DR Dokumentar - Det store asyl-lotteri

Dommernes personlige holdning til flygtninge kan være afgørende for, om der gives asyl eller afslag. Der er nemlig ”strammere” og ”slappere” blandt dommerne i Flygtningenævnet, viser en undersøgelse DR Dokumentar har lavet. Det betyder, at folk, der burde have asyl, risikerer at blive sendt hjem til død eller forfølgelse. - Det er dybt uacceptabelt, siger et tidligere medlem af Flygtningenævnet.

Dommernes personlige holdning til flygtninge kan være afgørendefor, om der gives asyl eller afslag. Der er nemlig ”strammere” og”slappere” blandt dommerne i Flygtningenævnet, viser enundersøgelse DR Dokumentar har lavet. Det betyder, at folk, derburde have asyl, risikerer at blive sendt hjem til død ellerforfølgelse. - Det er dybt uacceptabelt, siger et tidligere medlemaf Flygtningenævnet.

I Danmark er det i sidste ende medlemmerne afFlygtningenævnet, der er flygtninges - og vores - garanter for, atasylsager bedømmes korrekt. Netop derfor står en dommer i spidsenfor nævnet.

- Det er en jo dommer, der står i spidsen forFlygtningenævnet og det er jo en garanti for, at lovens ord bliverfulgt, siger flygtningeminister, Bertel Haarder i DRDokumentarprogrammet ”Det store asyl-lotteri”.

Men flere flygtninge-advokater oplever, at deti høj grad er personlige holdninger, der afgør, om flygtninge fårasyl. En af de mest erfarne flygtningeadvokater, Lars ThousigJensen, siger i tv-programmet:

- Hvis man skal se, om der er nogen chance forasyl, så skal man se på, hvem der er dommer den pågældende dag, forder er meget stor forskel på, hvordan dommerne forholder sig tilflygtninge.

To identiske sager, to forskelligeafgørelser

Nexhat Osmani og Ardit Gashi flygtede fraKosovo i 1999. De er lige gamle, deler en lejlighed i Horsens,arbejder begge på Nissens kølefabrik, taler dansk og gør alt, hvadde kan for at blive integreret i det danske samfund. De er medandre ord mønster-flygtninge, og deres sager er helt identiske.Alligevel traf Flygtningenævnet to forskellige afgørelser. Arditfik lov til at blive, mens Nexhat fik besked på at rejse tilbagetil Kosovo

- Jeg blev chokeret, da jeg hørte afgørelsen.Jeg troede, at jeg deltog i et lotteri, siger Nexhat Osmani.

Nexhats Osmanis advokat mener, atretssikkerheden i Flygtningenævnet kan ligge på et meget lillested, hvis to ens sager kan falde ud med forskelligt resultat,

- Jeg forstår godt, at Nexhat føler, at hanhar deltaget i et lotteri, siger hun til DR Dokumentar.

Nægter undersøgelse

I Sverige viste en undersøgelse afafgørelserne i Udlændingenævnet - det svenske Flygtningenævn - atden hårdeste ”strammer” blandt dommerne gav afslag dobbelt så titsom den mildeste ”slapper”.  I Danmark nægter Flygtningenævnetsformand, landsdommer Bent Ove Jespersen, at lave en lignendeundersøgelse.

Kim Kjær er forsker i asylret ved Det DanskeCenter for Menneskerettigheder og tidligere medlem afFlygtningenævnet. Han mener, at hvis man gennemføre sådan enundersøgelse i Danmark, vil den helt sikkert vise, at der blandtdommerne i Flygtningenævnet også er en gruppe, man kunne kalde”strammere”, og en gruppe, man kunne kalde ”slappere”.

Tankevækkende resultater

DR Dokumentar har indsamlet oversigter over dedanske dommeres afgørelser fra de mere end 100 flygtningeadvokateri Danmark. Den foreløbige undersøgelse viser, at den mestrestriktive dommer kun giver asyl i 4 procent af sagerne, mensmildeste giver asyl i 41 procent af sagerne.

På baggrund af oplysningerne opfordrer JensVedsted-Hansen, professor i udlændingeret ved Århus Universitet, iprogrammet ”Det store asyl-lotteri” Flygtningenævnet til selv atundersøge, hvor stor en rolle dommernes personlige holdninger tilflygtninge spiller i asylsager.