DR-formand: Rapport giver solidt grundlag for fremadrettede overvejelser

I dag fremlagde Public Service-udvalget, med udvalgsformand Connie Hedegaard i spidsen, sin rapport på et pressemøde i Kulturministeriet.

  • DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen (Foto: Lars Schmidt © Type 1)
  • Public Service-udvalgets Connie Hedegaard taler til pressemødet. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)
  • Public Service-udvalgets Connie Hedegaard taler til pressemødet. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)
1 / 3

Det Public service-udvalg, som blev nedsat i forbindelse med det nuværende medieforlig, og som siden 2015 har arbejdet på at afdække både udfordringer og muligheder for dansk public service i de kommende år, er nu kommet med sin rapport.

Mandag den 7. november klokken 11 fremlagde udvalget, med udvalgsformand Connie Hedegaard i spidsen, sit arbejde på et pressemøde i Kulturministeriet. En rapport på cirka 200 sider om fremtiden for dansk public service, herunder en række scenarier, som belyser forskellige tilgange til, hvad dansk public service kan og bør være i fremtidens samfund.

I DR tager bestyrelsesformand Michael Christiansen godt imod udvalgets arbejde:

”Jeg vil gerne anerkende, at der er lavet et både grundigt og ambitiøst arbejde i udvalget – også selvom jeg endnu ikke haft lejlighed til at studere rapporten i alle detaljer,” siger DRs formand og uddyber:

”Mit indtryk er, at udvalget forholder sig afbalanceret og nuanceret til de muligheder og udfordringer, som den internationale konkurrence og de ændrede medievaner skaber for dansk public service. Således er det også min opfattelse, at udvalgets rapport tilvejebringer et solidt grundlag for fremadrettede politiske overvejelser om dansk public service. Og jeg synes fremfor alt, at det er vigtigt, at man i udvalget har fastholdt en ambitiøs tilgang, som slår fast, at public service spiller – og også i de kommende 10 år bør spille – en vigtig rolle i det danske samfund og for den enkelte. Det vil jeg gerne kvittere for, og derudover ser jeg frem til den politiske debat om, hvilket public service-tilbud man ønsker for fremtiden, og hvordan det bedst opnås,” siger Michael Christiansen.

Nye udfordringer, samme rationale

Udvalget har, trods stærke tendenser i tiden såsom ’digitalisering’ og ’individualiseret mediebrug’, fundet, at det demokratiske, kulturelle og samfundsmæssige rationale i public service ikke grundlæggende er forandret i forhold til tidligere. Til brug for de fem grundscenarier, har udvalget opstillet følgende definition af public service:

”Medievirksomhed, som med offentlig regulering af indhold, distribution og finansiering giver alle borgere fri og lige adgang til et mangfoldigt og alsidigt indhold, der upartisk understøtter borgernes handleevne i det danske folkestyre i en globaliseret verden samt uafhængigt af kommercielle og politiske interesser styrker dansk kultur, sprog og sammenhængskraft.” (Kilde: Public service de næste 10 år, side 12)

Udvalgets særlige fokusområder

Public service-udvalget peger i rapporten endvidere på en række konkrete punkter, som der bør tages højde for i reguleringen af public service i de kommende 10 år. Det fremgår bl.a.: At public service-medierne skal evne at omstille sig og være til stede på de digitale medier. At det ifølge udvalget ikke i sig selv er tilstrækkeligt, at public service-indhold er tilgængeligt; det skal også være let at finde, det skal bruges af befolkningen og det skal præsenteres samlet og på en måde, så brugerne også præsenteres for indhold, de ikke umiddelbart ellers ville opsøge. Derudover peger udvalget på, at det er en stigende udfordring, at nå særligt børn og unge med dansk indhold, fordi de i stigende grad benytter nye digitale medieplatforme, hvorfor indsatsen overfor disse grupper bør udvikles og prioriteres højt. Og endelig peger udvalget på, at den lokale/regionale dækning bør styrkes og opfordrer til, at der skabes en langsigtet strategi for at øge samarbejdet mellem public service-medier, kommercielle medier og relevante offentlige institutioner.

Public service-udvalgets netop offentliggjorte rapport er tilgængelig på kulturministeriets hjemmeside

Fakta om public service-udvalget

Public service-udvalget er en del af medieforliget for perioden 2015-2018, som alle Folketingets partier indgik i juni 2014. Udvalget har haft til opgave "at udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år," som det er formuleret i kommissoriet for udvalget.

Udvalget består af 10 medlemmer:

Connie Hedegaard (formand) Henrik Søndergaard Christian S. Nissen Mette Davidsen-Nielsen Carsten Andreasen Christiane Vejlø Rune Bech Lasse Jensen Ole Mølgaard Keld Reinicke

Facebook
Twitter