Læs svarene på hvad skolerne kan gøre for unges trivsel

Hvad mener de unge selv, skolerne kan gøre for deres trivsel? Læs deres svar her.

TEC Hvidovre i gang med dagens Operation Ha' Det Godt. (Foto: © Christian Odd (DR))

Mental trivsel.

Det har P3 fokus på i hele 2023 med Operation Ha' det godt.

Torsdag den 9. marts har eleverne på landets ungdomsuddannelser haft fokus på, hvordan vi sammen kan skabe bedre trivsel for os selv og hinanden.

Herunder kan du læse svarene på, hvad skolerne kan gøre.

Vi opdaterer løbende med de svar, I sender ind!

F16, FGU i Aarhus

 • Skolepsykolog eller nogen der kan hjælpe med mental trivsel.

 • Bedre morgenmad i kantinen.

 • Fælles førstehjælpskursus.

Tekstil, FGU i Aarhus

 • Flere arrangementer på tværs af klasserne.

 • Mere fokus på trivsel generelt, fx trivsels uge.

 • Valgfag på tværs af klasser.

 • Fokus på social trivsel.

 • Bedre rengøring.

Jordbrug, Skovbrug og Fiskeri, FGU i Ribe

 • Elever må være i lærerforberedelsen.

 • Få et stillerum, hvor man kan trække sig tilbage.

 • Få et grupperum, hvor man kan arbejde, når der er for mange elever samlet til fagundervisning.

 • Tydelig madplan.

 • Bedre opfyldning af papir og sæbe på toiletterne.

 • Tid til at være i fællesrummet med sin egen linje.

 • Mindre motorstøj når samarbejdspartnere skærer træ op.

 • Kortere timer eller flere små pauser.

Det Blå Gymnasium i Tønder

 • Skolen skal være opmærksom på at facilitere et aktivt og bevidst elevråd, hvor der blandt andet skal være plads til at diskutere elevers trivsel.

 • Omstrukturering af skoledagen, så der indtænkes aktiv frokostpause med dertil indrettede faciliteter ligesom at offentlig transport tilpasses skemaet, således der undgås unødig meget ventetid.

FGU Bornholm

 • Svømning på skemaet.

 • Mad på skolen hver dag, evt. morgenmad og varm frokost.

 • Forberedt på dagen efter.

 • Mulighed for tøjvask.

 • Udendørsaktiviteter.

 • Vi vil gerne snakke sammen. Have en hyggetime.

 • Elevsnak om eleven én gang hver anden uge.

 • Lærerne skal have slik, som eleverne må få.

 • Flere pauser.

 • Flere ture ud af huset.

 • Bedre stole.

 • Mere kreativt arbejde.

 • Spil i klassen.

 • Fodbold.

 • Det er sjovere, når der er flere i klassen.

 • Ikke skifte skema så ofte.

 • Blive bedre til at informere studerende om ændringer og aktiviteter på skolen.

 • Opdatere hjemmesiden, så at vi har et samlet sted, hvor alle vigtige datoer og informationer ligger (fx kontaktoplysninger, info om løn, ferie og læseferier)

 • Flere aktiviteter til bootcamp.

 • Flere fællesaktiviteter, som skal være frivillige.

 • Maks 1/2 årige skemaer.

 • Få fitness på skemaet.

FGU i Nykøbing Falster

 • Fastholde de små enheder.

 • Faste samtaler med eleverne, fx én gang om ugen.

 • En fælles skole for FGU i Nykøbing Falster.

 • Undervisningsforløb for alle hold med opgaver på tværs af holdene.

 • Varme i Tårnet (vores skole).

 • Differentieret mødetider i forhold til bosted.

'Køkken og omsorg', FGU i Faxe

 • Mere idræt og bevægelse.

 • Faciliterer events/fester efter skole.

 • Gamingrum.

Tømrer GF2, ZBC Slagelse

 • Gør undervisningen virkelighedsnær. Her især matematikken.

 • Mere information om undervisningsperiodens forløb.

 • Fællesarrangement, som ikke har med undervisning at gøre.

FGU i Skejby

 • Arrangementer på skolen, så som temauge og valgfag på tværs af klasser.

 • Trivselsdag med fokus på social trivsel.

 • Obligatoriske pauser.

 • Bedre rengøring.

