Læs svarene på hvad politikerne kan gøre for unges trivsel

Hvad mener de unge selv, politikerne kan gøre for deres trivsel? Læs deres svar her.

(© DR)

Mental trivsel.

Det har P3 fokus på i hele 2023 med Operation Ha' det godt.

Torsdag den 9. marts har eleverne på landets ungdomsuddannelser haft fokus på, hvordan vi sammen kan skabe bedre trivsel for os selv og hinanden.

Herunder kan du læse svarene på, hvad politikerne kan gøre.

Vi opdaterer løbende med de svar, I sender ind!

BBA, FGU Kolding Vejen

 • Det skal være lettere som ung at få mental hjælp. Der foregår meget mere mobning i folkeskolen, end man ved, og det kan forfølge en psykisk i lang tid. På FGU er der et godt miljø med plads til alle.

 • Vi ønsker mere vejledning, ro og hjælp til at finde ud af, hvad vi skal i vores liv med uddannelse og job. Der skal ikke være så meget pres på unge.

Modtagerhold, Horsens Ungdomsskole

 • Vi mangler en accept af, at det at pleje den mentale sundhed en dag hjemme, accepteres på samme måde som anden sygdom.

FGU i Nykøbing Falster

 • Man skal have mulighed for at gå på FGU i mere end 2 år.

 • Differentieret mødetider.

 • Flere penge til skolen. Flere ressourcer, som kan komme eleverne til gode.

 • Ikke alt fravær skal straffes.

 • Lønnen forhøjes for alle parter uanset bopæl og alder. Helst en fast månedsløn. Ligeløn for alle.

Tømrer GF2, ZBC Slagelse

 • Forhøjet uddannelsesstøtte for dem, som tager en uddannelse og gennemføre det.

 • Investere i erhvervsuddannelsernes materiel, værktøj og maskiner

Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri, FGU Vest i Ribe

 • Bevare FGU som et pusterum, hvor man kan finde sig selv.

HTX3, Det Blå Gymnasium i Tønder

 • Man skal lave et opgør med karaktergennemsnittet ved at sænke karakterkravene på uddannelser og gennemføre optagelsesprøver, som retter fokus på relevante kompetencer.

 • Der skal være et bedre samarbejde og flere ressourcer mellem ungdomsuddannelser og deres samarbejdspartnere (universitet, psykiatri, vejledning, mentor osv.)

FGU Bornholm

 • Mere økonomi til velfærd.

 • Flere penge til materialer.

 • Øget fokus på udendørsaktiviteter.

 • Udendørsområde.

 • Ophævelse af tobaksforbud.

 • Ikke presse unge.

 • Tidligere fri.

 • Styrke sammenholdet.

 • Lave en sovetime.

 • Ungdomsklub.

 • Flere penge til psykiatrien.

 • Holde de aftaler de laver.

 • Byg et nyt fritidshus for unge.

 • Studietur med aktiviteter.

 • Flere og længere pauser i hverdagen.

 • Flere skemalagte hyggetimer.

 • FGU skal være på samme niveau og have samme rettigheder som andre skoler.

 • Flere penge til studerende/højere skoleydelse.

 • Ikke for store centraliserede skoler. Det giver alt for lang transporttid (maks 30-40 min).

 • Flere busser i myldretiden, så man ikke skal stå op.

 • 3 ugers sommerferie med skoleydelse uden lektier.

 • 3-årig FGU.

1.U, Frederikshavn Gymnasium

 • Kortere skoledage og krav om færre undervisningstimer om ugen for at mindske arbejdspresset på eleverne.

 • Mindre stoftrængsel i en række fag og dermed mere tid til fordybelse.

 • Lovligt fravær ved sygdom, så ingen føler sig presset til at tage syg i skole.

 • Ingen skal tvinges til naturvidenskabelige fag i gymnasiet.

 • Mulighed for "øv-dage", der giver mulighed for bedre at tage vare på det mentale helbred, sådan som det kendes indenfor nogle erhvervsgrupper.

