Den kolde krig - Efter Stalin 1953-1956

Stalins død i marts 1953 gav håb om en opblødning af forholdet mellem den kommunistiske verden og Vesten, men håbet blev knust, da opstande i DDR, Polen og Ungarn ubarmhjertigt blev nedkæmpet af sovjetiske tropper - med Vesten som passiv tilskuer.

Stalins død i marts 1953 gav håb om en opblødning af forholdetmellem den kommunistiske verden og Vesten, men håbet blev knust, daopstande i DDR, Polen og Ungarn ubarmhjertigt blev nedkæmpet afsovjetiske tropper - med Vesten som passiv tilskuer.

USA havde fået en ny ledelse med præsidentEisenhower, udenrigsminister Dulles og vicepræsident Richard Nixon.De var antikommunister, men indstillet på en inddæmning afkommunismen med fredelige midler for ikke at provokere en atomkrig.I Moskva havde Stalins død efterladt et magttomrum, som den, ivestens øjne, djærve og folkelige Nikita Khrusjtjov i løbet af etpar år gik sejrrig ud af.

Strejker i DDR

Walter Ulbricht var leder af den nye tyskestat DDR. Han var også efter Stalins død, forbenet stalinist ogslog hårdt ned på en hver opposition. Hele DDRs produktion varindrettet efter Sovjets økonomiske behov, mens almindeligemenneskers behov blev ignoreret, og det betød hårde krav tilarbejdsstyrkens produktivitet. Den sovjetiske ledelse bad faktiskUlbricht om at bløde sin linje op, men han gjorde det kunhalvhjertet, og de forhadte produktionskvoter bestod. I marts 1953havde arbejderne fået nok. De gik på gaden og demonstrerede, mendemonstrationerne udviklede sig hurtigt til en regulær opstand modden kommunistiske arbejderstat. Ifølge en nær medarbejder troedeWalter Ulbricht, at enden var nær, men sovjetiske tanks kvalteoprøret ved simpelthen at køre ind i mængden. 40 mennesker døde ogflere tusind blev arresteret.

Nato og Warszawa-pagten

I 1955 lykkedes det den vesttyske kansler,Konrad Adenauer, at få Vesttyskland optaget som fuldgyldigt medlemaf den vestlige forsvarsalliance Nato og få lov til at oprette enny vesttysk hær. Som modsvar dannede Sovjet og de østeuropæiske,kommunistiske stater en forsvarsalliance, Warszawa-pagten, derbandt de østeuropæiske hære til den sovjetiske overkommando oglegitimerede tilstedeværelsen af sovjetiske tropper isatellitlandene.

Oprør i Polen

Denne legitimitet fik Sovjet god brug for, dapolakkerne i juni 1956 efter Khrusjtjovs fordømmelse af Stalin påden 20. partikongres, gjorde oprør. Oprøret blev nedkæmpet af denpolske hær, men den polske leder, Gomulka, lovede en mere “polsk”nation og krævede mere indflydelse på interne affærer afSovjetunionen. Khrusjtjov belært ham om, hvem der reelt var boss,og den sovjetiske marskal Sjukov fortalte senere Gumulka, at Sovjethavde været så godt forberedt, at de kunne have indtaget Polen påtre dage.

”Du er syg”

Ungarns leder var den berygtede diktatorRákosi, der herskede med frygt og terror. I 1956 sendte Sovjet enrepræsentant, Anastasji Mikojan, til Budapest. En af Rákosismedarbejdere fortæller, at han sammen med Rákosi hentede den æredegæst i lufthavnen. De var næsten nået til det officielle gæstehus,da Mikojan henvendte sig til Rákosi. “Den sovjetiske ledelse harbesluttet, at du er syg og er nødt til at tage til Moskva for atblive behandlet. Du vil derfor være nødt til at gå af.”

Opstand i Ungarn

Ny ungarsk leder blev Imre Nagy, der blevbetragtet som mere uafhængig af Sovjet. Det var imidlertid ikke nokfor det ungarske folk, der krævede radikale forandringer oginspireret af polakkerne strømmede på gaden. Imre Nagy var tavs, daresten af den kommunistiske ledelse bad de sovjetiske tropper omhjælp. Den væbnede kamp varede i fire dage og efterlod store tab påbegge sider. Nagy forhandlede en våbenhvile, og Sovjet indvilligedei at trække sine tropper tilbage. Ungarerne var euforiske. Detroede de havde vundet friheden og uafhængigheden. Men den 4.november 1956, mens resten af verden var optaget af Suez-krisen,gik de sovjetiske tropper atter ind i Budapest og nedkæmpedeopstanden.

Vesten passiv

Vesten forholdt sig passivt. For USA gjaldtdet om at inddæmme kommunismen, og de anerkendte Ungarn somsovjetisk interesseområde. Den ungarske opstand blev knust, og ImreNagy senere henrettet. 200.000 ungarere flygtede til Østrig, førgrænserne blev lukket igen, og jerntæppet atter var intakt.

Originaltitel: The Cold War / After Stalin1948-55

Produktion: Jeremy Isaacs for Turner, 1998

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter