Absalons Hemmelighed - et juleeventyr i 24 afsnit

Da Cecilie hører om Absalons Hemmelighed, beslutter hun at finde ud af, om myten mon dækker over det mirakel, der kan gøre hendes alvorligt syge lillesøster rask. Sammen med drengen Hubert begiver hun sig ud på en lang og farefuld opdagelsesrejse.

  • Absalons Hemmelighed (Foto: © Mike Kollöffel, Type 1)
  • Da Cecilie hører om Absalons Hemmelighed, beslutter hun at finde ud af, om myten mon dækker over det mirakel, der kan gøre hendes alvorligt syge lillesøster rask. Sammen med drengen Hubert begiver hun sig ud på en lang og farefuld opdagelsesrejse. (Foto: © Mike Kollöffel- DR, Type 1)
  • Frode (Claus Bue) læser op af et brev, fra Valdemar den Stores datter Margrete, for Hubert (Gustav Hintze), Ib (Mikkel Vadsholt) og Cecilie (Sarah Juel Werner). (Foto: © Mike Kollöffel- DR, Type 1)
  • Da Cecilie hører om Absalons Hemmelighed, beslutter hun at finde ud af, om myten mon dækker over det mirakel, der kan gøre hendes alvorligt syge lillesøster rask. Sammen med drengen Hubert begiver hun sig ud på en lang og farefuld opdagelsesrejse. (Foto: © Mike Kollöffel, Type 1)
1 / 4

Da Cecilie hører om Absalons Hemmelighed, beslutter hun at findeud af, om myten mon dækker over det mirakel, der kan gøre hendesalvorligt syge lillesøster rask. Sammen med drengen Hubert begiverhun sig ud på en lang og farefuld opdagelsesrejse.

12-årige Cecilie er en klog og meget speciel pige, som er vildmed arkæologi. Cecilie bor, sammen med sin familie, på toppen afStormagasinet, hvor hendes far er direktør. Cecilies 8-årigelillesøster Ida har dårligt hjerte og er meget svag - lægerne kanikke helbrede Ida, og hendes fremtidsudsigter er dystre. Ceciliesstore og brændende ønske er, at Ida må blive rask - og hun ved, atdet vil kræve noget, der minder om et mirakel.

Interessante fundLige i øjeblikket er hele familiens liv præget af, at julen nærmersig. Cecilies far har susende travlt, og samtidigt skalstormagasinets juleudstilling åbnes - og i år er det en ganskesærlig udstilling. Da der for nogle år siden blev gravet ud understormagasinet, i forbindelse med etableringen af den københavnskemetro, gjorde arkæologerne nogle interessante fund. Man fandtAbsalons Gård, der blev bygget som noget af det første iforbindelse med grundlæggelsen af København i 1100-tallet.Juleudstillingen rummer nogle af de bedste fund fra udgravningerne- lige noget for Cecilie.

HemmelighedenUnder åbningen afjuleudstillingen hører Cecilie nogen tale om Absalons Hemmelighed.Arkæologen Petra, som har stået i spidsen for både udgravningerneog udstillingen, afviser det som vrøvl og myter - men Cecilie erblevet nysgerrig og beslutter at forsøge, om hun på egen hånd kanfinde ud af noget om hemmeligheden. En sen aften lykkes det Cecilieat komme ned i den afspærrede ruin, som er absolut forbudt områdepå grund af faren for nedstyrtning. Her møder hun, ved entilfældighed, den forunderlige dreng Hubert, som bor i en hemmelighule i kælderen sammen med et par særprægede klunsere.

Farefuld opdagelsesrejseDet viser sig, at Hubert også kender til Absalons Hemmelighed -bl.a. ved han, at den har noget at gøre med en helbredende kraft.Cecilie beslutter sig for at gøre alt, hvad hun kan, for at findefrem til Absalons Hemmelighed - i håb om, at hemmeligheden og denhelbredende kraft kan gøre Ida rask.

Cecilie begiver sig derfor, sammen med Hubert, ud på en lang ogfarefuld opdagelsesrejse - fuld af besynderlige, skræmmende ogspændende oplevelser. Undervejs udvikler varme og anderledesvenskaber sig, midt i juletravlheden.