AGU hold, FGU i Faxe

 • Skolen skal fortsætte med den måde, den tager imod nye elever.

 • Mere aktiv undervisning: Walk and talk, woop-quizzer, Kahoots.

 • Planlægge arangementer for resten af skolen, fx brætspilscafe, bordfodboldsturnering eller filmhygge.

 • Et hyggerum for elever.

MakerSpace holdet, FGU Aarhus

 • Flere arrangementer for hele skolen, så vi lærer hinanden at kende på tværs af holdene.

 • Flere sjove aktiviteter til pauserne, så man ikke bare sidder bag en skærm.

 • Bedre rengøring.

FVH - GF2PAU-2301F1, Social- og Sundhedsskolen

 • Ture ud af huset for klassen og hele skolen.

 • Bedre toiletforhold.

 • Kantine-opgradering så der er mad nok og flere sunde snacks.

Kommunikation og medie, FGU Sydøstjylland i Horsens

 • Lave gruppeaktiviteter.

 • Flere steder at slappe af, fx stole og sofaer.

Tømrerafdelingen, CELF

 • En mere differentieret kantine.

 • Få matchet de afsluttende lektioner med tiderne for den offentlige transport.

AGU Sundhed, FGU Østjylland

 • Flere sociale arrangementer på tværs af klasser.

 • Udflugter.

 • Billigere eller gratis frokost.

 • Rum eller hal til bevægelse. Måske et grupperum eller fitness.

 • Flere og bedre grønne områder.

 • Frivillig deltagelse i kantine-/spisesamlinger.

SOSU H, Brøndby GF2 PAU Hold 1

 • Kortere skoledage og ens fri på alle ugedagene, fx 8.30–14.00. Det vil være godt for vores arbejdsmiljø og trivsel.

 • Flere sociale arrangementer fx fredagscafe, sportsturneringer eller lignede.

 • Flere dage, hvor der er to undervisere på holdet.

 • Arbejdssteder på skolen, hvor man kan finde ro.

 • Bedre pausefaciliteter, som gør, at man kan være aktive. Fx sofaer, bordtennis indenfor osv.

 • Bedre og billigere mad og drikke i kantinen.

H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, HTX

 • Bedre fordeling af timer.

 • Flere eskursioner.

 • Mulighed for at låne brætspil med videre.

AB25, Alssundgymnasiet Sønderborg

 • Ørkennyheder til fællessamling. Dvs. et skørt indslag ved fællessamling, som er en sketch.

 • Flere ting udendørs i skoletiden. Fx undervisning ved stranden, gåtur med en podcast.

 • Klassens time, hvor der er tid til at arrangere begivenheder for klassen, så som kagedyst, konkurrencer, sjove indslag og bowling. Men også snakke om problemer.

Hold omsorg og sundhed, FGU Øresund i Helsingør

 • Vi vil kunne gå ud for skolen i pauserne. Her kan der snakkes om noget andet end skolen. Fx private ting. Vi vil have et bedre fællesskab i klassen.

 • Køkkenet skal lave ugeskema over maden i kantinen, så er der større sandsynlighed for, at eleverne spiser sammen i kantinen og eleven får den nødvendige energi.

 • Der skal laves flere hyggelige siddeområder på skolen, så eleverne får mere lyst til at snakke og lave lektier eller gruppearbejde.

Byg og Bolig, FGU MidtVest i Herning

 • Bedre forståelse for ordblinde og andre.

 • Lan-party og flere aktiviteter.

 • Shelterture, fisketure-generelt flere ture.

Tønder Handelsskole

 • Flere ud af huset-arrangementer i skoletiden. Dog skal man ikke forlange undervisning om aftenen. Så hvis man skal i teateret om aftenen, så skal der ikke være mødepligt.

 • Mere kreativ undervisning og mere mulighed for at bruge kroppen i undervisningen.

 • Kortere skoledage - det er svært at koncentrere sig sidst på dagen.

2i2, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Flere udflugter med fagligt indhold.

 • Genetablering af elevophold, så vi har et samlet sted at være.

BBA og Motor, FGU Sydøstjylland i Horsens

 • Indkøbe et poolbord.

 • Lave længere pauser.

 • Arrangere flere ture ud af huset.

 • Sørge for at eleverne får større indflydelse på opgaver.