 • Mulighed for at skolerne i højere grad kan indføre faste dage om måneden med onlineundervisning for alle elever.

 • Tilbud om gratis skolemad for alle elever, og i tilfælde af egenbetaling skal der være en grænse for udgiften til dette, så alle økonomisk har mulighed for at benytte sig af tilbuddet.

 • Mere sammenhold generelt mellem ungdomsuddannelserne igennem sociale arrangementer, hvor eleverne på uddannelserne møder hinanden på kryds og tværs.

Køkken og metal, FGU Aarhus

 • Hav et større fokus på at børn og unge lærer på forskellige måder og rum dette i uddannelsessystemet

 • Giv mere plads til, at man kan have det svært og stadig være i uddannelsessystemet. Fx ved at der er større mulighed for personlig tilpasning, og man kan få godskrevet fravær, hvis man fx skal til psykolog eller lignende.

Hold 10 og 11, FGU

 • Gratis sportsaktiviteter for unge.

 • Sænke karakterkravene - mindre fokus på karakterer.

 • Det skal være nemmere at få psykologhjælp som ung. Mere gratis hjælp.

 • Mere tid til at fokusere på sig selv. Skole og job optager alt tiden.

 • Økonomien hænger ikke sammen. Mere i løn eller SU.

 • Mere variable mødetider og tilpasning af undervisning.

TEC Hvidovre

 • Højere SU.

 • Mere tid til hver opgave. Det vil resultere i mindre stress samt bedre resultater.

 • Skoleuge på fire dage.

 • Bedre planlagt uddannelsesforløb.

 • Hjælpe med at finde læreplads.

 • Lytte mere til de unge.

 • Flere ture til forskellige virksomheder.

 • At man har rettigheder til at sige nej til en læreplads, hvis ikke man trives og kan komme tilbage til skolepraktikken.

 • Flere rettigheder som ansat i en virksomhed uden overenskomst.

 • Mindre IT, mere menneske.

 • Mere tid på værkstedet og mindre teori.

 • Bedre indretning.

 • Mere ferie.

 • Afskaf GDPR ved lærepladssøgning.

 • Flere midler til fritidsaktiviteter.

 • Fjerne fraværsystem.

 • Mindre udvalg i kantinen, så det bliver billigere.

 • Flere penge til lærerne.

 • Have fagfolk med på råd, inden vigtige beslutninger træffes.

Teater og musiklinjen, FGU Aarhus

 • Flere gratis arrangementer. Overblik over hvad der findes.

 • Styrke kulturlivet i Aarhus.

 • Overblik over hvor man kan få hjælp både kommunalt og privat.

 • Lad børn være børn og unge være unge. Altså sæt tempoet og forventninger unge ned.

 • Flere penge til psykiatrien og skolen.

MMS25, Alssundgymnasiet Sønderborg

 • Oprette et obligatorisk overlevelsesfag, der skal lære unge om ting som at søge SU, betale regninger, lave budgetter, men også at starte bål og selvforsvar.

Tømrerafdeling, CELF

 • Forhøje SU'en.

Kommunikation og medie, FGU Sydøstjyland

 • Flere busser morgen og eftermiddag.

GF2 PAU Hold 1, SOSU H i Brøndby

 • Kortere skoledage fx 8.30–14.00. Det giver bedre trivsel og overskud i hverdagen, både for de unge (til at lave lektier, arbejde og socialt samvær) og de voksne med familie (læse lektier, hente børn og have overskud).

 • Bedre faciliteter til fysiske aktiviteter og pauser.

FVH -GF2-PAU-2301F1, Social- og Sundhedsskolen

 • Fraværsreglerne er for skrappe. Fravær er ikke sort/hvid, så der bør være individuelle vurderinger.

 • Bedre tilgængelighed til ungdomsstøtte ift. mental trivsel på skolerne. Fx hvis Headspace sidder fysisk på skolen én gang om måneden.

