10 danske kommuner får skoler med blæs, stryg og slag i

1000 elever på 10 skoler fordelt over hele landet bliver mestre i orkesterspil med start fra skoleåret 2018-19. Det sker som led i en ambitiøs plan med titlen 'OrkesterMester', som er støttet af Nordea-fonden.

Efter sommerferien kan 10 skoler give gratis instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i skoletiden. Her er det elever fra Flakkebjerg Skole i Slagelse, som allerede har et skoleorkester. (Foto: Mette Bygum Morgen)

Skoleorkestre i Danmark står foran et gevaldigt løft. Efter sommerferien kan 10 skoler give gratis instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i skoletiden, og nu offentliggøres navnene på de kommuner, der har haft mod på at gå ind i det ambitiøse projekt OrkesterMester.

De 10 frontløberskoler er udvalgt på baggrund af ansøgninger fra 16 danske kommuner. Hver af skolerne har sammen med den lokale musik- eller kulturskole og kommune forpligtet sig til at give instrumental- og orkesterundervisning for hele klasser i et flerårigt forløb. Instrumenterne er strygere, træblæsere, messingblæsere og melodisk slagtøj - med andre ord de instrumenter, som indgår i et klassisk symfoniorkester.

Investering i orkestre som bosætnings- og udviklingsstrategi

De enkelte kommuner har lagt en betydelig egen-investering i lærerlønninger over en årrække for at komme i betragtning til OrkesterMester. Det vækker begejstring hos musik- og kulturskolernes landsorganisation, at der i forvaltningerne og i byrådene er blik for, at man får noget for pengene, når man investerer i aktiv musikudøvelse.

”Vi kan se i ansøgningerne, at man i kommunerne tænker OrkesterMester ind i kommunens politik. At projektet betragtes som et væsentligt bidrag til for eksempel bosætningspolitik og som noget, der puster til udviklingsstrategier for børne- og ungeområdet. Det er meget glædeligt, at der er et klart blik for den merværdi, man også får i dette projekt,” siger Anja Reiff, formand for landsorganisationen Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL.

3,4 millioner fra Nordea-fonden

Projekt OrkesterMester får 3,4 mio. kroner fra Nordea-fonden. Pengene fra Nordea-fonden går til instrumentkøb, men også til kurser for underviserne og til transport. De små orkestermestre i skoleorkestrene skal nemlig jævnligt møde de store orkestermestre i landets professionelle orkestre og ensembler. En del af projektet er OrkesterMesterFester for alle 1.000 børn sammen med DR Symfoniorkestret i DR Koncerthuset.

OrkesterMester har mange partnere

OrkesterMester er udviklet af Danske Musik- og Kulturskoleledere i partnerskab med Skolelederforeningen, DR SymfoniOrkestret og Dansk Musikskolesammenslutning. Landets øvrige symfoniorkestre bakker også op om OrkesterMester, ligesom amatørorkestrenes landsforeninger, Børne- og Kulturchefforeningen og Music in the Brain på Aarhus Universitet gør det.

Dorte Andreas, der er næstformand for Skolelederforeningen, sidder i styregruppen for OrkesterMester. Hun vurderer, at OrkesterMester i den grad vil komme eleverne og skolerne til gavn og glæde.

”Musik har stor betydning for elevernes læring i skolen og i livet. Det er en fantastisk god nyhed, at vi nu kan komme i gang. Det er virkelig dejligt”, siger Dorte Andreas. Kodeordene for OrkesterMester er spilleglæde, selvtillid, sammenhold og skolestolthed, og i Orkestermester bliver musikken en mulighed for alle børn. ”Jeg er overbevist om, at det vil smitte positivt af på hele skoledagen,” siger Nina Ulf Jørgensen, der er generalsekretær for Dansk Musiksskolesammenslutning.

En nøgle til empati og samarbejde

"Følelsen af at kunne få lyd ud af et instrument giver grobund for at tro på egne evner. Det giver også en helt unik mulighed for at blive en del af det stærke fællesskab i et orkester. Du er afhængig af de andre, og de er afhængige af dig. Orkestermester kan blive en nøgle til at øge børns empati og evne til samarbejde. Vi håber samtidig, at Orkestermester med eksemplets magt kan inspirere til tættere samarbejder mellem folke- og musikskoler i hele landet", siger direktør i Nordea-fonden Henrik Lehmann Andersen

Det endelige mål for organisationerne bag OrkesterMester er skoleorkestre i alle kommuner.

Her er de 10 første OrkesterMester-skoler

Region Nord Brønderslev Kommune: Skolegades Skole i samarbejde med Brønderslev Kulturskole. Skoleleder Jørgen Dyrskjøt Thorsen 9945 4822 Kulturskoleleder John Fuglsang: 9945 5970Morsø Kommune: M. C. Holms Skole i samarbejde med Morsø Musikskole Skoleleder Michael Dahlgaard: 2479 2248 Musikskoleleder Lars Stig Frandsen: 97 72 15 11

Region Midt Ringkøbing-Skjern Kommune: Ringkøbing Skole i samarbejde med Musikskolen Ringkøbing-Skjern. Skoleleder Peter Kold Jensen: 99 74 25 00 Musikskoleleder Thorkild Borup Nielsen: 9974 2556Skive Kommune: Ådalskolen i samarbejde med Skive Musikskole. Skoleleder Jakob Holten Olsen: 9915 3401/ 2692 4365 Konst. musikskoleleder Anja Brejner Højgaard: 9915 7271Silkeborg Kommune: Hvinningdal Skole i samarbejde med Den Kreative Skole Skoleleder Claes Søndegaard Pedersen :89 70 25 50 Leder af Den Kreative Skole Erling Kyvsgaard: 89 70 53 00 / 8970 5301

Region Syd Faaborg-Midtfyn Kommune: Broskolen afd. Bøgehøj og afd. Rolfsted i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Musikskole. Skoleleder Flemming Mortensen 7253 3741 / -4069 Musikskoleleder Helle Jakobsen 7253 8360Vejen Kommune: Østerbyskolen i samarbejde med Vejen Musikskole. Skoleleder Allan Lauenblad 25584010 Musikskoleleder Gitte Hvid 996 5200/ 3053 9070

Region SjællandNæstved Kommune: Lille Næstved Skole, afd. Herlufholmsvej i samarbejde med Næstved Musikskole. Skoleleder Torben Møller Nielsen: 55 88 80 01 Musikskoleleder Jørgen Graven Nielsen: 2545 0848Sorø Kommune: Sorø Borgerskole i samarbejde med Sorø Musiske Skole Skoleleder Søren Brockdorff: 5786 4000 Leder af Musiske Skole Peter Mensink: 57876471

Region Hovedstaden Egedal Kommune Distriksskole Ølstykke i samarbejde med Egedal Musikskole. Distriktsskoleleder Lise Boye: 4716 0777 Musikskoleleder Mikkel Benn: 7259 7882

Kontakt OrkesterMester

Sekretariatsleder Benedicte Christiansen, Danske Musik- og Kulturskoleledere, 2588 1921, info@dmkl.dk

Mere om OrkesterMester på http://www.dmkl.dk/orkestermester.html