordan vi har det i dag.

  • Vi mødes stående omkring vores mødebord om morgenen, så vi alle sammen kan se hinanden i øjenene.

  AGU spor 2, FGU Midt-Vest

  • Lave noget aktivt som klasse hver dag.

  • Vi skal se hinanden. For eksempel ved at sige godmorgen, smile til hinanden og snakke med andre.

  • Faglig støtte til hinanden. For eksempel mere gruppearbejde, så vi kan hjælpe hinanden. Bede om hjælp fra lærer og medstuderende.

  HEG, HTX Hobro

  • Bedre oprydning.

  • Organisering af papirer i personlig indbakke.

  • Man rydder op efter sig selv. Hver anden uge ryddes der helt op fremover.

  • Fællesaktiviteter i det daglige på skolen

  • Fællesspisning i frikvartererne

  • Fællespil (bordfodbold, minecraft i undervisningen, brætspil, Kageroulette osv.)

  • Flere fællesaktiviteter uden for skolen i fritiden herunder: Fester, Djurs Sommerland, badning når der bliver varmt.

  • Madklub.

  AGU + Mad og Ernæring, FGU Nordvestsjælland

  • Sig godmorgen til hinanden.

  • Tal pænt til hinanden.

  • Kom med komplimenter.

  • Lær hinandens navne at kende - og brug dem.

  • Respekter hinandens grænser.

  • Giv plads til at fejle - alle fejler.

  • Ingen brok.

  • Hav øjenkontakt og vær nærværende.

  • Vær nysgerrig på andres trivsel.

  • Læg telefonen væk, når man deltager i et fællesskab/i en samtale.

  • Giv slip og se fremad.

  • Mere praksisorienteret undervisning.

  • Husk "brain breaks".

  • Vi skal være stolte af vores skole.

  1. d, Handelsgymnasiet Nykøbing Falster

  • Flere sociale tiltag i klassen.

  • Kageordning.

  • Ro om morgenen.

  • Sige godmorgen til hinanden.

  • Hilse på hinanden. Også uden for skolen.

  • Opføre sig ordentligt. Også uden for klasselokalet.

  Musik Live, FGU Sydøstjylland

  • Gruppekram.

  • Den gode stol, hvor man siger positive ting om den, der sidder i stolen.

  Handelsgymnasiet Lolland-Falster

  • Sige hej, når folk anmommer.

  • Kagedag.

  • Rundbold og stikbold.

  GF2, Sosu H

  • Fælles initiativ for undervisning.

  • Respekter forskelligheder.

  • At tage et dyr og/eller familiemedlem med til undervisningen.

  • Flere ture og andre sociale arrangementer.

  • Flere rystesammen dage.

  • Turneringer på tværs af klassen. Eventuelt fem-kamp.

  • Bedre kommunikation blandt undervisere.

  • Bag kage-dag.

  1L og 2L, VUC Syd Haderslev

  • Kageordning.

  • Fællesaktiviteter i pauserne.

  • Messengerchatgruppe i klassen.

  • Kontakte hinanden ved sygdom og fravær.

  • Dele noter.

  • Bruge hinanden på tværs af faglig siden.

  • Sige godmorgen.

  • Spørge ind til hinandens weekend.

  • Give hinanden komplimenter.

  • Være positiv.

  • Være gode til at arbejde sammen.

  Humlebien, Sosu H

  • Lave noget sammen i klassen en gang om måneden.

  • Sørge for, at alle har en at spise frokost med hver dag.

  2. b, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Planlægge flere fællesaktiviteter. For eksempel fællesspisning. Husk at sørge for at invitere klassekammeraterne med til de aktiviteter, man laver.

  • Vi vil stræbe efter at være mere åbne over for hinanden, være der for hinanden samt tjekke mere op på hinanden.

  • Genoprette vores kageliste.

  Webspace, FGU Trekanten

  • Vi fortsætter, som vi plejer med at sige godmorgen, når vi mødes i klassen.

