DR og Aarhus Universitet flytter citizen science ind på skolerne

Spil computer i skoletiden, bliv god til fysik - og hjælp danske forskere med at løse nogle af fremtidens største udfordringer. Det er kernen i skolekonkurrencen og undervisningsprojektet ’ReGAMECUP’, som DR og Aarhus Universitet lancerer i uge 49.

  • DR og forskergruppen ScienceAtHome fra Aarhus Universitet er gået sammen om undervisningsprojektet ’ReGAMECUP’ til eleverne i 8., 9. og 10. klasse og på de gymnasiale uddannelser. Billedet er fra en tidligere workshop på ATU Øst. (© ScienceAtHome)
  • Jacob Sherson, forskningsleder for ScienceAtHome, Aarhus Universitet. (Foto: Lars Kruse, AU Foto)
  • Carsten Nymann, centerchef i DR Viden. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)
1 / 3

ReGAMECUP, som er udviklet af forskergruppen ScienceAtHome på Aarhus Universitet, er en helt ny form for skolekonkurrence for alle danske udskolings- og gymnasieklasser. Eleverne skal dyste i en række specialudviklede computerspil, som kombinerer forskning med elevernes kernepensum.

DR har udviklet digitale skole- og undervisningsmaterialer i forbindelse med konkurrencen, som ligger tilgængelige for lærere og elever – også efter skolekonkurrencen er løbet af stablen. Materialet, som inddrager computerspil i undervisningen, er målrettet eleverne i 8., 9. og 10. klasse og på de gymnasiale uddannelser.

Skoleprojekt er en del af Danmarks nye superhjerne

ReGAMECUP er en opfølgning på det store projekt, ’Danmarks nye Superhjerne’, som forskergruppen på Aarhus Universitet og DR lancerede tidligere på året som en del af DR’s videnskabssatsning i 2018: ’Viden skaber os’.

Her blev alle danskere inviteret til at bidrage til forskningen ved at spille computerspillet ’Skill Lab’. Dataet fra spillet kan forskerne bruge til at kortlægge menneskelig adfærd og problemløsning og ultimativt skabe en fremtidig kunstig intelligens, som støtter menneskeheden.

Denne gang handler spillene ikke kun om menneskelig adfærd, men data fra ReGAMECUP vil alligevel bidrage til den samme store ’superhjerne’ og også her er målet at skubbe til grænserne for befolkningens inddragelse i videnskaben:

”For at klare os i fremtiden, bliver vi nødt til at gentænke den måde vi uddanner de næste generationer på. Ved at bringe konkrete forskningsprojekter ind i skolen, viser vi med ReGAMECUP meget tidligt eleverne at viden ikke er statisk og at det ikke altid kræver en PhD at engagere sig i samfundets store problemer,” siger forskningsleder Jacob Sherson fra Aarhus Universitet.

Eleverne skal via spillene dyste i fagene fysik, samfundsfag, psykologi og matematik, og målet er også, at eleverne ved at spille computer skal opdage en helt ny måde at lære kernepensum på, som skal øge deres engagement og kreativitet i den normale undervisning.

Nuttede pingviner overtager undervisningen

DR Skole udgiver i forbindelse med konkurrencen undervisningsmateriale til fysik i folkeskolen. Her er det forskningsspillene ’Potentiel Penguin’ og ’Quantom Moves’, der er omdrejningspunkt for materialet, og DR har i samarbejde med ScienceAtHome skabt et læringsforløb, der giver eleverne indsigt i hvordan moderne forskningsudfordringer som udviklingen af en kvantecomputer kan kobles til helt almindeligt skolepensum om en bold der ruller i en skål på en helt ny måde.

”Med ’Danmarks nye superhjerne’ kombinerer vi deltagelse i forskning med leg og spil og får samtidig fortalt mange vigtige historier om kunstig intelligens og teknologisk udvikling. Det virker helt naturligt at udvide med et undervisningsaspekt, som også giver de yngre målgrupper en førstehåndserfaring fra forskningens verden,” siger chefen for DR Viden, Carsten Nymann.

Til gymnasierne er det i samfundsfag, eleverne får lov at prøve kræfter med den nye læringsmetode via spillet 'Urbanizer' – her sætter DR's undervisningsmateriale blandt andet fokus på ulighedsdefinitioner, adfærdspsykologi, tillid og spilteori.

Flere tusinde har allerede været med og du kan nå det endnu

Er du ikke skoleelev og vil du alligevel gerne bidrage til forskningen, er det stadig muligt. Indtil nu har godt 15.000 danskere bidraget til Danmarks nye superhjerne ved at gennemspille spillet Skill Lab, og man kan stadig deltage i projektet på dr.dk/superhjernen. Med ReGAMECUP forventer ScienceAtHome at engagere yderligere 3000 danske skole- og gymnasieelever til at bidrage.

Forskerne er i fuld gang med at analysere de store indkomne datamængder og forventer at kunne dele første resultater med både spillerne og offentligheden i starten af det nye år.

Fakta:

ReGAMECUP

En klassekonkurrence for 8.-10. klasse - inkl. efterskoler - samt gymnasier.

Konkurrencen afholdes online på regamecup.org – og man tilmelder sig også her. Eleverne holder sig opdateret samme sted om præmier og notifikationer.

Man kan tilmelde sig nu og så længe konkurrencen varer: Fra 1. december kl. 09.45 til 9. december kl. 20.00.

Data håndteres og behandles af ScienceAtHome på Aarhus Universitet.

Undervisningsmateriale produceret af DR

Fysik på folkeskoleniveau. Kan hentes på https://www.dr.dk/skole fra uge 50.

Samfundsfag på gymnasieniveau. Kan hentes på https://www.dr.dk/undervisning fra uge 50.

Facebook
Twitter