DR sætter unges druk på dagsordenen

Fra den 1. september og 14 dage frem udfordrer DR de unges drukkultur ved at fokusere på den på DR1 og DR2, på radioens P4 og med et stort tema på dr.dk/sundhed om børn, unge og alkohol.

Fire ud af fem elever i 9. klasse har drukket alkohol mindst én gang den seneste måned. Samtidig er der ingen andre unge i Europa, der drikker sig så fulde som de danske teenagere.

Det er baggrunden for, at DR i den kommende tid sætter de unges druk på dagsordenen med kampagnen ’Fuld af ungdom’.

Fra den 1. september og første halvdel af september udfordrer DR de unges drukkultur ved at fokusere på den på DR1 og DR2, på radioens P4 og med et stort tema på dr.dk/sundhed om børn, unge og alkohol.

”Ingen overgår de danske unge, når det gælder målrettet druk. Drikkeriet udgør et af de mest alvorlige problemer for den danske folkesundhed, også blandt unge. Mange unge i Danmark finder det smart at blive hurtigt fulde, og i kølvandet følger vold, spirituskørsel, ufrivillig sex og ødelagte venskaber samt nedsat præstationsevne i skolen,” siger DRs læge og programvært, Peter Qvortrup Geisling, som har taget initiativet til temasatsningen, der også får opbakning fra Trygfonden.

Han forklarer, at en væsentlig del af ’Fuld af ungdom’-kampagnen lægger op til, at forældre og andre voksne, som de unge er i kontakt med, går i dialog med hinanden om, hvordan de kan være med til at begrænse de unges druk. Gør de ikke det, vil danske unge fortsat have europarekorden.

  Telfonnummer: 35208266   Afdeling: DR Undervisning   Navn: Niels Hagen Rasmussen   Titel: Redaktør Anden kontaktperson Pressekontakt: Yderligere oplysninger

Også ’Danskernes Akademi’ på DR2 tager den 6. september fat på unges druk med forelæsninger om, hvad der sker, når unge drikker, og hvad man kan gøre for at undgå, at de tager varig skade af alkoholen.

”’Fuld af ungdom’-kampagnen er en helt oplagt public service-opgave for DR, hvor vi tager fat på et yderst samfundsrelevant emne og sætter det til debat. Det er mit indtryk, at mange forældre famler sig frem, hvordan de skal håndtere deres børns druk, og hvilke regler, de skal stille op for dem. Kampagnen skal gerne klæde dem på til at drøfte det og måske blive enige med andre forældre om, hvad man gør,” siger Niels Hagen Rasmussen. Mange famler sig frem

P4 taler med de unge og de voksne omkring dem og besøger de skoler og steder, de kommer. I løbet af ugen kan lytterne bidrage med egne erfaringer og komme med forslag til, hvordan udviklingen kan ændres. 

”P4 kommer til at spille en helt central rolle i kampagnen. Kanalen vil udfordre de unges drukkultur og de voksnes accept og medansvar. Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Og hvilke muligheder har man som forældre, hvis man ønsker hjælp til at lave aftaler og sætte grænser for sine børn?”, siger redaktør Niels Hagen Rasmussen fra DR Undervisning.

’Fuld af ungdom’ bliver skudt i gang med en dokumentarserie på DR1 over tre torsdage på DR1 klokken 20.30. Første gang den 1. september. På dr.dk/sundhed og andre af DRs medier vil forældrene blive klædt på til at tale med deres børn og andre forældre om alkoholvanerne blandt de unge. ’Fuld af ungdom’ giver også eksempler på skoler, kommuner og forældre, som har taget kampen op mod de unges massive druk. Dokumentarserie over tre torsdage

Facebook
Twitter