Men vil det lykkes Cecilie og Hubert at finde frem til AbsalonsHemmelighed? Og - vigtigst af alt - kan hemmeligheden overhovedethelbrede Ida?

MedvirkendeDe tre hovedpersoner, Cecilie, Hubert og Ida spilles af henholdsvisSarah Juel Werner, Gustav Hintze og Eva-Theresa Jermin Anker, mensderes julestressede forældre, Benedikte og Niels, spilles af EllenHillingsø og Henrik Prip. Arkæologen Petra spilles af Sarah Bobergog sikkerhedsvagten Amir af Ali Kazim - og de to klunsere, Frode ogIb, som bor i kælderen, spilles af Claus Bue og Mikkel Vadsholt.Derudover medvirker en lang række skuespillere på gæstevisit, bl.a.Anders Tøfting Hove, Christian Mosbæk, Lars Lohmann, Ole Hvidman,Ian Burns, Erik Holmey, Le Münster-Swendsen, Rasmus Haxen og HenrikKoefoed.

Bag om 'Absalons Hemmelighed'Seriens hovedforfatter er Maya Ilsøe, som er blevet suppleret afJannik Tai Mosholt, Kari Vidø, Poul Berg og Rum Malmros - mensMorten Køhlert, Trine Piil og Malene Vilstrup har instrueret, ogEric Witzgall, Lars Beyer og Ian Tomkins har fotograferet. Ansvaretfor scenografien er lagt i hænderne på Sarah Maria Fritsche,Kirsten Koch og Channie Koksvik. Seriens musik er komponeret afKåre Bjerkø, som har allieret sig med Dicte, Jimmy Jørgensen,Caroline Henderson, Elisabeth, Szhirley, Stine Hjelm, ØstkystHustlers, Magtens Korridorer, Souvenirs og Rasmus Nøhr. KatrineVogelsang har som producent sørget for, at det hele har kunnet ladesig gøre.

’Absalons Hemmelighed’ er optaget i TV-Byens store studie medafstikkere til locations som bl.a. Christiansborg Slotsruin,Magasin du Nord, Roskilde Domkirke, Kronborg, Vor Frue Kirke iKalundborg, Sct. Bendts Kirke i Ringsted og Mønsted Kalkgruber.

Hovedkarakterer

Cecilie - Sarah Juel Werner 12-årige Cecilie bor sammen med sin mor og far, og sin lillesøsterIda, på toppen af det stormagasin, hvor hendes far er direktør.Cecilie er en klog og meget speciel pige med en altoverskyggendeinteresse for arkæologi. Mens skolekammeraterne interesserer sigfor mere almindelige ting som musik, computerspil, tv og kærester,fortaber Cecilie sig fuldstændigt i fortidens liv og mysterier - ogdrømmer selvfølgelig om at blive arkæolog. Cecilie har dog kundyrket sin store interesse via bøger, film og udstillinger - og harendnu til gode at komme med på en udgravning, for slet ikke at taleom at røre ved knogler og kranier, hvilket umiddelbart virker vildtskræmmende på hende.

Cecilie er en viljefast enspænder og er vant til at klare sigselv - til specielt sin mors tilbagevendende bekymring. Ceciliesstore bløde punkt er hendes lillesøster Ida, som hun er tætforbundet med. Cecilie vil gøre alt for Ida, som er alvorligt syg -og hendes højeste ønske er at kunne gøre Ida rask, men det kan manjo ikke bare, eller hva’?

Ida - Eva-Theresa Jermin Anker Ida er Cecilies 8-årige lillesøster. Ida har dårligt hjerte, ersvag, og lever et roligt og beskyttet liv. Den medfødte hjertefejlblev først opdaget så sent, at det ikke var muligt at operere hende- så umiddelbart kan Ida ikke blive helbredt, og hendesfremtidsudsigter er dystre. Ida tilbringer stort set al sin tid ihjemmet, meget ofte på sit værelse - her sidder hun og kigger nedpå skøjtebanen på Kongens Nytorv og drømmer sin drøm om og om igen:Hun ønsker mest af alt at blive skøjteprinsesse og snurre rundt, isin smukke røde kjole, med isen springende omkring sig.