  • Vi fortsætter med at spørge, hvordan vores klassekammerater har det.

  • Vi fortsætter med at arbejde med vores værdier: Sammenhold, fællesskab, samarbejde, hjælpsomhed, være flinke, være omsorgsfulde og tage ansvar.

  TEC Frederiksberg

  • Vi skal blive bedre til at være sociale sammen.

  • Vi skal tale pænere til hinanden.

  • Vi kan bruge den sidste time hver uge til at hygge og spise kage.

  • Lavere støjniveau.

  • Møde senere.

  • Tidligere fri.

  • Blive i klassen.

  • Mere i værkstedet.

  • Mindre undervisning.

  • Læreren skal være mere aktiv i undervisningen.

  1E, Det Blå Gymnasium

  • Holde flere fester.

  • Booke elevkælderen til filmaftener.

  • Lave flere fællesting uden for skoletiden. For eksempel bowling og biograftur.

  • Sige godmorgen til hinanden.

  • Blive bedre til at tage initiativ.

  • Spørge ind til sine klassekammerater.

  1a1, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Sociale aktiviteter.

  • Mere samarbejde i skolen.

  • Inkludér alle i fællesskabet.

  3. a, Tønder Gymnasium

  • Ingen mobil fra kl. 07.50, så alle siger godmorgen og snakker sammen, inden undervisningen starter.

  • Op til frokostpausen fortæller folk, hvad de skal, så der er mulighed for fællesskab.

  • Fem minutters pause i lektioner, der varer halvanden time.

  • Være opmærksom på hinanden.

  9b22, KBH Syd Amager Empowerment

  • Komplimentere hinanden på handlinger og bedrifter.

  • Hele klassen tager til arrangementer sammen.

  • Udnyt pauserne til at gå udenfor og spise på gangen.

  1. a, Maribo Gymnasium

  • Mere energi om morgenen.

  • Kage hver uge i en af pauserne den næste måned.

  • Komplimentér hinanden. Læg mærke til ændringer. Det kan for eksempel være fysiske såsom en klipning, en ny hoodie eller hvis nogen er i ekstra godt humør.

  • Hvis nogen er i dårligt humør kan man give en krammer.

  TEC Gladsaxe

  • Husk at sige godmorgen, farvel og god weekend til hinanden.

  • Gå til frokost sammen.

  • Komplimentér hinandens indsats.

  • Spørge ind til hinanden.

  • Hjælpe hinanden.

  • Være positiv.

  • Holde pauser sammen.

  • Spørge ind til de andre fra klassen.

  • Være opmærksom på andre og vise interesse.

  • Dele erfaringer med hinanden.

  • Lave sjov med hinanden.

  • Hjælpe hinanden med opgaver og lektier.

  • Være smilende og positiv.

  • Fortæl din ven, hvad I lavede i går, hvis han eller hun ikke var i skole.

  • Sige til hianden, når noget er godt bygget.

  • Del noter med hinanden.

  • Alle spørgsmål er velkomne.

  • Skab et godt socialt liv.

  • Færre sidespor i undervisningen og mere fokus på faget.

  • Flere materialer til undervisningen.

  • Hilse, smile og bruge hinandens navne.

  • Kærlige drillerier.

  • Morgenkaffe.

  • Fredagsbajer.

  • Lytte til hinanden.

  • Give gode vibes.

  • Arbejde godt sammen.

  • Spise pizza sammen.

  3. e, Tønder Gymnasium

  • Sige hej til hinanden.

  • Hjælpe hinanden, når man har brug for hjælp.

  • Lave fællesbord i kantinen.

  • Sende noter til dem, der har været syge.

  • Være aktivt interesseret i andres liv og hverdag.

  • Inkludere alle i gruppearbejdet.

  TietgenSkolen

  • Lytte til hinanden.

  • Mindre larm og mere ro.

  • Læreren skal tage mere ansvar.