GF2 Bygningsmaler, Syddanske Erhvervsskole i Vejle

 • Flere små pauser, micro-breaks, til at cleare hovedet.

 • Mere støtte til de elever, der har brug for det. Ikke kun SPS.

 • Mere motiveret undervisning. Fx peptalk, motiverende speaks.

 • Forklaring frem for "læs selv". Vi spørger, fordi det ikke har givet mening at læse.

 • Ikke fra start "true" eller stresse eleverne med, at kun en vis andel klarer det.

1.B, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Billigere fester.

 • Økonomisk støtte til sociale arrangementer.

 • Hyggeligere og mere farverige gange.

B24, Alssundgymnasiet i Sønderborg

 • Vi ønsker os en klassens time. Fx i sidste modul fredag til hygge og samvær.

 • Vi ønsker os flere ryste-sammen-ture. Også én lige før skoleåret slutter.

 • At lektiecafeen ikke ligger efter de normale timer, så man ikke kan nå bussen hjem.

MS25, Alssundgymnasiet i Sønderborg

 • Bedre skema uden huller, dobbeltmoduler og færrest muligt fjerde-moduler.

 • Bedre bustider.

 • Bedre oversigt over vigtige begivenheder, fx prøver, ture, arrangementer osv.

Webudvikleruddannelserne, Viden Djurs

 • Bedre intro til nye elever, mere fokus på introforløb.

 • Bedre og mere varieret mad i kantinen.

 • Bedre overblik over kalenderaktiviteter generelt.

 • Arrangere sociale udflugter for klassen.

 • Skolen giver frokost til fællesspisning et par gange om året.

 • Turneringer arrangeres, fx med fagligt indhold.

 • Evt. en spilcafe med både computerspil og brætspil.

 • Kompendier på skrift uddeles i alle fag.

 • Bedre faciliteter generelt. Møbler, stole osv.

AGU1, FGU Sydøstjylland i Horsens

 • Flere ture ud af huset og arrangementer. Fx til Aarhus eller København.

 • Flere aktiviteter i hallen, fx air hockey og bordfodbold.

 • Fysisk aktive pauseaktiviteter i timerne.

FGU Slagelse

 • Bedre kommunikation fra skole til eleverne, når der kommer nye tiltag.

 • Fem min længere pause på pausen efter spisepausen.

 • Bedre hyggefaciliteter på skolen.

TEC Hvidovre

 • Flere sunde alternativer i kantinen.

 • Klassens time.

 • Motion i fællesskab.

 • Fri om mandagen. Bare flere fridage.

 • Færre penge på IT, flere på mennesker.

 • Varieret kantinemad.

 • Bedre struktur i undervisningeforløbet.

 • Effektivisér uddannelsen, så vi får mindre unyttig viden. Så kan uddannelsen sagtens gøres kortere.

 • Løs problemet den måned mellem grundforløb og læreplads, hvor SU'en er forudbetalt og lønnen bagudbetalt.

 • Bedre vandforhold.

 • Mindre brobygning, da det er forstyrrende for undervisningen.

 • Mere E-learning derhjemme.

 • At man kan tage hjem, når der ikke er noget at lave.

 • Lave egne opgaver.

 • Fredagsbar eller hygge om fredagen. Generelt flere events.

 • Flere damer.

 • Senere i skole og tidligere fri.

 • Flere ture til for eksempel bilfabrikker eller hyggeture i Tivoli.

 • Fællesspisning om fredagen.

 • Flextid.

 • Åbenhed og klarhed med skolens forløb.

 • Mere og bedre hjælp på det individuelle niveau.

 • Bedre formulering af opgaver.

 • Bedre ergonomisk support.

 • Mere aktiv læring.

 • Kortere dage om fredagen. Morgenmad om fredagen.

 • Hyggehjørne.

Alssundgymnasiet E24

 • Musik i højtalerne i pauserne hele året.

 • Flere bænke så man kan sidde mere udenfor - også mulighed for flere udendørsaktiviteter i pauserne.

Kommunikation & Medier, FGU Kolding & Vejen

 • Betale maden for eleverne, så alle kan spise med.

 • Bedre udsmykning af skolen ville skabe mere glæde.

 • Flere fællesarrangementer og elevfester.

FGU Nordvestsjælland

 • Mulighed for aktiviter i pauserne, fx boldspil.

 • Skoleudflugter.