Idas lys er Cecilie. Hun elsker og beundrer sin storesøster oghar blind tiltro til, at Cecilie kan alt, hvad hun vil. På den mådegiver Idas forventninger Cecilie kraft og mod til de mestfantastiske ting.

Benedikte & Niels - Ellen Hillingsø & HenrikPrip Cecilie og Idas forældre, Benedikte og Niels, er henholdsvischefdekoratør og direktør i Stormagasinet - de er begge ambitiøse,velanskrevne og brænder for deres arbejde.

Benedikte og Niels har et godt ægteskab. De elsker hinanden ogderes børn og gør, hvad de kan for at få hverdagen til at hængebedst muligt sammen - men det er et puslespil med alt for mangebrikker. Benedikte passer for det meste sit arbejde hjemmefra - menNiels forsøger også at klare sine opgaver så fleksibelt, at de vedfælles hjælp selv kan være hos Ida og dermed undgå at skulle havefremmede til at passe hende. Men uanset hvor meget de prøver medkalenderfletning, planlægning, huskesedler og gode intentioner ervirkeligheden sådan, at deres dage er fyldt op fra tidlig morgentil sen aften. Det går ud over deres kærlighedsliv, deresmuligheder for at være spontane - og først og fremmest betyder det,at de aldrig bare slapper af og er sammen. Men hvordan opfinder manen døgnforlænger?

Amir - Ali Kazim Amir er sikkerhedsvagt i Stormagasinet og brænder for at holdeubudne gæster væk - og han får hele tiden nye ideer til, hvordanman kan forbedre sikkerheden. Amirs nærmeste chef gider ikke høreom hans mange forslag - så Amir forsøger i stedet at overbevisedirektør Niels Berggren om, hvor vigtigt det er at få forbedretsikkerheden. I øjeblikket bliver Amir voldsomt provokeret af, atder løbende forsvinder en del varer fra Stormagasinets lagre, ogNiels er derfor positiv overfor Amirs mange planer - men Amirsmanglende situationsfornemmelse gør, at han ofte dukker op på retuheldige tidspunkter.

Amir drømmer om at blive chef for sin helt egensikkerhedsafdeling, og måske vil det lykkes for ham at gennemføresine planer - hvis han altså kan finde ud af, hvem der står bag, atder hele tiden forsvinder besynderlige ting og sager iStormagasinet.

Petra - Sarah Boberg Petra hører til blandt de mest anerkendte arkæologer - hendesinternationale kontaktnet er stort og fører jævnligt fristendejobtilbud med sig. Men Petra er stadig langt fra sine højestedrømme - og hendes ambitioner synes grænseløse, i enhver forstand.Petra har forestået de udgravninger, der har været foretaget underStormagasinet, og er med rette stolt over det opsigtsvækkende fundaf Absalons gård, der er grundlaget for årets flottejuleudstilling.

Cecilie beundrer Petra og drømmer om at blive som hende - mensPetra genkender Cecilies interesse for arkæologi og tager hende tilsig. Men når Cecilie forsøger at udfritte Petra om ’AbsalonsHemmelighed’ støder hun mod en mur - Petra vil ikke diskutere alden fantasifulde mystik, der hviskes om i krogene.

Hubert - Gustav Hintze Hubert er en ganske særlig dreng, som Cecilie pludselig kommer ikontakt med i Stormagasinet. Han ser anderledes ud, opfører siganderledes - og oplever verden anderledes end alle andre drenge.Hubert kender ikke til almindelige normer og regler for, hvordanman omgås andre. Han stiller spørgsmål, som vender op og ned påtingene. Han hører musik, hvor den ikke umiddelbart findes - og han"låner" gerne ting i Stormagasinet, for så at forære dem til nogen,som bliver glade for dem.

Hubert bor i Stormagasinets kælder sammen med Frode og Ib -hvilket er sit helt eget mysterium. Men det mest foruroligendeomkring Hubert er hans hukommelsestab, - hvem er han egentligt,hvor kommer han fra, - og ikke mindst, har han en rigtig familie etsted?

