Dommens dag - reportage fra amerikanske prøveløsladelsesnævn.

Hvert år fremstilles mere end 200.000 fanger i amerikanske fængsler for et prøveløsladelsesnævn, som suverænt afgør, om fangen kan løslades før tid eller skal sidde tiden ud.

Hvert år fremstilles mere end 200.000 fanger i amerikanskefængsler for et prøveløsladelsesnævn, som suverænt afgør, om fangenkan løslades før tid eller skal sidde tiden ud.

Hvert år bliver titusinder af indsatte iamerikanske fængsler prøveløsladt på visse betingelser. Mangebliver sendt til såkaldte udslusningshjem eller skal i en nærmerefastsat periode melde sig ugentligt til myndighederne. Under alleomstændigheder indebærer hver enkelt prøveløsladelse en vurderingaf, hvorvidt det er forsvarligt at slippe den pågældende ud isamfundet igen, eller om der er risiko for tilbagefald, og om deteventuelle offer eller de pårørende til ofret mener, at denindsatte er blevet tilbørligt straffet for sin forbrydelse.

Aftenens amerikanske dokumentarprogram handlerom behandlingen af tre prøveløsladelsessager i henholdsvisLouisiana, Nevada og Massachusetts.

Passionsdrab

I Massachusetts fremstilles den respekteredevidenskabsmand Andrew Genninger, der sidder dømt for mordet på sinekskones kæreste og har opført sig som mønsterfange i seksten år. Ien alder af 72 år synes han ikke at udgøre nogen fare forsamfundet, men han fastholder stadig, at han reddede sin kone fraen ukendt voldtægtsmand, selv om beviserne i sagen modsiger denforklaring. Både hans ekskone og søn vidner mod ham ved høringen,og spørgsmålet er, om nævnet vil finde, at Genninger har angret sinforbrydelse nok til at blive løsladt.

Fortryder bittert

Irving McQueen fra Nevada var atten år, da hanfik en dom på fem års fængsel for et væbnet røveri mod entaxichauffør i Las Vegas. Han påstår, at han var vind og skæv afnarkotika på gerningstidspunktet. I dag fortryder han bittert oghar dårlig samvittighed over for ofret, som ikke kom til skade vedrøveriet, og som også er mødt til høringen. Selv om nogle i nævnethåber, at han er ung nok til at være blevet rehabiliteret ifængslet, mener andre, at hans i øvrigt plettede straffeattesttaler imod hans løsladelse.

Drab eller selvforsvar

Den nu 37-årige Mark Pamplin fra Louisianablev dømt for drabet på sin far og har afsonet syv år af en strafpå tredive års fængsel. Mark bliver beskrevet som ”mildtretarderet” af sin forsvarer og har svært ved at huske detaljerneomkring drabet. Hans mor og søster insisterer på, at Marks handlingvar forårsaget af den dybt alkoholiserede fars gentagnemishandling, og de hævder, at drabet skete i selvforsvar, da farentruede ham med et våben. Nævnet er skeptisk og lægger vægt på enoptagelse af Marks oprindelige tilståelse. Det var ikke tilladt atbruge denne optagelse ved retssagen, men den kan bruges vedprøveløsladelseshøringen.

Overraskende afgørelser

De medlemmer af prøveløsladelsesnævnene, manmøder i ”Dommens dag”, er alle seriøse, tænksomme og reflekterendeog tager deres opgave alvorlig. De ved, at det er dem, der skalafgøre om, det er forsvarligt at sende de skyldige mænd og kvinder,der bliver fremstillet for dem, ud i samfundet igen. Opgaven eraldrig nem og afgørelsen ofte ekstrem subjektiv. Hver af de treovenstående sager ender med nævnets afgørelse af, om den indsatteskal løslades og under hvilke betingelser, eller om begæringen omprøveløsladelse bliver afslået. Afgørelserne er, mildest talt,overraskende

Originaltitel: Judgment Day: Should the GuiltyGo Free

Produktion: Joe Berlinger for HBO’s AmericaUndercover, 2002