Agu Sundhed, FGU Østjylland

 • Sætte busser ind kun til FGU elever, mange har svært ved at komme i skole, fordi man ikke er tryg ved de meget fyldte busser man skal ind i for at møde ind til tiden.

 • Ansætte psykologer på skolerne, så alle kan få gratis psykologhjælp, når de har brug for det.

 • Mulighed for studieture til udlandet.

 • Give skolens elever flere hjælpemidler. Flere penge til skolerne.

 • Prioritere unges helbred.

 • Forlæng skoleopholdet så man kan være på FGU i længere tid.

 • Fri om mandagen.

 • Give eleverne mere medbestemmelse.

Kommunikation og medie, FGU i Horsens

 • Ændre skoletiden til 9-15.

 • Sneryddere tidligere på cykelstien.

 • Flere hjælpemidler til folk med usynlig handicap.

 • Mere udstyr til klasserne.

B24, Alssundgymnasiet i Sønderborg

 • Karaktergennemsnittet er låst efter eksamen, men fags niveauer kan opgraderes. Snittet kan ikke opgraderes, så elever dropper ud lige før 3. g afsluttes for ikke at få et dårligt snit, som aldrig kan laves om.

 • Der skal være mindre fokus på karakterer.

 • Indførsel af lektietimer ligesom elevtimer. Der er loft på maks ti elevtimer om ugen, men intet loft på, hvor meget tid man kan bruge på lektier.

 • Idræt skal ikke være et eksamensfag.

 • Det burde ikke være et krav at have historie på A-niveau.

H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby, HTX

 • Karakterskalaen skal ændres pga. skævvridning omkring 4 og 7. Karaktervægtningen på eksamensbeviset er skæv ift. A-niveau og C-niveau.

 • Ændr i læreplanen for danskfaget på HTX, fx B-niveau.

 • Mindre pensum så der er plads til mere fordybelse i de enkelte emner.

D25(1.g), Alssundgymnasiet Sønderborg

 • Mere frihed til sammensætning af pensum og mere frihed til undervisningens udformning.

 • Reducere vigtigheden af karakterer og karakterræs.

 • Kortere skoledage.

Hold omsorg og sundhed, FGU Øresund i Helsingør

 • At rygning bliver tilladt igen. Det gir' fællesskab blandt eleverne. Nu må ingen elever gå ud fra matiklen i pauserne, da eleverne ikke må ryge. Dette stopper andres elevers muligheder.

 • Lav mødetiderne senere fx klokken 9 eller 10, så eleven er klar til fællesskabet, har mere energi og er udhvilet.

 • Flere penge til skolerne, som skolerne selv bestemmer over.

 • Bedre undervisning.

 • Flere ture.

 • Bedre muligheder for idræt.

PAU Grundforløb 2 hold 2, SOSU H

 • Husk de pædagogiske assistenter. De skal have elevløn under uddannelsen ligesom SOSU'erne.

 • Bedre lønninger til færdiguddannede pædagogiske assistenter.

Byg og Bolig, FGU MidtVest i Herning

 • Flere resurcer og værkstøjsmidler.

 • Ligestilling med øvrige ungdomsuddannelser, altså samme ferier med videre.

GF2 Bygningsmaler, Syddansk Erhvervsskole i Vejle

 • Mere vejledning om at vælge erhvervsuddannelser. Fx at man ikke behøver vælge gymnasiet, selvom man har gode karakterer.

 • Tilbyde lærlingeløn fremfor SU på GF2.

 • Flere ressourcer til skoler, så de kan købe pensler med mere.

 • Forkorte EUD GF2 til 10 uger.

 • Kortere dage.

2i2, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Skele til den finske model for børne- og ungdomsuddannelse.

Storrådet 1, FGU Østjylland

 • Mulighed for at tale med en psykolog igennem skolen. Hurtigere hjælp.

 • Skoleydelse reguleret efter inflation.

 • Ingen fratræk på skoleydelse ved fravær. Kig på SU.

