Brug af billeder fra DR

Billederne på dr.dk/pressebilleder er til brug i forbindelse med foromtale af DRs programmer eller redaktionel omtale af DR og DR's programmer. De må ikke anvendes til kommercielle formål.

Ved brugeroprettelse og login har du anerkendt reglerne for brugen af billederne, og du har selv ansvaret for at følge retningslinjerne.

Med redaktionel omtale menes at:

  • Omtalen er i medier med en selvstændig redaktion og en selvstændig bearbejdning af indhold.

  • Billederne bringes i relevant redaktionel sammenhæng, d.v.s. artikler eller indhold som eksplicit omtaler DR eller DR's programmer på en måde, hvor billederne er relevant illustration.

  • Brugen af billederne er proportionel med den redaktionelle omtale, d.v.s. hvis billederne fylder meget, er det, når omtalen af DR eller programmet også fylder meget.

Billederne må under ingen omstændigheder bruges i kommercielle sammenhænge, f.eks. i forbindelse med annoncetillæg eller i sammenhæng med direkte salg af varer. Billederne må heller ikke bruges til at propagandere for bestemte holdninger eller synspunkter.

Billederne må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale eller videregives til tredjemand.

To kategorier med forskellige rettigheder

DRs pressefotos er opdelt i to forskellige kategorier – type 1 og type 2. Dette indikerer, at der er forskel på hvilke rettigheder, DR har til det enkelte billede. Kategorien fremgår af billedet.

Uanset type skal al brug af billeder fra DR kreditere den angivne fotograf.

Type 1

DR har alle ophavsrettigheder til billederne i denne kategori. Må anvendes til omtale af radio- eller tv-programmer fra DR eller til redaktionel omtale af begivenheder med forbindelse til DR.

Type 2

Brugen af disse billeder er mere begrænset, da DR har færre rettigheder til billederne. Det vil ofte være billeder fra udenlandsk, indkøbte programmer. De må kun anvendes til konkret redaktionel omtale af det pågældende program i den periode programmet sendes på DRs kanaler.

Særligt om billedserier

Brugeren kan bringe enkeltbilleder eller billedserier på maksimum 10 billeder. Ønsker brugeren at anvende en billedserie med flere end 10 billeder, skal der forudgående indhentes tilladelse fra DR. Der må ikke forekomme indslag med kommercielle, politiske og lignende budskaber mellem billederne i billedserier.

Anden brug af billederne

Hvis du skal bruge et billede fra DR på en måde, der ligger uden for ovenstående betingelser, vil det i nogle tilfælde være muligt at bruge billedet mod betaling. Kontakt DR Arkivsalg via arkivsalg@dr.dk.

Kontakt

Er du i tvivl om reglerne eller har spørgsmål til en konkret brug af billederne, så kontakt billedkoordinator Lone Kröning Mogensen på mail: lomo@dr.dk eller telefon 28544038 eller DR's pressetelefon 35202070.