Frode - Claus Bue Frode bor, sammen med Ib og Hubert, i skjul i Stormagasinetskælder, hvor de har indrettet deres bolig med lånte ting fraStormagasinet. Frode har ikke meget til overs for de såkaldtalmindelige mennesker udenfor og foretrækker absolut at være i fredi sin hule. Men hvis han bliver presset hårdt nok, træder hanhjælpende til overfor svage og udstødte, som er de eneste personer,Frode reelt respekterer. Frode er egentlig en veluddannet mand meden fortid som anset konsul - men karrieren kørte af sporet, ogFrode kappede alle bånd og endte som alkoholiker.

Fortiden har forsynet Frode med stor viden og erfaring - menbetyder også, at han lever med en stor smerte og vrede, derpludselig kan bryde ud. Frode styrer slagets gang i kælderboligenog kommanderer rundt med Ib og Hubert, som må skaffe de ting, derskal bruges for at gennemføre hans forskellige nøje udtænkteplaner.

Ib - Mikkel Vadsholt Ib bor, sammen med Frode og Hubert, i sin hyggelige bolig iStormagasinets kælder. Ib er tidligere kriminel, stor og stærk - ogikke særlig kvik. Ved første øjekast virker Ib ret frygtindgydende- men i virkeligheden er han mild og trofast, og hjælpsomhedenselv. Ib vil bare have, at de mennesker, der er omkring ham, skalvære glade og have det godt. Da Ib ikke er så god til at tænke sigom, er han helt afhængig af, at Frode fortæller ham, hvad han skalgøre. Til gengæld er Ib den bedste til at skaffe de mestbesynderlige ting oppe fra Stormagasinet - fordi hans kriminellefortid gør, at han kan omgås alle slags låse og alarmsystemer udenproblemer.

Ib finder sig i Frodes svingende humør, fordi Frode til gengældbeskytter ham mod at blive udnyttet af gamle uheldigebekendtskaber. Omvendt hjælper Ib Frode med at holde sig fraspiritussen. Ib er grundlæggende glad for sit liv og stortrives medsin specielle familie.

Holdet bag 'Absalons Hemmelighed'

Maya Ilsøe

 (Hovedforfatter) f. 1975 Maya Ilsøe blev uddannet fra filmskolen i 2003, hvor hun varmedforfatter på de to afgangsfilm ’Frunk’ og ’Han, hun, den, det’.Siden da har Maya Ilsøe haft travlt som forfatter/medforfatter påen række spillefilm, der i øjeblikket er under udvikling - ’Denvilde Pige’ (Barok Film), ’Den lilla dame’, ’Tre dage og trettentimer’, ’Så kan de lære det’ (Blenkov og Schønnemann) og’Parterapi’ (Nordisk Film).

I 2005 gik Maya løs på opgaven som hovedforfatter på DR1’sjule-eventyr ’Absalons Hemmelighed’ og har siden, i 2006, væretepisodeforfatter på to afsnit af DR1’s nye drama-serie ’Sommer’.Maya Ilsøe er gift og har to børn; en pige på 2 år og hendeslillebror på bare 1½ mdr.

Morten Køhlert

 (Instruktør afsnit 1-8) f.1961 Morten Køhlert var allerede uddannet journalist fra DanmarksJournalisthøjskole og havde et par års erfaring med tv, da hansøgte ind på Den Danske Filmskole. I 1995 tog han afgang somfilminstruktør og modtog efterfølgende en Bodil for sin afgangsfilm’Fastelavnsfesten’. Morten Køhlerts første spillefilm ’Underoverfladen’ havde premiere i 1999, og derefter fulgte hans bredegennembrud i 2002 med ’Ulvepigen Tinke’, hvor han også skrevmanuskriptet efter Cecil Bødkers roman. I 2003-04 instruerede hanbl.a. 5 afsnit af TV2-serien ’Forsvar’, før han i 2005 påtog sigopgaven som instruktør af de første otte afsnit af ’AbsalonsHemmelighed’. Morten Køhlert har, udover sit virke som instruktørog manuskriptforfatter, 15 års erfaring som musiker. Han er gift ogfar til to børn på 8 og 10.

