Sætte skatterne op på kød eller skabe billige boliger? Hvad var det første, du ville gøre, hvis du blev statsminister?

Klima, psykiatri og den økonomiske situation er blandt de emner, der ligger unge på sinde i valgkampen.

Syv unge fortæller her, hvad de synes, er de vigtigste emner i den igangværende valgkamp. (Collage: Oliver Seppo) (Foto: © Nynne Hein Møller)

Tirsdag den 1. november skal vi til folketingsvalg.

Men hvilke emner er egentlig de vigtigste i valgkampen?

Svaret er formodentlig helt forskelligt afhængig af, hvilken dansker og hvilket parti du spørger.

For de unge mellem 18 og 31 år er der imidlertid ingen tvivl om, at klimakrisen ligger højest på dagsordenen. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, hvor 20 procent i den aldersgruppe svarer, at klima og miljø for dem er det vigtigste politiske emne.

Det billede gik igen, da vi var på gaden for at snakke med de unge om, hvad der optager dem i den igangværende valgkamp.

Men også psykiatri, boligpriser, energikrisen og økonomien fyldte hos de unge, som vi også spurgte, hvad de selv ville gøre, hvis de var statsminister:

1

Chili Jensen, 21 år

(Foto: © Nynne Hein Møller)

- Klima er det vigtigste. Alt andet er ligegyldigt, hvis der ikke er nogen planet tilbage. Flygtningestrømmene bliver for eksempel også kun forværret på grund af klimakrisen. Så klimaet påvirker alt andet, og det bør blive mere klart for politikerne. De laver kun symptombehandling.

- Hvis jeg var statsminister, ville jeg omlægge landbruget og fremskynde klimamålene i stedet for, at de ligger mange år ude i fremtiden. Simpelthen være ambitiøs omkring det.

2

Simone Bergstrøm, 25 år

(Foto: © Nynne Hein Møller)

- Mange politikerne taler om handicap og psykiatriområdet, men det er billige point, for der bliver ikke gjort nok. Det ved jeg, fordi jeg selv har haft områderne inde på livet.

- Jeg har stor mistillid til politikerne, og jeg har svært ved at tro på noget. Derfor opfordrer jeg også folk til at stemme blankt. Jeg overvejer i hvert fald kraftigt selv at stemme blankt, fordi det jo også sender et signal.

- Hvis jeg selv var statsminister, ville jeg selvfølgelig ændre på handicap- og psykiatriområderne.

3

Andreas Bayer, 21 år

(Foto: © Nynne Hein Møller)

- Klima er det mest relevante emne. Det er en selvfølge at gå op i det, og hvis man ikke gør det, er det mærkeligt.

- Men boligsituationen for studerende er også et vigtigt emne. Det kunne være fedt at få noget hjælp, så det ikke så meget var ens egen kamp. For eksempel kunne man have en fast pris på studieboliger, for de kan være virkelig dyre. For eksempel har jeg hørt om kollegieboliger til 6.800 kr., som er langt over, hvad man får i SU. Så det kunne være fedt at sætte et loft over priserne.

- Hvis jeg var statsminister, ville jeg se på politisektoren og på de fængselsbetjente, som jeg har hørt arbejder rigtig meget overtid, men ikke får løn for det. Sygeplejerskerne burde også få noget mere værdsættelse. Deres indsats under corona tog man ligesom bare for givet.

4

Katrine Hållén-Kragh, 21 år

(Foto: © Nynne Hein Møller)

- Man bør kigge på forholdene for de offentligt ansatte, for eksempel sygeplejerskerne. For det kan jo ikke køre rundt uden dem. Derfor bør de have ordentlig løn og ordentlige forhold.

- Hvis jeg var statsminister, ville jeg kigge på boligpriserne i København og se på, om det ikke er muligt at give et tilskud til nogle personer her i energikrise. For de tilskud, der er nu, er ikke nok. Det er i hvert fald et emne, vi taler meget om på universitetet.

5

Carmen Heine, 22 år

(Foto: © Nynne Hein Møller)

- De vigtigste emner er økonomien, især på grund af situationen lige nu. Så synes jeg også, at skatten skal ned.

- Ungdommen er også et vigtigt emne, og der bør være fokus på psykiatrien for unge. Der er nemlig mange unge, der ikke bliver hørt hos deres læger og i psykiatrien. Jeg har mange veninder, der kæmper med det og ønsker psykologhjælp, men i stedet bliver de henvist til et krisecenter. Der skulle også være fokus på ungdomsboliger og kollegier, fordi de bliver sværere at få.

- Hvis jeg var statsminister, ville jeg sænke skatten og sænke priserne på fødevarer.

6

Otto Egekær, 24 år

(Foto: © Nynne Hein Møller)

- Sundhedssystemet og psykiatrien er de vigtigste emner. Der er mange unge, som er deprimerede efter coronatiden. Ham, der skød i Field's, havde for eksempel søgt hjælp i psykatrien, men havde ikke fået noget. Desuden burde vi værdsætte de folk, der arbejder på sygehusene mere.

- Hvis jeg var statsminister, ville jeg lade være med at bruge penge på absurd langt ude ting. For eksempel varmechecken, der røg ud til alle mulige forkerte mennesker. Men generelt giver jeg ikke meget for politik, for de gør ikke rigtig noget.

7

Marika Cebula, 21 år

(Foto: © Nynne Hein Møller)

- Klimakampen er den vigtigste, for den vedrører alle. Der bliver ikke gjort nok. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Politikerne burde gøre flere konkrete ting. For eksempel bruge færre penge på militær og på at sætte priserne på produkter ned og i stedet bruge pengene på klima. Og så burde de investere mere i bæredygtige løsninger.

- Hvis jeg var statsminister, ville jeg omlægge landbruget til at blive mere grønt. Vi reklamerer så meget med, at vi er et landsbrugsland, men nu må vi tænke os selv som et nyt slags landsbrugsland. Og så ville jeg sætte skatterne op på kød og produkter, der belaster klimaet.