 • Aktive dage, fx stjerneløb, boldtuneringer og grillhygge.

EUX hold, SOSU Fyn

 • Ansætte en arbejds- og miljørepræsentant for eleverne på skolen.

 • Sætte priserne ned på mad i kantinen, så de er studievenlige.

2.P, Frederiksværk Gymnasium og HF

 • Mindre striks med hensyn til fravær.

 • Møde senere.

 • Gøre lokalerne varmere.

 • Flere aktiviteter og fælles oplevelser, så vi lærer hinanden bedre at kende.

 • Færre hul-moduler.

B24, Alssundgymnasiet

 • Lær eleverne at holde fokus.

 • Flere fridage.

Empowerment, KBH SYD

 • Flere ture ud af huset.

 • Mere fokus på sociale aktiviteter både i og efter skole.

 • Sørg for, at der ikke er lange dage for ofte.

1L og 2L, VUC Syd i Haderslev

 • Flere bænke udenfor, bedre stole, mere varme.

 • Flere aktiviteter og mere variation i undervisningen. Undervisning udenfor.

 • Studieblok (klassens time) til sociale aktiviteter.

C25, Alssundgymnasiet

 • Færre lektier.

 • Soverum, puderum, stillerum eller sofaer.

 • Gratis kage.

 • Bedre redskaber til frikvater. Fx bordtennis.

 • Bedre træningsrum og en svømmehal.

 • Kæledyr-dag og andre temadage.

1.D, Det Blå Gymnasium

 • Flere aktiviteter ude af huset.

 • Billigere mad i kantinen.

3.B, Det Blå Gymnasium i Sønderborg

 • Sociale udflugter.

 • Flere sportskonkurrencer.

 • Lavere priser i kantinen.

 • Bedre indeklima.

 • Bedre toiletfaciliteter

2.E, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Længere pauser.

 • Gøre fællesarealerne mere indbydende til fællesaktiviteter.

 • Flere udflugter og kreativ undervisning.

 • Flere farver, mindre gråt på skolen.

 • Flere fredagscaféer.

 • Genindføre idrætesdagen.

Kommunikation og Medier, FGU Syd- og Vestsjælland i Korsør

 • Vi vil gerne være mere sammen på tværs af linjerne.

 • Have flere sociale aktiviteter efter skoletid.

 • Mere tværfagligt samarbejde, så man lærer omkring de andre linjer på skolen.

2.H, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Flere klasseture.

 • Fællesspisning.

 • Mere aktiv undervisning.

 • Kantine og aula kunne blive et bedre samlingspunkt.

 • Idrætsdag bør genindføres.

AGU Spor 2, FGU Midt-Vest

 • Flere ture ud af huset.

 • Kortere skoledag.

 • Flere hyggekroge.

2i1, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby

 • Fysiske ”brainbreaks” i timerne.

 • Opsamlingsbreaks.

 • Nye læringsmetoder med nye læringsmidler (brug af nye medier, brætspil osv.).

 • Mere ud af huset.

 • Små anerkendelser.

 • Mere lektiecafé.

 • Aktiviteter uden for skoletiden evt. klassekasse.

 • Opgaver og skoleafleveringer.

1.T VUC Syd Aabenraa

 • Lave en bedre skemaplanlægning, så de lange dage fordeles mere lige og mødet med den enkelte lærer spredes ud over ugen.

1.I, HTX i Hobro, HEG uddannelser

 • Flere klasseture til indland og udland.

 • Flere muligheder for destinationer på studierejser.

 • Flere valgfagsmuligheder.

 • Socialt samarbejde med andre gymnasier (fx Mariager Fjord STX). Adgang til hinandens sociale arrangementer.

 • Flere møbler i klassen.

 • Udluftning.

Empowerment 9b22, KBH SYD på Amager

 • Fysisk undervisning. Fx lege og aktiviteter udendørs.

 • Bedre information fra lærere og bestyrelse om eksamener, undervisning osv.

 • Vinduer, der kan åbne, i alle klasser. Så vi har bedre udluftning.

1.A, Tønder Gymnasium

 • Ryste sammen-tur efter valg af studieretningsklasser.

 • Tidligt fri fredag.

Hold 3211, SOSU H - 2301 GF2 - PAU

 • Læg mærke til om nogen elever oplever eksklusion - at alle i klasserne trives.