MS25, Alssundgymnasiet Sønderborg

 • Bedre kollektiv trafik i Sønderborg Kommune, der er bedre koordineret med uddannelsesinstitutionerne.

 • Kortere skoledage, hvor eleverne ikke skal nå lige så mange timer i løbet af studietiden.

S25, Alssundgymnasiet i Sønderborg

 • LYT TIL HVAD DE UNGE HAR AT SIGE! Hvis politikerne skal blande sig i vores liv, skal vi også have mulighed for at byde ind med input til dette.

 • GF-klasser skal afskaffes. De er med til at skabe unødvendige grupperinger. Det er dumt at splitte en klasse, der lige har fundet sammen af. Eller giv mulighed for at beholde GF-klasserne i dansk og historie efterfølgende, da disse er obligatoriske A-fag for alle.

 • Krav til at få SU som udeboende for 18-19 årige er urimelige.

 • Gør det nemmere at gå til psykolog - gratis!

 • Flere ressourcer til at opleve kultur.

 • Forældres indkomst burde ikke have så stor betydning for SU og hvis det skal, skal forældres udgifter også tages modregnes indkomsten.

C25, Alssundgymnasiet

 • Karaktersystemet og karakterskala skal laves om.

 • Kun de relevante karakterer skal ses på, når du søger videre. Ingen grund til at kigge på historie, når du vil være mekaniker.

 • Bedre transportmuligheder. Busserne kører dårlige tidspunkter, de stopper for tidligt.

 • Historie og oldtidskunskab som valgfag. Idræt på c-niveau kun i et år.

 • Skoledage skal være kortere. Kunne starte klokken 9.

AGU Horsens, FGU Sydøstjylland

 • Flere muligheder for uddannelse efter folkeskolen for de elever, som ikke er erklæret egnet til en ungdomsuddannelse.

 • Mere simple uddannelser. Altså færre linjer inden for uddannelserne, så det bliver mere overskueligt og tydeligt, hvad de forskellige kan.

 • Mere i skoleydelse på FGU, så det bliver nemmere at få det til at hænge sammen økonomisk ved siden af uddannelsen.

1.B, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Gratis offentlig transport til skolen.

 • Ny karakterskala.

 • Mere SU.

Studielinjen, FGU Sydøstjylland

 • Billigere ungdomsboliger.

 • Senere mødetider.

 • Højere løn.

Kommunikation & Medier, FGU Kolding & Vejen

 • Sørge for hurtigere og bedre kontakt fra ungeindsatsen.

 • Etablere flere forberedende uddannelsestilbud.

 • Finde en fælles it-platform for alle skoler og uddannelser.

 • Politisk loft på antal elever i en klasse. Der er for mange elever i klasserne grundet mangel på lærer.

2.P, Frederiksværk Gymnasium og HF

 • Ikke fjerne helligdage, hvor man kunne have tid til fordybelse og ro.

 • Fjern karakterer og fokuser på mennesket og fællesskabet.

 • Mere i SU.

EUX hold, SOSU Fyn

 • Elevløn fra starten på grundforløbet ved alle kommuner.

 • Regulere kravene for voksenelevløn, så de bliver mere inkluderende for dem med børn, erfaring osv.

KBH SYD Empowerment

 • Bedre adgang til hjælp, hvis man har brug for det.

 • Kortere skoledage.

 • Flere penge til aktiviteter i skoleregi.

1.D, Det Blå Gymnasium

 • Færre timer i fagene. Kortere skoledage.

 • Færre obligatoriske fag.

 • Flere penge per elev til Handelskolerne.

3.B, DBG i Tønder

 • HHX skal tilgodeses akkurat som STX!

 • Færre eksamener og test, især 3.g er stadig påvirket af corona-nedlukningen.

 • Mere i SU på grund af inflationen.

3.B, Det Blå Gymnasium i Sønderborg

 • Ikke begrænsninger på alkohol.

 • 4-dages uge.

 • Færre eksamener.

2.E, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Fravær og karakterer betyder for meget.

 • Der mangler udendørsfaciliteter til at lave noget aktivt i skolens nærområde.

