DR intensiverer dialog om trosdækning

DR undersøger, hvordan trosstoffet kan styrkes og inviterer nu til dialog med repræsentanter fra det kirkelige miljø.

DR har inviteret blandt andre biskopper, professorer, præster og organisationer til et indledende dialogmøde om DR’s fremtidige planer for dækning af trosstoffet. Kirken på billedet er Sct. Bendts Kirke i Ringsted.

I 2016 satte Folkekirken et større udredningsarbejde i gang for at undersøge den praksis, der i dag gælder for ritualer som dåb, nadver, gudstjeneste og autorisation. Næste år bliver det besluttet, om der er grundlag for justeringer i den såkaldte liturgi. Det er baggrunden for, at DR nu har inviteret blandt andre biskopper, professorer, præster og organisationer til et indledende dialogmøde om DR’s fremtidige planer for dækning af trosstoffet. Første møde er netop blevet afholdt.

Det arbejde bliver med garanti mere kvalificeret, hvis vi sparrer og udveksler med repræsentanter fra det kirkelige miljø. Vi har derfor i igangsat et analysearbejde baseret på inddragelse af relevante og centrale bidragydere – herunder for eksempel biskopper, præster, brugere, organisationer. Initiativet er kommet til verden ud fra en nøgtern konstatering af, at vi får brug for at udbygge og forny brugerskaren de kommende år, hvis vi vil fastholde vores position på trosområdet, siger DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

Hvidbog som fundament for udvikling af trosstoffet

For at forankre arbejdet med gudstjenester på radio og tv stærkest muligt vil DR udarbejde et ambitiøst analysearbejde, der udkommer i en hvidbog næste år. Ved hjælp af interviews med brugere, redaktører og fagfolk, diskuteres forudsætningen for og målet med DR’s dækning af gudstjenester.

Det er den erfarne vært på DR Anders Laugesen, der skal lede processen med hvidbogen. På baggrund af den viden som er blevet indsamlet og analyseret afholdes endnu et møde i løbet af foråret 2020, hvor DR er værter for en grundig diskussion af formidlingen af gudstjenester på tv.

DR har ikke tidligere gennemført et så ambitiøst analysearbejde, men da Folkekirken selv er i gang med at se på om der er grundlag for justeringer i liturgien, er tiden inde til, at DR også ser på sin egen dækning. Set i lyset af, at trosstoffet skærpes i fremtiden, er det en god måde at skabe et solidt og kvalificeret fundament at stå på.

Søndag formiddag på P1 har tro, eksistens og religion i centrum

Seerne og lytterne kan allerede fra årsskiftet se frem til mere plads til trosstoffet på DR. Således vil hele søndag formiddag på P1 – udover transmission af Gudstjenesten - indeholde programmer om tro, eksistens og religion. Ligeledes på TV arbejdes der med at udvikle og styrke formidlingen af det kirkelige stof.