Bog, cd og gallakoncerter når DR Radiokoret fejrer 75 års dag

Det ældste af DRs seks kor, DR Radiokoret, fejrer i denne uge sit 75 års jubilæum med udgivelsen af en bog, en cd med optagelser fra 1960-2007 og to gallakoncerter. DR Radiokoret er også på vej til flere tyske byer i starten af 2008.

  • På Elverskud - strejftog i dansk kormusik er et festskrift om dansk kormusik - udgivet i anledning af DR Radiokoret 75 år (Foto: DR Multimedie © Type 1)
  • DR Radiokoret lader 75 års jubilæet kulminere ved Torsdags- og Lørdagskoncerten 1. og 3. november med Verdis Requiem (Foto: Camilla Utke Schiøler © Type 1)
1 / 2

Det ældste af DRs seks kor, DR Radiokoret, fejrer i denne ugesit 75 års jubilæum med udgivelsen af en bog, en cd med optagelserfra 1960-2007 og to gallakoncerter. DR Radiokoret er også på vejtil flere tyske byer i starten af 2008.

DRs ældste kor, DR Radiokoret, fejrer for alvor sit 75 årsjubilæum i denne uge. Markeringen sker med udgivelsen af en bog omDR Radiokoret og dansk kormusik i det hele taget gennem tiderne.Derudover giver DR Radiokoret også to gallakoncerter i RadiohusetsKoncertsal torsdag og lørdag. Her medvirker korets 74 sangere, DRRadiosymfoniorkestret og DRs helt nye ambitiøse korsatsning, DRVokalensemblet, ligesom verdensstjernen Barbara Fritolli er blandtsolisterne.

Ved gallakoncerterne opfører DR Radiokoret Verdis ’Requiem’, ogdet er faktisk præcist det samme værk, som koret debuterede med den1. april 1932. Det var fem dage INDEN, at DRs daværende chef,kammersanger Emil Holm, havde sat oprettelsen af et radiokor påRadiorådets dagsorden.

På mødet den 6. april 1932 var Radiorådets medlemmer nu hurtigeat overbevise, da koret havde været "meget vellykket rentkunstnerisk set", som det hed på mødet. Så at DR skulle have etkor, blev allerede vedtaget samme aften. I dag råder DR over sekskor, og de mindste korsangere i DR er seks-otte år og medlemmer afDR Spirekoret.

Bogen 'På Elverskud' udkommer

Bogen ’På Elverskud - Strejftog i dansk kormusik’, der udkommertorsdag er et festskrift, som er redigeret af musikhistorikeren,organisten og kordirigenten Henrik Palsmar. Samtidig følger derogså en cd med bogen med optagelser fra 1960-2007 med DRRadiokoret, DR Radiokammerkoret, DR Vokalensemblet og DRRadiosymfoniorkestret.

Det er DR Radiokoret selv, der har skaffet midlerne til bogen ogudgiver den via DR Multimedie. Og fra torsdag den 1. november vilden kunne købes i DRs netbutik, DR Butikken, der nu ligger i DRByen, samt i boghandler.

Bogen rummer blandt andet et forord af DRs orkester- og korchefPer Erik Veng, en gennemgang af forholdet mellem kormusik ogprofessionel korsang, et afsnit om mandssang og kvindestemmer,fokus på dansk romantisk kormusik, et interview med komponistenHanne Ørvad og refleksioner over fremtidens radiokor - blandt megetandet.

Cd følger med

Den medfølgende cd indeholder værker af alt fra AlessandroOrologio, F.L.Æ. Kunzen, Niels W. Gade, Lange-Müller, Carl Nielsen,Rued Langgaard, Vagn Holmboe, Herman D. Koppel, Per Nørgård, BentSørensen og Hanne Ørvad.

Per Erik Veng kalder det i sit forord "glædeligt at kunne fejreDR Radiokorets 75-års jubilæum på et tidspunkt, hvor ensemblet stårstærkere end nogen sinde".

Gennem de seneste års satsning med at opbygge en "korpyramide" iDR med spirekor, børnekor, juniorkor, pigekor og et professioneltstort radiokor og DR Vokalensemblet i toppen, mener han, at DR ikkeblot har placeret sig centralt nationalt, men ogsåinternationalt.

Aktiv rolle som medspiller

"I en tid, hvor mange europæiske radiostationer med egneensembler har "kastet håndklædet i ringen" og reduceret ellerlukket deres kor, har DR vist vejen ved i stedet at udvide ogudvikle nye aktivitets- og forretningsmodeller med tilhørendestørre gennemslagskraft og kvalitetsudvikling samt meget størreintegration i det omkringliggende samfund til glæde for DRspublikum og landets musikliv på tværs af generationer og fagligeskel," noterer Per Erik Veng i bogen.

Her understreger han også, at DRs kor skal spille en aktiv rollesom medspiller - også i den store fornyede interesse for at synge,som nu spirer over hele landet. Korene skal ikke mindst væresynlige og hørbare rundt omkring i hele landet, når DR og flereministerier har udråbt 2008 til at være ’Sangens år’, fremhæverhan.

Skal rundt i tyske byer

DR Radiokoret har flere større planer i den kommende tid.Jubilæumsåret slutter med, at koret medvirker i fejringen af PerNørgårds 75 års fødselsdag og den nu kanoniserede 3. Symfoni vedTorsdagskoncerten lige før jul. Derudover bliver 2008 indledt iTyskland, hvor DR Radiokoret - sammen med NDR Chor undSinfonieorchester i Hamborg, opfører Mendelssohns ErsteWalpurgisnacht i Hamborg, Lübeck og Bremen.

For øjeblikket har DR Radiokoret ingen fast chefdirigent, men enstribe af Danmarks og Europas bedste kordirigenter bliver derimodtilknyttet fra projekt til projekt, blandt andre Stephen Layton,der er korets 1. gæstedirigent og Fredrik Malmberg, der samtidig erfast dirigent for DR Vokalensemblet.

Jubilæumskoncerten vil kunne høres på P2 på torsdag klokken20.00 med genudsendelse søndag klokken 10.00 - ligeledes på P2.

Besøg også DR Radiokoret påwww.dr.dk/rk.

Facebook
Twitter