DR-Friland: Nybyggerne 1 - 6

Grundlæggelsen af en ny alternativ landsby er i fuld gang. Halm, sten, hør og muslingeskaller er fundamentet til et samfund, hvor tid og samvær er målet, og gæld er et ukendt begreb.

Grundlæggelsen af en ny alternativ landsby er i fuld gang. Halm,sten, hør og muslingeskaller er fundamentet til et samfund, hvortid og samvær er målet, og gæld er et ukendt begreb.

I tre programmer tidligere på sommeren kunneseerne følge, hvordan DR var i færd med at bygge eget hus,Frilandshuset, på marken ved Feldballe på Djursland. Detfugleformede Frilandshus er nu ved at være færdigbygget, og skalhuse den redaktion af DR-medarbejdere, der følger det alternativelandsbyprojekt på marken ved Feldballe.

I seks nye DR-Friland programmer er dermulighed for at følge færdiggørelsen af Frilandshuset. Menudsendelsernes egentlige hovedpersoner er landsbyens beboere. 11familier, bestående af 35 børn og voksne mellem et og 51 år, der eri fuld gang med at etablere et nyt liv på den 45.000 kvadratmeterstore mark i form af opførelsen af en noget utraditionellandsby.

Her skal de, som ægte nybyggere, selv byggederes utraditionelle og inspirerende hus af uforarbejdet natur- oggenbrugsmaterialer - uden at stifte gæld. Husene bliver bygget afbåde halm, sten, hør og muslingeskaller. Målet med byggerierne ergældfrihed og mere råderum i tilværelsen til bl.a. opstart afselvstændig virksomhed i hjemmet.

Fremtidens landsby?

Med DR-Friland vil DR følge et sted, hvor byggerietkommer tilbage til sit udgangspunkt: At bygge enkle og smukke huseaf sunde materialer, som folk har råd til at bo, leve og arbejdei.

- DR-Friland vil forsøge at afsøge nyemuligheder og være med til at give et bud på en fremtid, der går ien anden retning. Et bud, der lytter til de fremtidsforskere, somsiger, at skrabeæggene og det selvgjorte pilehegn kun varbegyndelsen. Ordentlige produkter, vi kender og kan forholde ostil, er krav, der er på vej ind overalt i vores samfund - også tilmåden vi bygger på, siger tilrettelægger, Anton Gammelgaard.

DR-Friland i Feldballe vil i de kommendeår producere programmer til både DR TV og DR Radio. Men også pådr.dk vil man kunne følge projektet på Djursland via web-kamera,konstante opdateringer med tips om alternative byggemetoder ogberetninger om de enkelte familiers byggerier på marken mm.Hjemmesiden er:www.dr.dk/friland.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter