DR sætter spot på mobning blandt de mindste

DR fortsætter med at sætte fokus på mobning, og hvad der kan gøres ved det. Nu handler programmerne om de helt små.

DR sætter i to tv-udsendelser "Attention Småbørn" fokus på forebyggelse af mobning blandt 0-6 årige børn. I det første afsnit følger vi Børnehuset Solbjerg, hvor de voksne gør en stor indsats for at lære børn vigtige værdier som empati, anerkendelse m.m (Foto: Fra udsendelsen © Type 1)

DR fortsætter med at sætte fokus på mobning, og hvad der kangøres ved det. Nu handler programmerne om de helt små.

Oven på efterårets 'Attention Mobning'-kampagne slår DR nu ogsået slag for bedre trivsel blandt de mindste  idaginstitutionerne. 

'Attention Småbørn' er en minikampagne, hvor to tv-programmerrammer skærmen på DR2 i uge 8 og 9, første gang tirsdag den 20. februar klokken 18.20. Iprogrammerne har DR fulgt livet i to daginstitutioner, der alleredei dag arbejder aktivt for at forebygge mobning og fremme trivslenblandt børnene.

Mobning blandt skolebørn er en kendt problemstilling. Derimod erdet forholdsvis nyt at tale om mobning blandt børn i daginstitutionerne. Og hvor udbredt etproblem det er, findes der ingen undersøgelser af.

Mobbeadfærd starter tidligt

Men eksperterne er enige om, at mobbeadfærden bliver udvikletallerede i de helt små fællesskaber. Og de er også enige om, at en væsentligforudsætning for en væsentlig reduktion af omfanget af mobning i skolerne er, at manallerede i daginstitutionerne arbejder med en forbyggende indsats.

Programmerne er en del af et samarbejde med Red Barnet, der fortre uger siden lancerede projektet 'Fri for mobberi', som indeholder en række tilbud til dedaginstitutioner, der får lyst til at tage fat det forebyggendearbejde.

Målgruppen er ansatte og forældre

Målgruppen for kampagnen 'Attention Småbørn' er de ansatte idaginstitutionerne og børnenes forældre. Og at forældrene erinteresserede i deres børns sociale liv viste efteråretsmobbekampagne, "Attention Mobning".

Her viser en undersøgelse lavet af Megafon, at hele 70 procentaf alle forældre til skolebørn kendte til kampagnen, som blandtandet gav sig udslag i en række programmer i DR Radio og DR TV og inetstedetwww.dr.dk/mobning.

FacebookTwitter