Der var engang i Amerika - danske udvandrerfortællinger

Flere tusinde skæbnefortællinger om danske udvandrere er blevet stykket sammen af slægtsforskningscentret i Iowa. I en ny serie på P1 kan man høre historien om nogle af de danskere, der søgte lykken i Amerika for mere en hundrede år siden.

Frank Esmann (Foto: Kirsten Ellebæk © Type 1)

Flere tusinde skæbnefortællinger om danske udvandrere er blevetstykket sammen af slægtsforskningscentret i Iowa. I en ny serie påP1 kan man høre historien om nogle af de danskere, der søgte lykkeni Amerika for mere en hundrede år siden.

I 1887 traf enkefru Knudstrup en dramatiskbeslutning: Sammen med sin syvårige datter ville hun udvandre tilAmerika, hvor en fjern mandlig slægtning savnede en husholderske -og måske lidt mere. Også Rasmus Chris Rasmussen drømte om lykken idet store land mod vest og rejste fra Langeland til en tilværelsesom cowboy på prærien i Nebraska.

Det er blot to af mange tusinde danskeudvandrerskæbner, som det danske slægtsforskningscenter i Elk Horn,Iowa, USA, har stykket sammen gennem de sidste ti år ved hjælp afblandt andet breve og dagbøger.

Frank Esmann er dykket ned i materialet ogfortæller i en serie på ti udsendelser på P1, om hvordan det giknogle af de danskere, der i perioden fra 1840 til 1. verdenskrigudvandrede til Amerika. Hver udsendelse fortæller historien om endansk udvandrer, og de ti udsendelser rummer både tragiske skæbnerog succeshistorier. Men fælles for dem alle er, at de er båret afen nærmest ufattelig overlevelsesevne.

Der var engang i Amerika

Serien 'Der var engang i Amerika' kan høres påP1 mandag til fredag kl. 12.50 i uge 49 og 50, første gang 5.december. De ti skæbnefortællinger på hver ti minutter er:

 • UGE 49 - den 5.-9. december

  Pionerens historie. Om danskeren CeliusChristiansen, der deltog i den amerikanske borgerkrig uden rigtigat ville det og endte som demokratisk rådmand i Iowa.

  Den lille indvandrers fortælling. Om enkefruKnudstrup og hendes syvårige datter, som tog til Amerika, hvor enfjern mandlig slægtning længtes efter en husholderske - og måskelidt mere.

  Livet i grænsebyen. Om jernbanearbejderen UlrikFries og livet i Tunnel City i staten Washington, hvor både næverneog seksløberne sad løst.

  Med støvler, pisk og seksløber. Om langelænderenRasmus Chris Rasmussens liv som cowboy på prærien i Nebraska.

  På jobjagt i Iowa. Om hvordan brødrene Jens ogWalter Markussen prøvede at nå de forgyldte gader i Minneapolis,men endte som vagabonderende, ukuelige spillemænd i Cedar Falls,Iowa.

 • UGE 50 - den 12.-16. december

  Landsbylægen. Om doktor Morris Nielsen, der åbnedepraksis i Blair, Nebraska, i en tid hvor kirurgiske indgreb foregikpå køkkenbordet.

  Kunstneren på kvisten. Om hvordan sanglærerenVictor Bancke overlevede på Manhattan i New York for 15 cent omdagen.

  Børskrak og depression. Historien om hvordanparret Jacob og Bertine Nørgaard overlevede at miste alt ogbevarede deres grundtvigianske livsmod i svære tider.

  Sjælefiskeren. Om danskeren Aage Worm, der drogtil Amerika og blev en af den første danske baptistkirkes bedstemissionærer.

  Det var en mørk og stormfuld nat. Den lille pigeMay Skovbo Jacksons beretning om præriestorme, haglbyger, snestormeog tornadoer, der stjal små børn.

Slægtsforskningscentret i Elk Horn

P1 runder udvandrerfortællingerne af med enudsendelse 2. juledag kl. 12.20, der handler om det danskeindvandrermuseum og slægtsforskningscenter i Elk Horn, Iowa.Centret har i løbet af de sidste ti år registreret og katalogiseretnæsten 10.000 skæbnefortællinger på baggrund af breve og dagbøgerfra de mange danskere, som udvandrede til Amerika fra slutningen af1800-tallet.

Alle udsendelser er tilrettelagt af FrankEsmann.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter