DR Byen belønnes for brug af solenergi

DRs generaldirektør Kenneth Plummer modtog fredag Københavns Kommunes Solpris for DR Byens solcelleanlæg.

  • DR Byen Solceller på taget af segment 2 (Foto: DISSING + WEITLING © Type 1)
  • DR Byen Solceller på taget af segment 2 (Foto: DISSING + WEITLING © Type 1)
  • DR Byen Solceller på taget af segment 2 (Foto: DISSING + WEITLING © Type 1)
  • DR Byen - Solpris 29. september 2006 (Foto: Stefan Kai Nielsen © Type 1)
  • DR Byen - Solpris 29. september 2006 (Foto: Stefan Kai Nielsen © Type 1)
1 / 5

DRs generaldirektør Kenneth Plummer modtog fredag KøbenhavnsKommunes Solpris for DR Byens solcelleanlæg.

DRs nye hovedsæde i DR Byen bliver udrustet med noget af detmest moderne og tidssvarende tekniske udstyr. Men moderne teknologikræver energi, og derfor er miljøvenlige energikilder også envæsentlig del af DR Byens byggeri. Det blev fredag belønnet, dageneraldirektør Kenneth Plummer modtog ’Solprisen’ for byggerietsindarbejdelse af energi fra solceller i både miljøplanlægningen ogarkitekturen.

DR Byens tage bærer Danmarks største solcelleanlæg på 1000 kvm.Det er lykkedes arkitekterne bag byggeriets segment 2,Dissing+Weitling, at integrere solcelleanlægget som en naturlig delaf den samlede arkitektur, og derfor modtog de prisen sammen medDR.

Stolte over solcelleanlæg

”DR er stolte over at lægge hus til Danmarks størstesolcelleanlæg. Prisen på 50.000 kroner vil DR og arkitektfirmaetDissing+Weitling bruge i fællesskab til at formidle erfaringernemed solenergi videre til industrien, investorer og bygherrer, så dekan udvikle næste generation af arkitektonisk integreredesolceller,” siger DRs generaldirektør Kenneth Plummer.

”Ud over at producere energi og fungere som solafskærmningtilfører solcelleanlægget også arkitektoniske oplevelser tilNyhedshusets store atrium. Her vil solcellernes grafiskestribemønster og skyggespil ned gennem glastaget give oplevelse ogvariation i rummet - og samtidig gøre opmærksom på tilstedeværelsenaf vedvarende energi,” sagde Københavns Miljø- og teknikborgmester,Klaus Bondam, da han overrakte prisen på Københavns Rådhus på vegneaf kommunen og foreningen Solar City Copenhagen.

Store miljøbesparelser

Solcelleanlægget er del af en samlet løsning på DRs behov forkøling af studier og teknisk udstyr, som er en af de helt storeposter i DR Byens energiregnskab. Kølebehovet kan ikke mindskes,men det kan CO2-udledningen ved en kombination af sol, grundvand ogfrisk luft. Bygningerne gør brug af naturlig ventilation,”intelligente facader” og køling med det kolde grundvand.

Solcellerne producerer lige så meget energi, som pumperne tilgrundvandskølingen forbruger med det resultat, at 2/3 af DR Byenskøling kommer fra vedvarende energi, og miljøet spares for omtrent40 tons CO2 årligt.

DR Byen har tidligere modtaget to priser for miljøhensyn, topriser for såkaldt ’trimmet byggeri’ samt EUs arbejdsmiljøpris,European Good Practice Award 2004.

Facebook
Twitter