Dokumania: Enron - milliarder, magt og misbrug

Var energiselskabet Enrons storhed og fald nogle få kriminelles værk eller selve bagsiden af den amerikanske drøm? Alex Gibneys spillefilmlange dokumentar opruller dramaet.

Var energiselskabet Enrons storhed og fald nogle få kriminellesværk eller selve bagsiden af den amerikanske drøm? Alex Gibneysspillefilmlange dokumentar opruller dramaet.

Energiselskabet Enrons konkurs i december 2001var en af verdens største erhvervsskandaler i nyere tid. USA’ssyvende største firma havde i løbet af seksten år øget sine aktiverfra 10 milliarder til 70 milliarder dollar, og blev afbørsanalytikerne fra Wall Street hyldet som den ny økonomisforbillede. I 2001 var firmaet kun 24 dage om at gå fallit og vistesig at bestå af varm luft. Investorerne mistede alt. 20.000 ansattemistede deres job, sygesikring og pensionsopsparing, mens ledelsenmed Ken Lay og Jeffrey Skilling i spidsen spadserede ud med mereend en milliard dollar.

”Enrons største fejl var deres stolthed.Dertil kom arrogance, intolerance, grådighed. Folk var blændet afpengebegær. De kunne ikke se farerne”, fortæller en tidligereansat, advokaten Amanda Martin. Men arrogance, intolerance oggrådighed fører ikke nødvendigvis til bedrageri og underslæb. Detgjorde det hos Enrons ledelse, og denne mangel på moral ogalmindelig anstændighed sivede ned gennem organisationen.

Mark-to-market

Bedraget blev i første omgang muliggjort af etgreb, der i den øvrige finansverden blev betragtet som genialt.Enron fik tilladelse til at benytte bogføringsprincippetmark-to-market, der betyder, at man kan bogføre fremtidig profitsamme dag en handel bliver indgået, uanset hvor lidt der sidenkommer ind. Udadtil kunne Enrons overskud altså være, hvad Enronsagde, det var. Det gav store muligheder for manipulation afregnskaberne.

Video-on-demand

Skilling ville i 1990’erne føre Enron ind icyberspace og foreslog, at Enron skulle sælge båndbredde på linjemed andre dagligvarer. Enron indgik et samarbejde medvideoudlejningsfirmaet Blockbuster om levering af video-on-demand.Børsen jublede, og Enrons kurs steg 34 procent på to dage.Problemet var, at teknikken aldrig blev udviklet, og aftalen faldtpå gulvet efter et par måneder. Men med mark-to-market princippetkunne man bogføre 53 millioner dollar på en aftale, der ikke havdeindbragt en krone. Det samme gjaldt mange af Enrons andreaktiviteter rundt omkring i verden. De fleste gav enten intetoverskud eller deciderede underskud, men den formodede indtjeningvar allerede bogført. Og Enrons kurs steg og steg.

Enron i Californien

Et af de få områder, hvor Enron virkeligtjente penge var i Californien. I 1997 overtog Enron PortlandGeneral og fik dermed adgang til Californiens liberaliseredeelmarked. Opskriften på enorme avancer var enkel. Prisen på en varestiger, når efterspørgslen er større end udbuddet. Enron nedsatteudbuddet af el. Prisen på el steg, nogle dage med 3-400 procent.Resultatet af dette forsøg på et frit energimarked var, atCalifornien blev ramt af power cut midt om vinteren, hvorelforbruget er lavest. energikrisen kostede de californiskeskatteydere 30 milliarder dollar, mens elmæglerne tjente tomilliarder dollar til Enron. Men selv dette guldæg kunne i længdenikke redde Enron.

Kejserens nye klæder

Børsanalytikerne på Wall Street slugte alt,hvad Enrons ledere fortalte dem om Enrons enorme indtjening nu og ifremtiden, indtil journalisten Bethany McLean i en artikel iFortune i marts 2001 satte spørgsmålstegn ved Enron økonomisketilstand med det enkle spørgsmål, som ingen rigtig kunne svare på:’Hvordan tjener Enron sine penge?’ Mindre end et år efter, faldtkorthuset sammen og trak USA’s ældste revisionsfirma, ArthurAndersen, og dets 29.000 ansatte med sig i faldet.

Den prisbelønnede, amerikanske instruktør AlexGibney har baseret sin dokumentar på de to journalister framagasinet Fortune Bethany McLean og Peter Elkinds bestseller ’TheSmartest Guys in the Room’, og foruden de to fortæller tidligereansatte i Enron, børsanalytikere og politikere om eventyret, derviste sig være for godt til at være sandt.

Originaltitel: Enron - The Smartest Guys inthe Room.

Produktion: Alex Gibney for 2929Entertainment, 2005

FacebookTwitter