Trine Piil

 (Instruktør afsnit 9-16) f.1966 Trine Piil har mere end ti års erfaring som instruktør ogmanuskriptforfatter. Hun har bl.a. skrevet manuskripter til enrække engelsksprogede film og 1998-99 skrev hun, i samarbejde medBent E. Rasmussen, den romantiske thriller ’Max’ (2000), som hunogså selv instruerede. Siden har Trine Piil instrueret 15 afsnit afTV2-serien ’Hotellet’ (2000-2001) - og for DR2 instruerede hun i2003-04 de tre dokumentarprogrammer ’Mix’ om ny musik.

Trine Piil fortsætter ufortrødent som både manuskriptforfatterog instruktør og har i indeværende år både skrevet to manuskripterefter romanforlæg og instrueret de midterste 8 afsnit af ’AbsalonsHemmelighed’. Trine Piil har boet en lang årrække i London og ermor til en dreng på 7.

Malene Vilstrup

 (Instruktør afsnit 17-24) f.1965 Malene Vilstrup blev færdig med sin uddannelse somanimations-instruktør fra Den Danske Filmskole i 1994. På dettidspunkt var hun allerede uddannet tegne-animator med adskilligeopgaver bag sig, bl.a. på Jannik Hastrups ’Strit og Stumme’ og ’DoDo’. Malene Vilstrup arbejdede derefter gennem et par år sominstruktørassistent, på bl.a. 6 afsnit af TV2- serien ’Strisser påSamsø’ (1997-98) samt spillefilmene ’Hannibal og Jerry’ (1996) og’Bornholms Stemme’ (1998). Herefter både skrev og instrueredeMalene Vilstrup novellefilmen ’Et hundeliv’ (1996) og spillefilmen’Zafir’ (2003), inden hun tog fat på at instruere de sidste 8afsnit af ’Absalons Hemmelighed’. Malene har desuden været aktiv iUnicef og PLAN International gennem sine rejser og research i Peru- og så er hun mor til en pige på seks år.

Kåre Bjerkø

 (Komponist) f. 1965 Kåre Bjerkø har siden 1987 komponeret musik til et stort antalfiktions- og dokumentarfilm og har desuden spillet, arrangeret ogproduceret for bl.a. Lars H.U.G., Elisabeth og Loveshop. I 1994blev Kåre Bjerkø ansat som huskomponist hos Dr. Dante, hvor hanstod bag tekst og musik samt musikproduktion til en rækkeforestillinger, som bl.a. ’Gasolin’ (1994), ’Kunst’ (1996), ’Ned påjorden’ (1997) og ’Paradis’ (1997). For TV2 har Kåre Bjerkøkomponeret musikken til ’Juletestamentet’ (1995) og advokatserien’Forsvar’ (2004). Gennem de senere år har Kåre Bjerkø også kastetsig over at komponere egentlig filmmusik, bl.a. til spillefilmene’Mirakel’ (2000), ’En som Hodder’ (2003), ’Se til venstre, der eren svensker’ (2003) og ’Fluerne på væggen’ (2005). Kåre Bjerkø harto børn; en pige på 9 år og en dreng på 6 år.

Katrine Vogelsang

 (Producent) f. 1977 Sin unge alder til trods har Katrine Vogelsang allerede en del årserfaring indenfor film og tv. Hun startede karrieren hos DRTV-Drama i 1999 som produktionsassistent på henholdsvis ’Taxa’(97-99), ’Rejseholdet’ (2000-03) og tre novellefilm fra ’Selvsving’(2000). Derefter fortsatte Katrine som location manager ogproduktionskoordinator på ’Den Serbiske Dansker’ (2001) - og så gikturen til Den Danske Filmskole. Katrine Vogelsang tog afgang fraproducerlinien i 2005 med afgangsfilmene ’Bare Holger’ og ’Angie’,hvorefter hun straks blev ansat som producent i DR TV-Drama med’Absalons Hemmelighed’ som sin debut. Katrine Vogelsang har enfortid som landsholdsgymnast og har i mange år trænet børnehold igymnastik. I denne sommer fik Katrine i et hug tre filmbørn; Sarah,Gustav og Eva.