2.H, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Kravene er blevet for store efter 2017 reformen.

 • Indfør idræt uden eksamen.

 • Pensum er for stort til at man kan nå at fordybe sig i et emne før man skal videre til det næste.

Kommunikation og Medier, FGU Syd- og Vestsjælland i Korsør

 • Der skal tilføres øremærkede midler til skolerne til sociale aktiviteter.

 • Vi foreslår også øremærkede midler til forbedring af ungemiljøerne på skolerne.

1.T, VUC Syd i Aabenraa

 • Fjerne temperaturmax'et på 19 grader.

 • Ændre bekendtgørelsen for studieblok på HF.

1.I, Hobro HTX HEG

 • 4-dages skoleuge fra klokken 8-15 hver dag. Men så 3 dages weekend. Ellers tidligere fri.

 • Flere penge til studieture.

 • Afskaf karakterkrav på uddannelser, indfør optagelsesprøve i stedet.

Hold 3211, SOSU H - 2301 GF2 - PAU

 • Gratis bøger under uddannelse.

 • Billigere offentlig transport til SU-studerende. Fx ungdomskort. Og hyppigere offentlig transport udenfor hovedstaden, fx til Nordsjælland.

 • Sociale arrangementer efter skoletid. Flere tilbud til unge og studerende efter skoletid.

 • Forældres indkomst skal ikke have indflydelse på SU.

 • Korterer arbejdsuge, fx 4-dagsuge eller kortere undervisningsuger og undervisningsdage.

 • Ophæv fraværsregistrering. Vi har selv valgt vores uddannelse og har ansvar for egen læring. Det tager både lærernes og elevernes tid, at skulle bruge tid på fraværsregistrering.

 • Højere SU til udeboende hvilket ville kunnet betyde, at flere tager en SU berettiget uddannelse da flere har adgang til bolig.

Webspace, FGU Trekanten

 • Afskaffe meningsløse eksamener på FGU. Såsom PASE eksamenen. Eller hvis man har et højere eller samme niveau end det der kan tilbydes på skolen.

 • Der skal være mulighed for at blive fritaget fra dansk og matematik.

Musik Live, FGU Sydøstjylland i Horsens

 • Opråb til politikerne: Bedre psykiatri!

 • Almenfag på FGU skal ikke være obligatorisk

TEC Frederiksberg

 • Mere løn efter endt erhvervsuddannelse ville give mere motivation.

1.E, Det Blå Gymnasium i Sønderborg

 • Kortere skoledage, måske en ugedag mindre.

 • Indeklimaforbedringer

 • Ungdomsaktiviteter i kommunerne.

1a1, HCØL

 • Mere SU.

 • Højere krav til at det er relevante fag, der tæller, når man søger en uddannelse.

AGU 2, FGU Kolding

 • Ingen adgangskrav til ungdomsuddannelser.

 • Kortere skoledage.

 • Bedre transport (læskur og bænke ved stoppesteder og bedre tider).

 • Skolen får flere penge til deres budget.

1gx1222, EUC Nordvest

 • Gør så årskarakteren tæller frem for eksamenskarakteren, hvis årskarakteren er højere end eksamenskarakteren, for at fjerne noget mentalt stress over eksamenerne.

 • Gratis offentlig transport, så det er muligt for alle at komme til undervisningen.

 • Gratis frokost i skolen, så alle kan få energi til at holde fokus i undervisningen.

TEC Gladsaxe

 • Bedre branding af erhvervsskolerne.

 • Højere budget til uddannelsesstederne, så vi kan øge trivslen på skolen.

 • Mere SU.

 • Hæv lærlingelønnen så erhvervsuddannelser kan blive mere attraktive.

 • Lige elevløn uanset alder. Om man er 21 eller 26 har man samme mængde regninger - derfor bør lønnen være det samme.

 • Flere undervisere til færre elever.

 • Flere besøg fra politikere.

 • Lad være med at rykke uddannelser væk fra de store byer.

