DR lancerer nyhedskanal til nettet: DR Update

DR præsenterer 7. juni 2007 et nyt public service-nyhedstilbud på internettet: DR Update - en net-nyhedskanal med levende billeder i broadcast kvalitet. Det nye tilbud til danskerne er det første af sin slags herhjemme.

DR præsenterer 7. juni 2007 et nyt public service-nyhedstilbudpå internettet: DR Update - en net-nyhedskanal med levende billederi broadcast kvalitet. Det nye tilbud til danskerne er det første afsin slags herhjemme.

DR Update er et helt nyt nyhedskoncept tilnettet - en nettv-kanal, der leverer små, kompakte nyhedsindslagmed løbende opdatering, efter devisen ’Dine nyheder - når detpasser dig’. DR Update ses på nettet i en særligt udviklet player,og leverer som det første nyhedstilbud i Danmark nyheder medlevende billeder og vejrudsigt på nettets og brugernespræmisser.

- Vi er glade for at kunne tilbyde DR Updatesom et rigtig godt supplement til vores øvrige nyhedstilbud. Medden nye kanal tilbyder DR danskerne en løbende opdatering med kortenyheder, uden at man er afhængig af fjernsyn eller radio, ligesomkanalen er ideel f.eks. til arbejdspladsen ellerinternetcaféen.

Spænder vidt

Den journalistiske spændvidde erstor, fra ’hard news’ til det lidt blødere aktualitetsstof.Ambitionen er at skabe et kort og kontant format, der kombinererDRs troværdighed som nyhedsleverandør med et energisk og frisktudtryk, der passer godt til løbende ajourføring via nettet,fortæller DRs mediedirektør Lars Grarup.

DR Update får fem nye værter, der både ererfarne nyhedsjournalister og engagerede formidlere: LotteThor-Jensen, kendt fra TV3, Louise Bjerregaard, kendt fra DRSporten, Kasper Jessing, kendt fra TV2 Nyhederne, Abdel AzizMahmoud kendt fra DR Nyheder og Anette Dich, kendt fraRadioavisen.

Mange funktionaliteter

Den ny net-kanal rummer desuden på nettet en række funktionalitetermed mange fordele for brugerne. Ud over løbende nyhedsopdateringbyder DR Update-playeren bl.a. på et godt og hurtigt nyhedsoverblikgennem korte spots for de vigtigste overskrifter, frit nyhedsvalgfor brugeren fra DR Updates playliste, mulighed for at rate indslagsamt top5 over de bedst ratede og mest sete nyheder.

- Den nye kanal vil i særdeleshed være etmeget velegnet tilbud til folk med en travl hverdag, som tilbringermange timer på arbejdspladsen foran computerskærmen, som har etstort nyhedsbehov, og som på den ene side ønsker dybde ogperspektiv i form af TV AVISEN, dagblade og magasinprogrammer, mensom samtidig sætter pris på at være løbende opdateret dagenigennem, siger Lars Grarup og tilføjer:

- DR Update passer også godt med vores ønskeom at styrke og videreudvikle vores nettilbud til danskerne, medoriginalt, dansk kvalitetsindhold - ikke mindst nyheder. Vi har sompublic service-virksomhed et stort ansvar for at drive udviklingenaf indhold på de nye medier, således at danskerne får fuldt udbytteaf de nye teknologier.

Regional styrke

Som enekstra styrke vil DR Update kunne præsentere vigtige lokale nyhederfra hele Danmark, med levende billeder leveret direkte fra DRsregioner, hvor 100 DV-kameraer er blevet fordelt på regionernesnyhedsredaktioner. - DR Update kan således trække på DRslandsdækkende netværk af nyhedsjournalister, men nu også somleverandører af levende billeder, siger Lars Grarup.

DR Update på CanalDigital

Ud over at kunne ses på dr.dk vil DR Update også blive sendt afCanal Digital som en del af deres satellit-pakke sammen med f.eks.DR1 og DR2. Aftalen herom er indgået mellem Canal Digital og UBOD(Union of Broadcasting Organizations in Denmark), og er i øvrigtikke eksklusiv - alle, der ønsker det, kan søge at indgå en aftalemed UBOD om at sende kanalen.

- Vi er glade for, at Canal Digital har valgtat indgå en aftale med om at sende kanalen som en del af deressatellit-tilbud. Hermed når DRs nye tilbud ud til danskerne adendnu flere kanaler, fortæller Lars Grarup.

For uddybende kommentarer, kontakt LarsGrarup på 35 20 40 00 eller Ulrik Haagerup på 35 20 26 50.

Se DR Updateshjemmeside her.

FacebookTwitter