DR får flere kræfter i Aarhus og Aalborg

DRs lyttere, seere og brugere kan se frem til nyt indhold og nye perspektiver, når DR i de kommende år flytter en række redaktioner fra DR Byen til produktionsmiljøer uden for hovedstaden.

I de senere år har DR styrket sine ni P4-distrikter rundt om i landet, og DR Aarhus er blevet udvidet med blandt andet en ny velfærdsredaktion og den velkendte B&U-afdeling, der producerer indhold til børn og unge. Alt sammen er sket med sigte på at være mere til stede, hvor hverdagen udspiller sig for de fleste i Danmark.

Den udvikling bygger DR nu videre på ved at lade flere centrale public service-områder flytte adresse fra København til Aalborg og Aarhus. Herfra skal de være med til at styrke DRs evne til at spejle hele Danmark.

”DR er til for hele befolkningen, og vi har i de seneste år styrket DRs tilstedeværelse uden for hovedstaden. Det har været en succes, og vi tror på, at vi kan gøre endnu mere. Jeg er glad for, at vi nu kan tage endnu et markant skridt for at sikre, at DR også i fremtiden er relevant for alle i Danmark,” siger Michael Christiansen, bestyrelsesformand i DR.

I de kommende år vil vi komme endnu mere ud i hele landet, samtidig med at vi nytænker en række af vores programmer og tjenester.

michael christiansen, DRs bestyrelsesformand

Planerne indebærer, at en række af DRs satsninger i de kommende år får base i Aalborg og Aarhus.

DRs aktiviteter i Aalborg bliver udvidet med et nyt center for innovativ formidling af videnskab og undervisning. Centeret vil samle en række af DRs eksisterende aktiviteter inden for videnskab og undervisning og skal desuden stå for et nyt projekt for digital læring og vidensformidling på nettet. Med det nye center vil DR skabe et nytænkende og kreativt miljø, som skal drive udviklingen af nye former for digital formidling.

Udvidet kulturredaktion i Aarhus

Også DR i Aarhus bliver udbygget markant med en række redaktioner, der hidtil har haft base i DR Byen. Det sker ved at lade redaktionerne i DR Sporten og DR Vejret flytte ind og samle magasinerne ’Kontant’ og ’Madmagasinet’ med det stærke miljø for fakta og kritisk journalistik i DR Aarhus.

FAKTA

DR har adresser 10 steder i Danmark

Det er planen, at DR i Aarhus og Aalborg styrkes med omkring 165 årsværk

DR har i dag cirka 500 medarbejdere uden for hovedstaden

Aalborg: Nyt center på for innovativ formidling af videnskab og undervisning


En række redaktioner flytter til DR Aarhus:

DR Sporten
DR Vejret
’Madmagasinet’ på DR1
’Kontant’ på DR1
Derudover får Aarhus en udvidet kulturredaktion

DR Fiktion bliver samlet i DR Byen

Derudover får Aarhus en ny, udvidet kulturredaktion, som skal være med til at øge bredden i DRs dækning af kulturlivet ved at fortælle flere historier fra hele landet. Redaktionen får desuden ansvaret for et nyt kulturmagasin på DR2.

”DRs produktion er forankret i hele Danmark. I de kommende år vil vi komme endnu mere ud i hele landet, samtidig med at vi nytænker en række af vores programmer og tjenester. I Aarhus er det lykkedes at skabe et kreativt produktionsmiljø, hvor programmer som ’Indefra med Anders Agger’, ’Rigtige mænd’ og ’Nak og Æd’ viser andre billeder af Danmark, end dem vi får fra hovedstaden. Den tilgang bygger vi nu videre på med flere redaktioner i Aarhus og det nye center i Aalborg, så vi kan dække hele Danmark endnu bedre,” siger Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR.

Ud over at styrke DR i Aalborg og Aarhus flytter DR Fiktion fra lejemålet i TV-Byen i Søborg ved København til DR Byen. Dermed bliver DRs aktiviteter i København samlet på færre kvadratmeter og en fælles adresse på matriklen i Ørestad.

Det er planen, at DR i løbet af de kommende tre år vil styrke DR i Aalborg og Aarhus med omkring 165 årsværk. Det svarer til en stigning i antallet af medarbejdere uden for hovedstaden med cirka en tredjedel i forhold til i dag.

Størstedelen af de nye aktiviteter i Aalborg og Aarhus vil være opgaver, der i dag ligger i DR Byen i København. Derfor vil en række medarbejdere skulle flytte med deres opgaver fra DR Byen til Aarhus eller Aalborg. De fleste redaktioner flytter pr. 1. januar 2017, mens DR Sporten og DR Vejret først får base i Aarhus fra 1. februar 2018.

”Planen er et vigtigt led i at sikre, at DR også i de kommende år er relevant for hele befolkningen. Men jeg har også stor forståelse for, at det betyder, at mange dygtige medarbejdere kommer til at stå over for et meget vanskeligt valg. Det kan være et stort skridt for den enkelte at flytte til en anden del af landet. Vi vil gøre vores for at hjælpe både dem, som vælger at flytte med og dem, som ikke har mulighed for det,” siger Maria Rørbye Rønn.

Yderligere oplysninger: DRs pressetelefon, 3520 2070.