 • Unge får rabat på det de køber under uddannelse.

 • Politikerne skal give moralsk støtte til unge.

 • Stoppe diskrimination ift. lærepladser. Det kan ikke passe, at fordi man hedder Muhammed, så er det meget sværere at få en læreplads. Det er et kæmpe problem.

Køleteknik, TEC Gladsaxe

 • At man ikke behøver at skrive navn på sine ansøgninger.

 • At fjerne fag som ikke er relateret til vores uddannelse.

 • Merit er merit. Hvis du har en gymnasiel uddannelse med dansk A så er du fritaget fra dansk på dit grundforløb eller på anden vis får tiden byttet ud. Det giver ikke mening at skulle have 30 timers undervisning på et væsentligt lavere niveau. Tilbyd, at man kan tage genoplæsningskursus, hvis man selv vurderer at man ikke har den fornødne information.

B22

 • Giv os et frimodul midt på dagen, hvor vi laver noget aktivt sammen.

 • Fjern unødvendige ting fra pensum.

 • Fjerne eksamenerne og kun hav standpunktskarakterer.

21P, Aabenraa Statsskole

 • Lav en grænse for, hvor ofte på en uge man har fire moduler. Så har man mere overskud og tænker ikke allerede i weekenden, at man ikke gider og mangler energi og overskud.

 • Vi vil have kortere dage - all the kids are depressed.

 • Slap af med pensum, vi er ikke Einstein.

 • Ikke gå så meget op i karakterer.

21P, Aabenraa Statsskole

 • Lav en grænse for, hvor ofte på en uge man har fire moduler. Så har man mere overskud og tænker ikke allerede i weekenden, at man ikke gider og mangler energi og overskud.

 • Vi vil have kortere dage - all the kids are depressed.

 • Slap af med pensum, vi er ikke Einstein.

 • Ikke gå så meget op i karakterer.

2i1, H. C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

Kære politikere:

 • Forskning viser at unge mennesker får mest ud af deres skoledag hvis de møder senere. Generelt vil dette sørge for at eleverne får mere ud af hver modul. Når eleverne får mere ud af hvert modul, kan de hurtigere få en forståelse af pensum og dermed kan skoledagen både starte senere, men stadig slutte på samme tidspunkt fordi motivationen og arbejdsmoralen nu er sat i top. Dette er dog med ansvar - så skolerne skal være i stand til at kunne regulere dette efter behov, men politikerne skal lave en ny reform der ændrer skoledagen i gymnasiet med i hvert fald en times senere møde tid. I samme omfang kan lærerne derimod få forberedelsestid inden eller anden arbejdsgang inden kl. 09.15/09.00/09.30.

 • Karaktersystemet skal ændres. Først og fremmest skal der sættes tid af til obligatoriske karaktersamtaler, der uddyber elevernes årskarakter samt en snak om, hvordan denne kan forbedres. På denne måde bliver karakteren ikke kun en et tal der giver et følelsesløst øjebliksbillede fra lærens side men derimod en mere ansvarsfuld og meningsfuld årskarakter. Eventuelt skal 13-talsskalaen bringes tilbage, en revurdering til et helt nyt system til adgangskrav eller højt ønsket 7-trinsskala som følger: 13, 11, 9, 7, 4, 02 og 00. Sidstnævnte ændring til 7-trinsskalaen vil gen indføre 13-tallet til hårdtarbejdende elever og samtidig forhindre den afgørende forskel af ”2-tal trin” i et gennemsnit hvis man ligger lige mellem 7 og 10 som tingene er nu.

 • Politikerne skal tage initiativ til at klasser og gymnasier kan søge om et pengebeløb som støtte til klasse aktiviteter uden for skoletiden. Tilskuddet til aktiviteten skal godkendes af skolen, med det henblik at aktiviteten eller udflugten vil styrke den mentale og sociale trivsel hos eleverne og fællesskabet i- og ude for klassen. Beløbet skal komme for en statsfond eller for en ny afsat pengekasse til netop dette.