DR præsenterer omfattende plan for digital udvikling

DR præsenterer mandag en samlet og omfattende plan for en markant digital udvikling af hele DR. Den klare, digitale retning understøttes af seks initiativer, der udvikles over de kommende år.

DR har mandag præsenteret en digital plan. DR’s streamingtjeneste DRTV skal for eksempel være den digitale hovedindgang til DR’s tv-indhold. (Foto: © Uffe Weng)

Danskerne er gennem de seneste år i høj grad blevet digitale medieforbrugere. Fire ud af fem danskere streamer ugentligt, mens mere end hver fjerde danske husstand ikke længere har et traditionelt tv-signal i hjemmet.

Samtidig er der et øget pres på det danske indhold fra store udenlandske spillere, som investerer massivt i internationalt indhold, ligesom tech-giganter ejer store dele af distributionen og styrer adgangen til det danske indhold.

Det stiller tilsammen helt nye krav til måden, DR arbejder med public service på. Både når det gælder indhold, platforme, relationen til brugerne og egen organisering.

Derfor præsenterer DR i dag en samlet og omfattende plan for en markant digital udvikling af hele DR.

- I knap 100 år har DR i en flow-virkelighed leveret public service-tilbud til danskerne. Nu sætter vi retningen for, hvordan DR også fremover i en digital virkelighed kan bringe danskerne sammen om det vigtige. Vi øger derfor hastigheden for DR’s digitale udvikling. Flow-tv og -radio har og skal fortsat spille en vigtig rolle for DR, men udviklingen går på længere sigt kun én vej: mod det digitale. Og det er nu, vi skal handle, siger bestyrelsesformand i DR Marianne Bedsted.

Seks markante digitale initiativer sættes i søen

Planen for den digitale udvikling udkommer i form af en omfattende opdatering af DR’s virksomhedsstrategi ’Sammen om det vigtige’. Den digitale udvikling bliver dermed et helt centralt omdrejningspunkt i DR’s overordnede strategi om at understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber.

Som en del af dette sættes en ny, samlet vision for DR: 'For at skabe værdi for alle, vil vi udvikle os til en fuldt ud digital public service-institution'.

Den klare, digitale retning understøttes af seks initiativer, der udvikles over de kommende år – her gengivet med en række eksempler:

  • DRTV skal være alle danskeres streamingtjeneste. DR’s streamingtjeneste skal være den digitale hovedindgang til DR’s tv-indhold. Det betyder, at DRTV skal være for alle, skal rumme alle genrer samt at der udvikles et helt nyt digitalt nyhedstilbud. Desuden skal DRTV tilbyde live-indhold samt et fast tilbud til dem, der interesserer sig særligt for blandt andet kultur og historie. Indholdet skal også præsenteres, så det er mere relevant for den enkelte bruger.

  • DR skal have et tydeligt og sammenhængende tilbud til de unge. Det er helt afgørende, at unge finder og bruger dansk public service-indhold. Derfor samles og styrkes DR’s unge-tilbud, både organisatorisk i DR og i forhold til brugerne. Indholdet fra P3 og DR3 på tværs af platforme og medier samles under ét brand, et nyt P3-brand, der bygger videre på DR’s tradition for dansk ungeindhold. Unge er sammen med børn en klar styrkeposition for DR - på lige fod med kultur og nyheder.

  • DR’s indhold skal udvikles og produceres til digitalt brug. DR vil foretage et skifte, så indholdet over tid først og fremmest skal udvikles og produceres til at udkomme på digitale platforme. Den digitale indholdsudvikling skal ske inden for alle DR’s genrer, herunder nyheder, dokumentar, kultur, musik og drama.

  • DR LYD skal have et styrket podcasttilbud og udnytte liveradio som digital styrkeposition. DR vil øge antallet af podcasts, da det er her flere og flere danskere lytter med, og da podcasts løser en række public service-opgaver særligt godt, blandt andet viden, politik og kultur. Der udvikles også en ny nyhedspodcast med regionalt indhold. DR skal samtidig fastholde og udvikle sin position inden for live-radio – også i et digitalt univers

  • Dr.dk skal være et nyhedssite for alle danskere. Dr.dk skal rumme mindre indhold end i dag og skal fremover først og fremmest give indsigt gennem et omnibus- nyhedstilbud. Samtidig skal dr.dk i højere grad være en indgang til DR’s øvrige public service-tilbud og gennem tværgående journalistik skabe større gennemslagskraft for DR’s indhold.

  • Danskerne skal kende DR’s tilbud og DR skal knytte stærkere relationer med brugerne på egne platforme. Mange digitale mediebrugere opdager ikke automatisk DR’s indhold. Derfor skal der gøres mere for, at de præsenteres for dette på de platforme, de benytter. Samtidig vil DR tilpasse sin tilstedeværelse på sociale medier, så formålet mere entydigt er at tiltrække brugerne til DR’s egne platforme.

En mere fyldestgørende gennemgang af indholdet i initiativerne, findes på dr.dk/digitalplan.

Otte ud af 10 danskere skal bruge DR digitalt

De seks initiativer lanceres i dag og skal udvikles over de kommende år på tværs af hele DR.

Som en del af DR’s virksomhedsstrategi er målet, at otte ud af 10 danskere i 2023 vil bruge DR’s digitale tjenester ugentligt. Desuden er målet, at mindst tre ud af fire danskere oplever, at DR’s indhold giver dem værdi i løbet af en uge.

- Kernen i DR’s public service-opgave er stadig den samme. Vi vil understøtte demokratiet, bidrage til dansk kultur og styrke fællesskaber. Men danskerne er ikke ved at blive digitale medieforbrugere, de er det allerede, og derfor skal vi udvikle DR’s tilbud til brugerne i den digitale virkelighed. Den digitale udvikling er ikke et mål i sig selv, men en forudsætning for, at danskerne også fremover kan opdage og bruge dansk public service-indhold, siger Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR.

Ændringer af DR’s organisation for at understøtte digital udvikling

Et sidste element i planen, der præsenteres i dag, er en ændring af DR’s organisation, som træder i kraft med det samme. Organisationen omstilles til at kunne understøtte den opdaterede virksomhedsstrategi, digitale mål og de konkrete digitale initiativer.

Det betyder blandt andet, at direktørområdet ’DR Medier’ nedlægges, at der oprettes et nyt område, ’DR Bruger, Marked og Publicering’ med fokus på blandt andet brugerrelationer og digital publicering, ligesom der foretages en række øvrige organisatoriske og styringsmæssige ændringer, som samlet skal geare DR til den digitale fremtid.

Disse ændringer kan der læses mere om på dr.dk/digitalplan, hvor planen præsenteres.