Et juleeventyr bliver til

Da Katrine Vogelsang for 1½ år siden fik til opgave at producere enfamilie-dramaserie i 24 afsnit, som skulle sendes i december,grublede hun meget over, hvordan man kunne lave tv-dramatik, somville være reelt spændende for både børn og voksne:

- Jeg startede med at mindes mine egne yndlingsserier, fradengang jeg var barn. Det var klart ’Ronja Røverdatter’ og’Guldregn’, der havde gjort størst indtryk, fortæller KatrineVogelsang.

- De var spændende, uhyggelige og rørende - og jeg kunnegenkende mig selv i karaktererne. Desuden kunne mine forældre ogsålide at se dem – og jeg syntes, at det var herligt at se tv, derbåde fik mine forældre og mig til at sidde på kanten af sofaen ibare spænding. Jeg besluttede, at den nye dramaserie skulle handleom rigtige mennesker – jeg skulle kunne genkende dem og vide, at deeksisterede i virkeligheden. Og det skulle være farligt forkaraktererne - for at skabe spænding.

Katrine Vogelsang mødte instruktøren Trine Piil, der fortalte,at en anden instruktør, Malene Vilstrup, havde en ide til enjulehistorie om en pige, som blev væk i et stormagasin lige førjuleaften.

- Den ide rummede både spænding og alvor, set med både barne- ogvoksenøjne. – Tænk - som forældre - ikke at vide, hvor ens barn erlige op til jul. – Og - som barn - hvor uhyggeligt det må være atvære låst inde i et tomt stormagasin helt alene..., fundererKatrine Vogelsang, og fortsætter:

- Jeg ville rigtigt gerne have Maya Ilsøe på som hovedforfatter.På filmskolen havde vi arbejdet sammen på et projekt om etdetektiv-bureau - og jeg vidste, at Maya, ud over at være enormttalentfuld, havde både råstyrke og mod til at lave en historie, somogså var alvorlig. Det lykkedes at lokke Maya til at give afkald påen sidste måneds barselsorlov – og så var vi i gang medhistorien.

Maya kom med en ambition om at lave en generøs og nærværendehistorie om næstekærlighed. Generøs - fordi der skulle ske så megeti historien, at man ikke ville kunne springe et afsnit over. Ognærværende - fordi personerne skulle være hele mennesker, somhjælper dem, de har tæt på sig, vel vidende, at det kan væreuoverkommeligt at redde hele verden, men man kan i hvert fald gørenoget godt for dem, der er lige i nærheden.

På en af deres første research-ture til stormagasinermødte Katrine og Maya arkæologen Bi Skårup, som forestod dearkæologiske udgravninger under Kongens Nytorv. Bi Skårup fortaltedem om teorierne om Absalon og var en stor inspirationskildetil deres historie. Maya nåede endda selv ned og se ruinerne, ligeinden de blev muret til og lukket af.

Den sidst tilkomne til projektet var Morten Køhlert. KatrineVogelsang var vild med ’Ulvepigen Tinke’ - efter hendes mening enaf de bedste børnefilm, fordi hun, som voksen, både græd oggrinede. Morten kom med Astrid Lindgrens Klogebog under armen - ogbåde han og Astrid Lindgren gav Katrine og Maya mod til ikke at øvevoksencensur på, hvad man kan tillade sig i en fortælling forbørn.

- Jeg er meget stolt af resultatet og håber, at det vil blive enserie, som børn og voksne ser sammen - og at det, for de voksnesvedkommende, ikke kun er af høflighed, men fordi de faktisk gernevil følge med i, hvordan det går for Cecilie, Hubert og Ida, ogsåselv om de både bander, lyver og gør alle de andre ting, vi voksnehar glemt, at vi selv gjorde, dengang vi var børn, slutter KatrineVogelsang.

DR i Absalons tegn

Juleeventyret omAbsalons Hemmelighed er en af de største tværmedielle satsningerlænge, og derfor vil julemåneden på DR i høj grad stå i Absalonstegn. Det omfattende Absalon-univers på tv, radio og dr.dk giverbrugerne mulighed, for døgnet rundt, at komme bag om, ind i ogrundt om såvel dramaserien som virkelighedens Absalon.

- I år er der fuld synergi i det, vi laver.Allerede fra starten er det hele blevet tænkt sammen, og derfor vilder være liv i Absalon-universet 24 timer i døgnet, siger DRsdirektør for nye medier og tv Lars Grarup.

