Den kolde krig - Stjernekrig 1981-1988

Den inkarnerede antikommunist Ronald Reagan var overbevist om, at USA haltede bag efter Sovjetunionen i våbenkapløbet, og han var fast besluttet på at nedkæmpe “det onde imperium”, som han kaldte det.

Den inkarnerede antikommunist Ronald Reagan var overbevist om, at USA haltede bag efter Sovjetunionen i våbenkapløbet, og han var fast besluttet på at nedkæmpe “det onde imperium”, som han kaldte det.

Da Mikhail Gorbatjov blev ny sovjetisk leder i 1985, vidste han på sin side, at kun en nedrustningsaftale kunne forhindre Sovjetunionens økonomiske sammenbrud. Men i starten af Reagans præsidentperiode var de aldrende sovjetiske ledere indstillet på at bære de tyngende udgifter, der var forbundet med at være en supermagt, uanset at det for de sovjetiske borgere betød et liv med knaphed på alt.

Stjernekrig

USA og Sovjetunionen havde allerede atomvåben nok til at udslette hinanden, og begge sider udviklede kraftigere og mere og mere præcise raketter. Det fornyede våbenkapløb og Reagans antisovjetiske udtalelser fik anti-atomvåbenbevægelserne til at blusse op i Vesteuropa, men faktisk var modviljen mod atomvåben også rodfæstet i Det hvide Hus.

Fremskridt inden for computer- og laserteknik så ud til at kunne give Reagan en løsning på atomvåbendilemmaet. Det revolutionerende Strategiske forsvarssystem, SDI, fik betegnelsen “Stjernekrig”efter filmen af samme navn. Mange amerikanske videnskabsmænd og politikere argumenterede imod det, de betragtede som Reagans kostbare tåbelighed, og de var forfærdede over de socialenedskæringer, der skulle til for at virkeliggøre projektet. Selv en nær allieret som Margaret Thatcher var skeptisk.

Øget spænding

Imens steg spændingen mellem Øst og Vest. Den kulminerede, da et sydkoreansk passagerfly i august 1983 ved en fejl kom ind oversovjetisk luftrum og blev skudt ned, og alle om bord blev dræbt. Alle forhandlinger om våbenkontrol blev afbrudt, og de sovjetiske ledere var overbeviste om, at de kunne vente et atomangreb fra Vesten når som helst.

Samtidig med den spændte situation mellem Øst og Vest voksede også bekymringen i USA og hos dets allierede. Problemet var, at man ikke vidste hvem, man skulle forhandle fred med i Kreml. I februar1984 døde Jurij Andropov, men hans efterfølger Konstantin Tjernenkovar så svag, at man ikke kunne indlede en dialog med ham. Først efter Tjernenkos død i marts 1985 fik man i hans efterfølger Mikhail Gorbatjov en mand, man kunne forhandle resultater med.

Nedrustning

Stjernekrigsprojektet blev aldrig realiseret, og mange har tvivlet på, om det overhovedet havde kunne lade sig gøre.Spørgsmålet er, om det alligevel ikke var denne science fictiontrussel, der i sidste ende muliggjorde den historiske nedrustningsaftale mellem Reagan og Gorbatjov i Washington i december 1987. For øjnene af verdens tv-kameraer tilintetgjorde amerikanerne deres Cruise- og Pershing-missiler og russerne deres SS 20’ere.

Originaltitel: The Cold War / Star Wars 1981-88

Produktion: Jeremy Isaacs for Turner, 1998