DR styrker dækningen af EU

DR vil bringe danskerne endnu tættere på EU’s betydning og indflydelse på samfundet. Det sker blandt andet med en ny korrespondent og en styrkelse af DR’s digitale EU-dækning.

DR styrker henover sommeren EU-dækningen med en ny korrespondent og digital satsning i Bruxelles.

Om baggrunden siger Johan Engbo, der er udlandschef i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter:

- DR leverer allerede nu en meget stærk og ambitiøs dækning af EU med fast tilstedeværelse i Bruxelles, men vi vil gerne hæve ambitionerne ved i endnu højere grad at delagtiggøre danskerne i den demokratiske proces i EU og bringe os tættere på unionens betydning og indflydelse på samfundet.

DR bedst på digital EU-dækning

Johan Engbo forklarer, at det betyder, at DR fremover vil gå tættere på arbejdet i det nyvalgte Europa-Parlament og dække de store dagsordner dér, hvor de har eller får konsekvenser for de enkelte EU-lande herunder Danmark. Og gerne inden de endelige beslutninger er truffet i Bruxelles eller Strasbourg. Derudover er det ambitionen, at DR skal være bedst på den digitale dækning af EU. Derfor flyttes en journalist fra udlandsredaktionen i DR Byen til Bruxelles.

Vi vil gerne hæve ambitionerne ved i endnu højere grad at delagtiggøre danskerne i den demokratiske proces i EU og bringe os tættere på unionens betydning og indflydelse på samfundet.

Johan Engbo, udlandschef i DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter:

- Vi skal i endnu højere grad, end vi gør det nu, dække de væsentlige sager, der er på vej gennem EU-systemet. Hvis vi primært dækker sager og forslag, når de er blevet vedtaget, giver vi ikke folk mulighed for at deltage i den demokratiske proces. Samtidig skal vi i højere grad være til stede både i Europa og Danmark og lave EU-journalistik til både radio, tv og digitale platforme dér, hvor konsekvenserne af den førte EU-politik mærkes og opleves, siger Johan Engbo.

DR’s nye ansigter i EU

Niels Kvale (40) bliver ny EU-korrespondent fra 1. september 2019 med base i København. Han afløser Karin Axelsson, som vender hjem til Danmark i løbet af sommeren, når hendes kontrakt udløber.

- Niels skal sikre, at vi laver vores egen, selvstændige journalistik om EU til alle platforme, herunder ’21 Søndag’, ’Horisont’ og digitale magasinformater. Han skal lave konsekvenshistorier både ude i Europa og her i Danmark. Sammen med Ole Ryborg er Niels Kvale den største faglige kapacitet på området, og han kan lave både tv, radio og digital dækning samt analyser og live-dækning, forklarer Johan Engbo.

Nyhedsreporter i Bruxelles med særligt fokus på digitale platforme bliver fra 1. september 2019 Per Bang Thomsen (33). Siden 1. januar har han haft til opgave at dække EU digitalt med fokus på valget til Europa-Parlamentet i maj.

- Denne opgave har Per løst med meget stort engagement og sikker hånd og med stor betydning for vores EUdækning på dr.dk. Han har både været i Bruxelles og med til samlinger i Strasbourg. Det har medført et meget skarpt nyhedsfokus og hurtigt udkomme med vigtige historier. Samtidig er det lykkedes for Per at lave egen journalistik i kraft af sin tilstedeværelse og lokale kildenet. Dette forsøg gør vi nu permanent med base i Bruxelles, siger Johan Engbo.

DR’s mangeårige EU-korrespondent i Bruxelles Ole Ryborg fortsætter som hidtil.