Absalon live

På DR1 kan man hverdag kl. 17.30 varme op til aftenens afsnit af ’AbsalonsHemmelighed’. ’Absalon live’ er et program for store børn og unge,som sender direkte fra Kongens Nytorv i København. Her vilprogrammets værter, Iben Maria Zeuthen og Nikolaj Hansson - kendtfra ’SommerSummarum - holde julestue med diverse aktiviteter ogkonkurrencer, mens gode gamle juletraditioner som f.eks. julegaver,lågeåbning og klejnebagning holdes i hævd. Derudover byder ’Absalonlive’ på aktuelle gæster, heriblandt nogle af skuespillerne fra’Absalons Hemmelighed’. ’Absalon live’ er et interaktivt program,hvor børnene selv kan være med. Derfor er alle mere end velkomnetil at kigge forbi under udsendelserne og måske deltage i dagensaktiviteter - eller bare som publikum.

Absalon i radioen

Også på P3 erder julestue, når programmet ’10 i 7’ præsenterer ’Absalonsjulestue’, en radiotegneserie i 27 afsnit, som sendes kl. 06.50alle hverdage fra 20. november - 24.december. Verdens førstedybdeborende julestue garanterer ægte julehygge og masser afafslørende historier, der går bag om "Absalons Hemmelighed". Derkommer hjemmebagte gæster og masser af kendte pebernødder, nårstudieværten Tobias forsøger at piske en julestemning op.

’Absalons julestue’ er skrevet af Jens Korse,som blandt andet har skrevet ’Ruben, drengen der kan tale medting’  og ’Bertelsens Uaktuelle Nyheder’. Studieværten spilles afstand-up’eren Tobias Dybvad. Derudover vil ’Junior’ på P3 og’DRBarracuda’ på DAB og netradio ligeledes have fokus påAbsalon-universet i december måned. Også på P4’s regionalestationer vil ’Absalons Hemmelighed’ komme til at prægeprogramfladen, f.eks. når Søren Dahl søndag 3. december kl. 15 - 17inviterer til julestue på Café Hack med gæster fra åretsjuleeventyr.

Skattejagt for større børn pådr.dk

Mange timers underholdning - og en skattejagt i 24afsnit. Det er, hvad der venter brugerne på dr.dk/absalon. Websiteter en fængslende og underholdende virtuel legeplads for store børnog unge, som fører dybere ind i juleeventyrets fantastiske univers.På dr.dk/absalon skal man hjælpe Cecilie med at opklare en ny gådehver dag. Gåderne kan være af vidt forskellig karakter, f.eks. etspil, et ”website” eller en effekt, og de rigtige svar åbner op forhemmelige og skjulte lag i Absalon-universet. I jagten på løsningerog svar udviskes fiktionens grænser på dr.dk/absalon. Personer ogsteder fra tv-serien træder ud i virkeligheden - f.eks i form af enblog eller en hjemmeside - og skaber således et ekstra lag ifortællingen. dr.dk/absalon byder blandt meget andet også på enrække ”påskeæg” (skjulte eller uventede hændelser), en scrapbog,hvor man kan gemme ting, man finder rundt omkring på sitet, musikfra ’Absalons Hemmelighed’ og meget mere. På dr.dk/absalon kan mandesuden gense alle afsnittene fra tv og få et overblik over alleDRs programaktiviteter i Absalon-universet.

dr.dk/absalon lanceres 15. november

Absalon i undervisningen

DR giverogså mulighed for at inddrage Absalon i undervisningen i landetsfolkeskoler. På dr.dk/skole. publiceres 1. december tomaterialesamlinger om Absalon og hans tid, som henvender sig tilbørn i ca. 4.- 6. klasse. Klipsamlingerne vil give nogleforskellige vinkler på myten Absalon og også fortælle omdagligdagen i middelalderen, bl.a. om at være barn på den tid, ogom hvordan tro og overtro gennemsyrede hverdagen.

Meget mere Absalon

I forbindelsemed ’Absalons Hemmelighed’ udgiver DR en lang række produkter, somgiver mulighed for mange timers underholdning og yderligerefordybelse i Absalon-universet.

