Dansk kvalitetsindhold i en ny tid

DR, der siden foråret har varslet en ny økonomiplan omkring august 2017, er nu klar med en samlet plan. Den sikrer balance i DRs økonomi og byder på nye ambitioner for indholdet.

  • Planen skal blandt andet sikre, at DR er i takt med brugerne ved at speede den digitale omstilling op, så ikke mindst børn og unge kan opleve stærke, troværdige og uafhængige digitale public service-tilbud. (Foto: © Agnete Schlichtkrull, Type 1)
  • Maria Rørbye Rønn, DRs generaldirektør (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, Type 1)
1 / 2

DR, der siden foråret har varslet en ny økonomiplan omkring august 2017, er nu klar med en samlet plan. Udover at sikre balance i DRs økonomi byder planen også på nye ambitioner for indholdet. DR vil udvikle nyt public service-indhold med særligt fokus på børn og unge, kultur, nyheder og aktualitet, og så skal der mere fart på den digitale omstilling.

Brugerne kan se frem til nyt, dansk kvalitetsindhold og et DR på digital omgangshøjde med deres medievaner. Det hele skal ske med en økonomi i fuld balance. Det er hovedelementerne i en samlet plan, som DR offentliggør onsdag.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn siger om planen: ”Vi gennemfører en kursændring, så befolkningen de kommende år får et DR med en endnu tydeligere public service-profil. Det skal ske gennem udvikling af nyt indhold med særligt fokus på børn og unge, kultur, nyheder og aktualitet Samtidig sikrer vi, at DR er i takt med brugerne ved at speede den digitale omstilling op, så ikke mindst børn og unge kan opleve stærke, troværdige og uafhængige digitale public service-tilbud. DR skal imødekomme brugernes medievaner, som ændrer sig hurtigt i disse år.” Det koster alt sammen penge, så Maria Rørbye Rønn lægger ikke skjul på, at planen også betyder mindre af noget andet. Det er blandt andet mindre indkøbt udenlandsk indhold på DR3, lukning af ’X Factor’ samt fortsatte effektiviseringstiltag i DR.

Styrket kontakt til de unge

Et gennemgående tema i planen er, at udviklingen af nyt public service-indhold skal gå hånd i hånd med den digitale omstilling. Det vil sige programmer med en tydelig indholdsprofil, som brugerne kan få øje på i en tid, hvor det ikke er programoversigten i avisen, der afgør, hvad de vælger at se, men oversigtssiden på DRs streaming-tilbud, DR TV. Børn og unge vil derfor fremover i højere grad møde nyudviklet, attraktiv dansk fiktion og nyt, relevant fakta-indhold på DR. Indhold, som samtidig understøtter den fortsatte digitale omstilling af DR3 og DR Ultra i retning af, at det skal ses og opleves på DR TV. P3 skal også gøres mere relevant for de unge ved at styrke den journalistiske substans med blandt andet dokumentarprogrammer samt styrkede musiktilbud.

Nyt kulturmagasin og stærkere litteraturdækning

For mange af DRs brugere vil det være godt nyt, at der fremover skrues op for dækningen af kunst- og kulturlivet. Blandt andet sikres kulturen plads i den bedste sendetid på DR1 fra 2018. Det sker ved at lancere et helt nyt ugentligt kulturmagasin i nyhedstimen på DR1. Desuden skabes fornyet fokus på litteraturen ved at løfte dækningen på flere kanaler og platforme, blandt andet med en serie om de store danske forfattere på DR1.