  2. c, Rybners Gymnasium HHX

  • Flere arrangementer i klassen, hvor vi eksempelvis spiser sammen, går i biffen eller laver fester sammen.

  • Vi skal blive bedre til at sige "godmorgen" til hinanden.

  • Vi skal holde øje med vores klassekammeraters trivsel.

  • Hjælpe med noter, hvis nogen i klassen er syge.

  Tietgen Gymnasium EUX

  • Få alle inkluderet. For eksempel ved at sørge for at invitere alle ned i kantinen og spise.

  • Snak og opfør dig ordenligt overfor andre.

  • Tie stille når andre snakker.

  • Vis respekt.

  GF2, Sosu H

  • Tjekke op på hinanden og spørge ind.

  • Hjælpe og støtte hinanden.

  • Smile til hinanden og løfte den gode energi.

  • Komplimentere hinanden.

  1. di, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Fællesaktiviteter med klassen.

  • Komplimentere hinanden.

  • Sige godmorgen til hinanden.

  • Tale pænt til hinanden.

  • Holde øje med om alle er med.

  • Snakke med nogen, man normalt ikke snakker med.

  • Kage.

  • Vi er kun seks piger i klassen, så vi vil gerne have tid til girltalk og boytalk.

  H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

  • Vi vil blive bedre til at sige hej og godmorgen til hinanden.

  • Hjælpe hinanden i klassen med at forstå vores skolearbejde.

  • Lave flere aktiviteter sammen uden for skolen, så vi styrker klassens bånd.

   B22

   • Sige godmorgen til hinanden.

   • Give komplimenter til hinanden.

   • Flere fællesarrangementer.

   21y, Aabenraa Statsskole

   • Et trivselsudvalg i klassen bestående af tre til fire personer, som laver arrangementer. Det kunne for eksempel være spilaften, tage i klatrepark, tage på stranden og lave beachvolley-turnering om sommeren.

   • Kageordning.

   • Hele klassen skal spise sammen i spisefrikvarteret en gang om ugen.

   2. a, Tønder Gymnasium

   • Blive bedre til at sige "Godmorgen / Mojn".

   • Bruge klassegruppen noget mere.

   • Social/klassetime.

   • Morgenmad, kakao og kageordning.

   1. a, Tønder Gymnasium

   • Sige godmorgen til alle.

   • Kageordning.

   • Flere sociale arrangementer efter skoletid.

   1. t, VUC Syd Aabenraa

   • Sige godmorgen og farvel til hinanden.

   • Smile til hinanden.

   • Hjælpe hinanden i timerne.

   Aabenraa Statsskole

   • Flere udflugter. Både i og på tværs af klasser.

   3. b, Tønder Gymnasium

   • Hjælpe hinanden.

   • Lave noget aktivt sammen.

   • Spørge ind til hinanden.

   1gx1222, EUC Nordvest

   • Lufte ud.

   • Støtte fællesskabet ved at komme til festerne.

   • Flere jokes.

   • Sige godmorgen.

   • Smile til hinanden.

   • Sige farvel, når man går.

   3. c, Tønder Gymnasium

   • Lave en Messenger-/Facebookgruppe for alle i klassen, hvor man kan kommunikere.

   • Lave fællesarrangementer, som skaber fællesskab i klassen. For eksempel forfester til gymnasie- og klassefester. Det bør dog være acceptabelt ikke at deltage i fællesarrangementer, hvis ikke man har lyst og stadig kunne føle sig som en del af klassen.

   • Hilse på hinanden ved for eksempel at sige "godmorgen" eller "god ferie" og give hinanden opmærksomhed på den måde.

   • Give hinanden komplimenter.

   20tx, Aabenraa Statsskole

   • Støtte op om fællesaktiviteter uden for skolen.

   • Snakke med og inkludere andre end de sædvanlige.

   • Lave noget sammen i frimoduler eller når vi har tidligt fri.