Den 13. november udkommer en CD med musikkenfra ’Absalons Hemmlighed’. Den byder på eftertænksomme,længselsfulde og rockende sange fra en række af landets mestpopulære artister, heriblandt Dicte, Jimmy Jørgensen, Elisabeth,Rasmus Nøhr, Østkyst Hustlers og Magtens Korridorer.

Som noget helt specielt får man i år enenestående chance for at se eller gense ’Absalons Hemmelighed’ påDVD allerede i december måned. Afsnit 1-8 udkommer 11. december,afsnit 9-16 udkommer 18. december, og afsnit 17-24 udkommer 27.december.

I bogen "Absalons Hemmelighed - Julerier førog nu", som udkommer 10. november, fortælles om juletraditionergennem tiden. Bogen indeholder desuden bl.a. tekster til gamlesåvel som nyere julesange, opskrifter på julens bagværk,inspiration til et festligt dækket julebord. Og så er der sjove ogutraditionelle forslag til julepynt man selv kan lave for få midler- ligesom klunserne i ’Absalons Hemmelighed’.

DR har også fået produceret legetøj ogsmykker, som kan forlænge legen med Absalon-universet og give mangetimers underholdning. For de mindre børn er der en træ-legeborg ogpuslespil i den kendte KREA-kvalitet, mens der for de lidt størrebørn er lavet smykker og mobiltelefoncharms – ting der har enbetydning i juleeventyret, og som forhåbentlig rammer ned ibørnenes interesse for det historiske og det mystiske ifortællingen om Absalons Hemmelighed.

Oplevelser for voksne og børn på museerlandet over

DR har indgået et samarbejde med bådeNationalmuseet og Københavns Bymuseum i anledning af ’AbsalonsHemmelighed’. En udstilling på Nationalmuseet fra 1. december til31. januar viser kostumer og rekvisitter fra DRs juleeventyr”Absalons Hemmelighed”, og disse får modspil af næsten 1000 årgamle drabelige økser, skattefund og Absalons egen guldring ogbispestav. Som supplement til udstillingen vil der være forskelligeaktiviteter for børn, bl.a. et middelalderligt skriveværksted ogvåbenbrug og kampteknik i middelalderen. Også på en række regionalemuseer rundt om i landet foregår der i øjeblikket forberedelser tilaktiviteter og regionale skattejagter, som vil gøre, at ’AbsalonsHemmelighed’ og historien kommer til at leve og ånde i helelandet.

- Vi er stolte over at årets juleeventyr ogsåfår en historisk og museal dimension ude i virkeligheden, hvorrigtig mange danskere forhåbentlig vil blive inspireret til atdykke ned i den spændende tid og blive klogere på historien oghistorierne bag fiktionen. Det er gratis at fordybe sig iNationalmuseets udstilling, og jeg synes, at det giver rigtig godmening, at en public service-station og Nationalmuseet samarbejderom den slags, siger Lars Grarup.

Læs mere om udstillingen påwww.natmus.dk/absalon

U-landskalender hjælper børn iEtiopien

Børnenes U-landskalender  er i år iet nyt og større format. Den kan åbnes og på den flotte indersidekan man klæbe de hemmelige ting, der gemmer sig i lågerne. Man kanogså vælge i stedet at pynte sine vinduer eller sit køleskab.

Overskud fra salget af årets u-landskalendergår til AC Børnehjælp, der arbejder på at forbedre forholdene forbørn i Etiopien. Der skal bygges 10 grønne oaser, som skal fungeresom alternativ grundskole, hvor børnene udover at lære at læse ogskrive skal lære at udnytte naturens ressourcer på en bæredygtigmåde.

Kalenderen kan som tidligere år købes i allelandets pengeinstitutter. Som noget helt nyt kan den i år ogsåkøbes i dagligvarehandlen i COOP’s butikker (Kvickly Extra,Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’/Lokal Brugsen og Irma) samt ispecialhandlen i Bog og Ide’s butikker. Dermed er antallet afsalgssteder øget betragteligt, således at U-landskalenderen nu erude i ca. 1.800 salgssteder

 

Fakta om virkelighedens Absalon, klikher

Fakta om metro-udgravningerne, klikher