Dokumentarer om autonome og politi

Radioens dokumentargruppe går bag om henholdsvis politiet og det venstreradikale miljø i to udsendelser op til EU-topmødet i København.

Radioens dokumentargruppe går bag om henholdsvis politiet og detvenstreradikale miljø i to udsendelser op til EU-topmødet iKøbenhavn.

Torsdag 12. december og fredag den 13.december afvikles det sidste store topmøde under det danskeEU-formandskab.

Da et lignende topmøde fandt sted i Gøteborgfor over et år siden, var demonstranter fraantiglobaliseringsbevægelser fra hele verden mødt talstærkt op -med bannere og slogans mod EU, mod USA og mod den globalekapitalisme. Det endte særdeles voldsomt - for både demonstranterog politifolk.

Op til det københavnske topmøde senderRadioens Dokumentargruppe to programmer, der fokuserer påhenholdsvis aktivister og politifolk:

Lørdag 7. december kl. 14.00'Fra grå mand til autonom'

Onsdag 11. december kl. 13.00 'Nørrebro - ni år efter'

Fra grå mand tilautonomDanmark har sin egen antiglobaliseringsbevægelse. Den har afsæt ifirsernes såkaldte BZ-bevægelse - men har i dag mange ansigter. Etaf dem er ’de autonome’ – som får mange til at tænke på en ungdomklædt i sort - med hættetrøjer og brosten i hånden.

Tilrettelæggerne Tine Kirk Ladekjær og BoHasseriis har talt med Jonas, der er i midten af 20'erne. Han varmed i Gøteborg, hvor han blev anholdt og sad isolationsfængslet i14 dage. Alligevel tog han med til Genua under G8-topmødet sommeren2001 for at deltage i demonstrationerne dér.

Hvad driver den gruppe, der kalder sig ’deautonome’ – hvad gemmer der sig bag maskeringen? Det er nogle af despørgsmål, som dokumentaren 'Fra grå mand til autonom' søger svarpå.

Nørrebro - ni årefter

Dokumentaren 'Nørrebro - ni år efter' handlerom politiet og ser på nogle af konsekvenserne af den hidtilvoldsomste gadekamp i Danmark natten efter unionsafstemningen den18. maj 1993. 

I udsendelsen medvirker nogle af depolitifolk, som var med i forreste række, og som skød ogefterfølgende blev tiltalt, samt en af de betjente, der blev såretunder optøjerne. De fortæller om manglende eller tilfældigkrisehjælp og om følelesen af at blive gjort til syndebukke afledelsen.

Desuden medvirker repræsentanter for dendaværende politiledelse, samt to krisepsykologer fra hhv.Rigshospitalet og Falck.

'Nørrebro - ni år efter' er tilrettelagt afAnette Lerche og Morten Hansen.

Facebook
Twitter