 • Kortere dage, så vi får tidligere fri. Mere tid til lektier og fordybelse.

 • Mere praktisk undervisning.

 • Flere træningsfaciliteter såsom vores bordtennisbord.

 • Flere aktiviteter på lærernes initiativ.

 • En bedre velkomstmail som bedre afspejler de undervisningsvilkår, som indtræder.

3.B, Tønder gymnasium

 • Flere fælles klassearrangementer.

 • Mere ud af huset.

SOSU H, PAU GF2 hold 2

 • 45 minutters elevstyret motion dagligt. Eleverne skiftes til at være tovholder på aktiviteten.

 • Ture arrangeret af elever med støtte fra skolen, fx skitur.

 • Flere sofaer på skolen.

CELF, Handelsgymnasiet Lolland-Falster

 • Tid til planlægning af studentertid.

 • Ingen hulmoduler.

 • Færre end 8 lektioner/4 moduler så mange dage som muligt.

Webspace, FGU Trekanten, Boulevarden

 • Aktiviteter skal tage mere hensyn til elever, der ikke har det godt med store mængder af mennesker.

 • Skabe et bedre informations-netværk, så elever får planer at vide i god tid.

 • Planlægge aktiviteter i god tid.

2.A, Tønder Gymnasium

 • Flere timer efter NETWERK er færdigt - til fx klassens time.

 • Udflugter.

 • Mere kompakt skema.

1.E, Det blå gymnasium i Sønderborg

 • OL-timer sidst på dagen, ingen timer bagefter.

 • Bordfodboldbordene skal fordeles rundt på skolen.

 • Flere aktiviteter på tværs af årgange og klasser.

 • Strømstik i gruppelokaler, der virker.

 • Flere fredagscaféer.

1a1, HCØL

 • Deadline for upload at lektier cirka klokken 16.

 • Bedre og billigere mad i kantinen.

 • Realistiske elevtimer.

TEC Frederiksberg

 • Flere små pauser.

 • Mindre larm på holdet.

 • Gennemgå opgaver sammen.

 • Møde lidt senere.

 • Flere kvinder på skolen.

 • Fitnessrum på skolen.

 • Netværkstimer med de andre hold, og blive introduceret til de andre klasser.

Tønder Gymnasium

 • Kortere dage.

 • Indfør klassens time.

 • Mere elevindflydelse på puljetimer. Den er vigtig!

 • Nogle gange 4-dages uge.

 • Lektiecafe i kantinen med lærer på, fx onsdag i 4. lektion.

 • Omlæg nogle af puljetimerne til fællesarrangementer for klasserne. Det styrker trivslen og fællesskabet.

 • Kantinen skal på Instagram igen, så der kommer info om dagens ret.

 • Valgholdslektioner i ydrelektionerne så der bliver færre huller i skemaet

 • Klubber - fx bogklub, e-sport, bliv klar til at flytte hjemmefra-klub. Også vigtig!

 • Netværk skal genstartes, når vi kommer i studieretningsklasserne. Også vigtig!

AGU 2, FGU Kolding

 • Bløde møbler til at slappe af og hygge med andre.

 • Snackautomat.

 • Spændende lokaler.

 • Sove-/afslapningstimer.

 • Længere pauser.

 • Senere mødetid.

 • Mere bevægelse.

 • Studietur.

 • Fredagscafé.

 • Lærerne ikke er skrappe men positive.

 • Flere aktiviteter med andre klasser.

1gx1222, EUC Nordvest

 • Idrætsdag – flere aktiviteter hvor man ikke skal bruge hjernen så meget. Eventuelt bare 2 lektioner med høvdingebold klasserne imellem.

 • Tidligere fri.

3.C, Tønder Gymnasium

 • Fællesaktiviteter efter skole udover fredagsbar. Fx en bankoaften eller lignende.

 • Noget mere kreativt i undervisningen fx at lave film, kollager eller lignende i forskellige blandede grupper i klassen.

21Y, Aabenraa statsskole

 • Maks tre moduler om fredagen.

 • Fredagsbar udenfor om sommeren, evt. også hvor der bliver grillet, og man kan købe noget mad.

 • Planlægge afleveringer, så de ikke ramler sammen.

C22, Det blå gymnasium

 • Flere arrangementer udenfor skolen fx klatrepark, ture til Aarhus, svømmehal, Zoo.

