DR har redegjort for korrespondent-flytning

Statsrevisorerne har onsdag eftermiddag udtrykt tilfredshed med redegørelsen og finder på den baggrund ikke, at der er anledning til at foretage sig yderligere.

DRs økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)

I forbindelse med den nylige omtale af sagen om flytning af en hest bad Rigsrevisionen den 11. januar 2017 DR redegøre for forløbet. Den redegørelse har DR afleveret til Rigsrevisionen, der i dag har orienteret Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne har onsdag eftermiddag udtrykt tilfredshed med redegørelsen og finder på den baggrund ikke, at der er anledning til at foretage sig yderligere, og har nu lukket sagen.

Det fremgår af DRs redegørelse, sådan som DR allerede tidligere har erkendt, at den del af flytningen, som omhandlede transporten af familien Langkildes hest, var en forkert beslutning. En beslutning, som DR har beklaget offentligt, ligesom DR ikke afholder udgifterne til en eventuel returtransport.

Det fremgår ligeledes af DRs svar, at den konkrete beslutning ikke er udtryk for en generel praksis eller kutyme i DR, men for et ”særligt, enkeltstående og beklageligt tilfælde”, hedder det i redegørelsen.

DR redegør i svaret til Rigsrevisionen desuden for DRs generelle praksis og vilkår for tidligere korrespondentflytninger, der er gennemført inden for de seneste år.

Det fremgår i den forbindelse, at aftaler og vilkår for udlandskorrespondenter indgås med afsæt i dels en mangeårig praksis på området, dels med inddragelse af Udenrigsministeriets regler for udstationering som pejlemærke og endelig under hensyntagen til konkrete forhandlinger mellem DR og den pågældende korrespondent, hvor der eksempelvis tages højde for familieforhold, udsendelsesland samt markedsværdi og konkurrenceforhold i forhold til den øvrige mediebranche. I forbindelse med udstationering af korrespondenter er det praksis, at DR betaler for flytning af bohave og husstand. Det er dog vurderingen, at DRs medarbejdere generelt ikke har bedre vilkår i forbindelse med udstationering end ansatte i staten. Endelig fremgår det af DRs redegørelse til Rigsrevisionen, at der, i forbindelse med en gennemgang af tidligere korrespondentflytninger, ikke er identificeret lignende sager, hvor DR har betalt for ydelser, der ligger udover det sædvanlige.

Redegørelsen bliver offentliggjort

”Den aktuelle sag har givet os anledning til at kigge vores praksis og vilkår for flytning af udlandskorrespondenter grundigt igennem. Finansieringen af hestetransporten er ikke udtryk for en generel praksis i DR, men for en enkeltstående og beklagelig fejl. Dette har vi nu redegjort for over for Rigsrevisionen. Jeg er selvfølgelig glad for, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen er tilfredse med DRs redegørelse og ikke – ud over det konkrete tilfælde – finder anledning til at kritisere DR. Som følge af den betydelige opmærksomhed om sagen, har vi valgt at offentliggøre selve redegørelsen,” siger økonomidirektør i DR, Nikolas Lyhne-Knudsen.

DR har fremlagt den samlede redegørelse. Eneste undtagelse er bilags- og dokumentationsmateriale med fortrolige oplysninger, der er udarbejdet til brug for Rigsrevisionens behandling.

Læs her