Fagredaktioner får et løft

Som en del af planen foretages en omorganisering i DRs nyhedsorganisation, som betyder, at nyhedsledelsen slankes, og at fagredaktionerne samtidig styrkes. Målet er blandt andet at højne den journalistiske kvalitet yderligere på DRs digitale platforme. Det skal ske ved at fokusere på færre daglige historier og ved at bringe fagredaktører og reportere og platformsspecialister tættere sammen. På den måde udvikles et endnu stærkere digitalt nyhedstilbud, der forankres i DR Nyheders overordnede prioritering og fortsatte ambition om at sikre troværdige, væsentlige og relevante nyheder til hele befolkningen, uanset hvordan de tilgår DRs nyheder. Der skal også bygges videre på de gode erfaringer med nyhedsdækning til unge på Messenger. Det vil ske med nye og yderligere forsøg på sociale medier, herunder nyheder på Snapchat. DR Nyheder ansætter desuden en fast korrespondent i Tyrkiet og en viden- og teknologikorrespondent i Aalborg. Netop videnskab har DR et særligt fokus på i det kommende år.

Nye, markante public service-fyrtårne

”Forudsætningen for et tydeligere og mere markant DR er en solid bund af indhold med noget på hjerte. Det kræver markante public service-fyrtårne. Derfor vil vi finde afløsere til ‘Historien om Danmark’. I 2018 bliver det store tværgående tema videnskab,” siger Maria Rørbye Rønn. DR vil desuden udvikle ny, original, danskproduceret underholdning, som skal afløse ’X Factor’, der har afskedssæson i 2018. Det vil have fokus på at samle befolkningen på tværs og skal have tydelige public service-værdier som rum til fællesskab og samtale.

Bidrag fra hele Danmark

DR har i år udvidet aktiviteterne i både Aarhus og Aalborg med centrale redaktioner, som har en vigtig rolle i realiseringen af den nye plan. I Aalborg vil det nye DR Viden udvikle DRs digitale undervisningsaktiviteter og stå for en ny satsning på videnskabsformidling. Aarhus er udvidet med kulturredaktionen, som vil løfte og styrke kulturjournalistikken i DR. Næste år sender også Sporten og Vejret fra Aarhus.

Vigtigt eksternt samspil

Dynamikken i samspillet mellem DR og eksterne producenter og medieudbydere er med til at sikre, at DRs programmer er præget af variation, kvalitet og kreativitet. DR ønsker fortsat et tæt samarbejde med det private produktionsmiljø og et højt niveau af udlægning til eksterne producenter. Derfor er det besluttet, at ‘Aftenshowet’ ikke længere skal produceres internt i DR, men af det private marked.

Effektiviseringer og omprioriteringer

I alt koster det 100 millioner kroner årligt at indfri DRs ambitioner. En del af pengene kommer fra ansvarlige overenskomstforlig i foråret, som også afspejles i samme lave udvikling i cheflønningerne.

Derudover fortsætter de senere års arbejde med at frigøre og omprioritere midler fra administration, støttefunktioner mv. til indholdsproduktion gennem effektiviseringer, så en større andel af licensen går til programmer og indhold. Fokuseringen af primært DR3 og Ultra i en mere digital retning samt lukningen af ’X Factor’ frigør også midler.

Mellem 25 og 30 stillinger skal nedlægges, som en direkte følge af den samlede plan. Derudover nedlægges 30-35 stillinger som følge af Publiceringsplan 2018 og en række andre omdisponeringer og tilpasninger i DRs indholdsproduktion. Der går nu en HR-proces i gang, som vil afdække det præcise antal.

”Med planen fokuserer vi endnu mere på dansk indhold med særpræg og kvalitet og nye tilbud til børn og unge i en ny digital tid. Vi foretager de nødvendige op- og nedprioriteringer af vores indhold og aktiviteter for at sikre, at befolkningen også i en endnu mere digital fremtid har adgang til et stærkt og tydeligt public service-indhold. Med en særlig indsats for børn og unge, kultur og nyheder og aktualitet samler vi kræfterne på nogle af de områder, hvor vi for alvor kan gøre en forskel for befolkningen. Det kræver fravalg og prioriteringer, men giver også mulighed for at tage nye chancer og skabe nyt dansk indhold, som DR har en unik mulighed for at formidle ud til alle danskere,” siger Maria Rørbye Rønn.