 • Mindre tavleundervisning og mere kreativ og aktiv undervisning fx jeopardy, Kahoot og lege.

2.C, Det blå gymnasium i Sønderborg

 • Kreativ undervisning med bevægelse.

 • Flere klasseture.

1.A, Maribo Gymnasium

 • Hver 2.-3. uge fællesmodul til fx spil, musik, konkurrence mellem klasserne (som fx volleyballturnering).

 • Studietime 2 gange hver måned - til at kunne snakke om fx elevråd, fælleskabet i klassen.

 • Flere arrangementer efter skole.

 • Billigere sandwich I kantinen.

 • Stemme en gang om måneden om dagens ret.

TEC Gladsaxe

 • Bedre administrativt arbejde. Hav en udført udannelsesplan. Kommunikation. Skaffe lærepladser.

 • Slå hårdere ned på de forstyrrende elementer i klassen.

 • Sociale arangementer så som udflugter ud af huset, fællestimer på tværs af grund- og hovedforløb. Fælles fester.

 • Fleksible mødetider: Nogle vil gerne møde tidligere, andre vil gerne møde senere.

 • Billigere og bedre mad i kantinen.

 • Morgensamlinger eller månedsmøder med oplæg, som man kan deltage i.

 • Muligheder for at arbejde hjemme nogle dage om måneden.

 • Gratis kaffe mandag morgen.

 • Bedre stole, borde, værktøj, materialer.

 • Donere skolens pant til et godtgørende formål.

 • Mere råderum til lærernes planlægningstid.

 • Lærerne skal koordinere bedre, så der ikke er ekstra irrelevant undervisning omkring eksamen.

 • Flere lærere og færre elever i klassen.

 • Tilskud til arbejdstøj, når man er på SU.

 • Mere rengøring.

 • Flere damer.

 • Få et paddletennis anlæg.

 • Flere p-pladser.

Køleteknik, TEC Gladsaxe

 • Komprimere uddannelsesmaterialet så det hele har direkte relevans til den specifikke uddannelse.

 • Mere praktisk undervisning. Det har meget at sige om du relativt hurtigt eller samtidig arbejder praktisk med det du får at vide teoretisk.

 • Flere fælles arrangementer.

 • Organisere lektierne bedre.

 • Opgradere madudvalget, og informer bedre om det tilbehør, der er i sandwich, varm mad osv.

2.C, Rybners Gymnasium HHX

 • Flere pauser i undervisningen, når vi har svært stof.

 • Bedre stole- og vandfaciliteter.

2.V, Rybners Gymnasium HHX

 • Skolen kan etablere faciliteter til fælles sociale aktiviteter i pauserne, som for eksempel adgang til bordfodbold eller idrætsfaciliteter. Det vil gøre det lettere at skabe sociale relationer på tværs af klasser og årgange.

 • Fordelingen af undervisningslektioner hen over skoleåret skal være mere jævn.

 • SU skal beregnes uafhængigt af familiens indkomst.

H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

 • Længere pauser.

 • Flere aktiviteter uden for skolen så som fester.

 • Indføre én dag om måneden, hvor forskellige elever på tværs af årgangene samles og udfører aktiviteter sammen

1.D, H.C. Ørsted Gymnasiet Lyngby

 • GØR NOGET AKTIVT: Flere pauser, bedre mad i kantinen, bedre arrangementer, mere kreativ undervisning.

 • Gør noget sammen: Få flere sofaer så man kan slappe mere af, oprette grupper som elever gerne vil have, hvis det er muligt.

 • Gør noget meningsfuldt: Lave en trivselsdag,hvor klasserne laver noget sammen.

 • Lavere priser i kantinen.

 • Mere jævn fordeling af timer imellem dagene.

21P, Aabenraa statsskole

 • Debatten omkring vores trivsel og hvor meget gavn søvn gør for vores indlæring, får vi rigtig meget at vide om, men at vi starter en time før andre kan være en udfordring. Vi går i seng kun 6-7 timer efter skolen er slut.

 • Mere aktivitet i modulerne, så vi ikke sidder og glor i flere timer.

B22

 • Flere klasseture.

 • Fredagscafe to gange i måneden.

 • Konkurrencer med blandet klassetrin til fredagscafe.

 • Flere gymnasiefester.